Monday, February 18, 2008

Thong Cao Bao Chi ve viec khoi to su vi pham Brown Act va ngay bieu duong cua cong dong nguoi Viet Bac Cali doi voi giai phap sai lam cua Madison


Thong Cao Bao Chi ve viec khoi to su vi pham Brown Act va ngay bieu duong cua cong dong nguoi Viet Bac Cali doi voi giai phap sai lam cua Madison va TT Chuck Reed

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ

P.O. Box O, San Jose, CA 95151 - 0015 Phone: (408) 786-5875 & (408) 608-5632

www.sjvoters4democracy.com

Thông Cáo Báo Chí

San Jose, ngày 18 tháng Hai, 2008.

Trích yếu v/v: Ngày Biểu Dương của Cộng Đồng Người Việt Bắc California

Kính gời Quý Đoàn Thể, Hội Đoàn và toàn thể đồng hương

Hội Đồng Thành Phố San Jose sẽ có một phiên họp vào ngày Thứ Ba, 4 tháng 3 năm 2008 để quyết định việc đặt tên lại cho khu thương mại tại khoảng đường Story Road. Nhiều giải pháp sẽ được đưa ra để bỏ phiếu quyết định, trong đó có giải pháp của Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn là muốn đưa việc đặt tên Little Saigon ra ngày bầu cử phổ thông vào tháng 11 năm 2008 để toàn thể cư dân thành phố San Jose quyết định. Đây là đề nghị rất bất lợi cho cộng đồng chúng ta nói riêng và cho thành phố San Jose nói chung. Đề nghị này không những làm tốn kém tiền đóng thuế của cư dân San Jose đến nửa triệu mỹ kim , mà còn nguy hiểm vì sẽ gây ra sự rạn nứt và có thể đưa đến sự kỳ thị của các cộng đồng đa dạng trong thành phố, nhất là trực tiếp đến cộng đồng người Việt của chúng ta.

Vì thế, Phong Trào rất cảm nhận và thông cảm sự bức xúc của chiến sĩ Lý Tống và các vị cao niên đã phải tuyệt thực trước tiền đình thành phố vì giải pháp ngụy dân chủ này từ ông Thị Trưởng và bà Nghị Viên gốc Việt. Phong Trào chân thành cảm ơn sự hy sinh về thời giờ, tiền bạc, công sức của toàn thể đồng hương qua các cuộc biểu tình mỗi Thứ Ba Đen. Phong Trào cũng đang quan tâm đến sức khỏe của chiến sĩ Lý Tống và các vị đang tuyệt thực, hy vọng các vị sẽ bảo toàn sức khỏe để tiếp sức với Phong Trào trong việc tranh đấu dành lại danh dự và dân chủ cho cộng đồng chúng ta.

Phong Trào đã yêu cầu Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali khởi tố sự vi phạm luật Brown Act của Nghị Viên Madison Nguyễn và yêu cầu luật pháp không cho phép Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn không được quyền bỏ phiếu trong ngày họp Hội Đồng Thành Phố, 4 tháng 3 năm 2008.

Đồng thời, PTCTSJDDC sẽ tổ chức một ngày biểu dương của cộng đồng người Việt Bắc Cali để nói lên cho các cộng đồng bạn cùng với giới truyền thông sự phản đối của chúng ta với đề nghị sai lầm của Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn.

Chủ Nhật, 2 tháng 3 năm 2008 từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều trước tiền đình thành phố San Jose.

Phong Trào kêu gọi toàn thể đồng hương vẫn tiếp tục biểu tình ngày Thứ Ba Đen mỗi tuần và tham dự đông đảo trong ngày Biểu Dương.

Trân trọng cám ơn Quý Đoàn Thể, Hội Đoàn và toàn thể đồng hương

Đỗ Hùng

Phát Ngôn Nhân