Wednesday, February 27, 2008

Cộng Đồng Việt Nam Nam Hoa Kỳ Kêu Gọi Yểm Trợ Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali


Thứ Ba, ngày 26 tháng 02 năm 2008
Cộng Đồng Việt Nam Nam Hoa Kỳ Kêu Gọi Yểm Trợ Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali
----------------------------------------------------------------

Cộng Đồng Việt Nam Nam Hoa Kỳ
The Vietnamese American Community of USA
PO Box 7186, Aloha, OR 97007-7186
Tel: (503)806.7384 - www.vacusa.org
Email: cdvnhk@comcast.net

------ o0o ------

LỜI KÊU GỌI
YỂM TRỢ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALI


USA ngày 26 tháng 2 năm 2008

Kính gởi:

- Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ
- Quý Chủ Tịch và Đại Diện các cộng đồng địa phương

Kính thưa quý vị,

Nhằm yểm trợ cho Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali và Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ trong công cuộc đấu tranh đòi dân chủ và tên Little Saigon, Tôi sẽ đại diện cho CĐVNHK đến tham dự Ngày Biểu Dương của Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali được tổ chức vào Chủ Nhật 2 tháng 3 năm 2008, tại tiền đình Tòa Thị Chính San Jose, CA.

Nhân đây chúng tôi kêu gọi các cộng đồng địa phương, bằng vào khả năng của mình, đóng góp tài chánh, vật chất và tinh thần cho Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali để công cuộc đấu tranh sớm đạt được thành công mỹ mãn. Mọi đóng góp tài chánh xin gởi về:

QTĐ Little Saigon
P.O. Box O
San Jose, CA 95151-0015

Thân ái chào đoàn kết.

Nguyễn Bác Ái
CT/HĐCHTƯ/CĐVNHK

------ o0o ------

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080226_02.htm