Friday, February 1, 2008

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ: Thông Cáo Báo Chí số 1


San Jose, ngày 31 tháng Giêng, 2008.

Thông Cáo Báo Chí

Trích yếu v/v: Buổi Họp Hội Đồng Thành Phố San Jose ngày 20 tháng 11, năm 2007

Nghị Quyết Số 74127, Chấp Thuận ngày 20 tháng 11, năm 2007


Trong buổi họp của Hội Đồng Thành Phố San Jose ngày 20 tháng 11, năm 2007 đã có hơn 1,000 người tham dự và đa số đã đồng thanh lên tiếng ủng hộ tên Little Saigon đặt cho một khu thương mại người Việt mà thành phố muốn chỉ định một danh xưng chính thức. Buổi họp này được mô tả là đông người tham dự nhất trong lịch sử thành phố.

Mục tiêu của việc đặt tên này theo hội đồng thành phố là để “tán thưởng cộng đồng người Mỹ gốc Việt về các đớng góp qúy báu của họ cho sư tăng trưởng của thành phố”. Mặc dầu vậy đa số nghị viên đã đi đến một quyết định làm sửng sốt tất cả các tham dự viên buổi họp và công đồng người Việt tại San Jose. Đó là một quyết định phản dân chủ chứng tỏ tiếng nói của người dân không được lắng nghe.

Sau gần hai tháng thu thập dữ kiện và làm việc với cố luật sư James M. Chadwick, thuộc văn phòng luật Sheppard, Mullin, Richter & Hampton, LLP, tiểu ban Pháp Lý của Phong Trào San Jose Đòi Dân Chủ và Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California, với tư cách pháp nhân, đã đạt được kết quả là một “Demand Letter, Văn thư Đòi hỏi” đã gởi đến Thị Trưởng và các Nghị Viên thành phố SJ, yêu cầu hủy bỏ Nghị Quyết Số 74127 và đình chỉ các hành động trong tương lai liên quan đến việc thi hành đặt tên Saigon Business District cho khu thương mại Story Road, vì sự vi phạm Đạo Luật Ralp M. Brown Act của Hội đồng Thành phố SJ. Đặc biệt, thành phố đã vi phạm đề mục số 54952.2 và 54953 của Bộ Luật Chính Quyền.

Văn thư Đòi hỏi này đã được chính thức gởi đến ông Thị Trưởng và các nghị viện Hội Đồng Thành Phố vào ngày 30 tháng Giêng, năm 2008 từ văn phòng luật sư Sheppard, Mullin, Richter & Hampton, LLP.

Trân trọng kính chào!

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ