Friday, February 15, 2008

Video 10' Hơn 300 người biểu tình Thứ Ba Đen lần 12 ngày 12/2/2008 trước tiền đình Tòa Thị Chính San Jose


Thứ Ba, ngày 12 tháng 02 năm 2008

Video 10' Hơn 300 người biểu tình Thứ Ba Đen lần 12 ngày 12/2/2008 trước tiền đình Tòa Thị Chính San Jose

Mời bấm xem

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp