Wednesday, February 20, 2008

VIDEO: NGAY 19/2/2008 BIEU TINH THU BA DEN LAN THU 13 VA CHIEN SI LY TONG TUYET THUC TRUOC TIEN DINH TOA THI CHINH SAN JOSE


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

Thứ Ba, ngày 19 tháng 02 năm 2008

Video 9'58" Ngày 19/2/2008 biểu tình Thứ Ba Đen lần 13 và Lý Tống tuyệt thực bước sang ngày thứ năm tại trước tiền đình Tòa Thị Chính San Jose

• Việt Vùng Vịnh

Mời bấm xem

Thị Trưởng Milpitas Ông Jose Esteves, nghị viên Kansen Chu và phu nhân, nhà khoa học gia Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đến thăm Lý Tống trước tiền đình City Hall đêm Thứ Hai 18 tháng 9, 2008.

Xin quý bạn đọc bấm vào LINK dưới đây:

http://video.google.com/videoplay?docid=-8359683331891990385