Sunday, February 24, 2008

Thông Báo: Ngày Biểu Dương của CĐ Người Việt Bắc Cali


Thông Báo: Ngày Biểu Dương của CĐ Người Việt Bắc Cali

Phong Trào kêu gọi toàn thể đồng hương vẫn tiếp tục:

Biểu tình ngày Thứ Ba Đen mỗi tuần

và tham dự đông đảo trong ngày

Biểu Dương Chủ Nhật, 2 tháng 3 năm 2008
trước tiền đình TP San Jose từ 12 giờ trưa...


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp