Sunday, February 24, 2008

THONG BAO NGAY BIEU DUONG CUA CONG DONG NGUOI VIET BAC CALIFORNIA


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2008

Thông Báo Ngày Biểu Dương của Cộng Đồng Người Việt Bắc California

-----------------------------------------------------------------

• Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ


Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
P.O. Box O, San Jose, CA 95151 - 0015
Phone: (408) 786-5875 & (408) 608-5632
www.sjvoters4democracy.com

Thông Báo

San Jose, ngày 23 tháng Hai, 2008.

Trích yếu v/v: Ngày Biểu Dương của Cộng Đồng Người Việt Bắc California


Kính gời Quý Đoàn Thể, Hội Đoàn và toàn thể đồng hương

Như quý vị đã biết, vào ngày thứ Sáu 22-2-2008 vừa qua, văn phòng Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn đã quyết định huỷ bỏ việc đưa tên Little Saigon ra ngày bầu cử phổ thông vào tháng 11 năm 2008 để toàn thể cư dân thành phố San Jose quyết định.

Đây có thể nói là kết quả của cuộc đấu tranh kiên trì và sáng suốt của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta tại Bắc Cali, để vạch trần âm mưu gây chia rẽ và đồi đầu giữa cộng đồng người Việt và các sắc dân khác trong thành phố cũng như toan tính huỷ diệt tên Little Saigon thân thương của chúng ta.

Phong Trào chân thành cảm ơn sự hy sinh về thời giờ, tiền bạc, công sức của toàn thể đồng hương qua các cuộc biểu tình mỗi Thứ Ba Đen, Phong Trào cũng tri ân sự hy sinh tuyệt thực của anh hùng Lý Tống.

Tuy nhiên, con đường đấu tranh cho dân chủ và công lý của chúng ta vẫn còn tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu.

Vì thế, PTCTSJDDC vẫn tổ chức một ngày biểu dương của cộng đồng người Việt Bắc Cali để nói lên cho các cộng đồng bạn cùng giới truyền thông biết quyết tâm của Cộng Đồng chúng ta là đòi hỏi Hội Đồng Thành Phố phải tôn trọng sự Minh Bạch và Công Lý phải được thực thi đối với những nghị viên phạm pháp như chủ trương của ông Thị Trưởng Chuck Reed khi ra tranh cử.

Phong Trào kêu gọi toàn thể đồng hương vẫn tiếp tục:

Biểu tình ngày Thứ Ba Đen mỗi tuần

và tham dự đông đảo trong ngày:

Biểu Dương Chủ Nhật, 2 tháng 3 năm 2008

trước tiền đình thành phố San Jose từ 12 giờ trưa.


Để yểm trợ cho tinh thần kiên quyết của đồng hương Bắc Cali, Thi sĩ Nguyễn chí Thiện, Phong Trào Hưng Ca, ca nhạc sĩ đấu tranh Việt Dũng, nữ ca sĩ Mỹ Lan và bé Trần thiện Anh Chí cùng các ca sĩ khác sẽ từ Nam Cali lên tham dự với chúng ta. PTCTSJĐDC tha thiết mong quý hội đoàn và đồng hương tiếp tay phổ biến rộng rãi thông báo này để ngày biểu dương được thành công tốt đẹp.

Trân trọng cám ơn Quý Đoàn Thể, Hội Đoàn và toàn thể đồng hương.

Đỗ Hùng

Phát Ngôn Nhân

------ o0o ------


Thi sĩ Nguyễn chí Thiện

Phong Trào Hưng Ca

Ca nhạc sĩ, MC Việt Dzũng

Nữ ca sĩ Mỹ Lan và bé Trần Thiện Anh Chí