Monday, February 11, 2008

Vụ Tranh Chấp Little Saigon Tại San Jose Có Những Biến Chuyển Mới

Vụ Tranh Chấp Little Saigon Tại San Jose Có Những Biến Chuyển Mới

2/9/2008

Tin San Jose - Người Việt tại San Jose đã hết sức chú ý vào ngày hôm qua, khi nhật báo San Jose Mercury News chạy một bản tin cho biết những tin tức mới nhất có thể buộc Hội đồng thành phố San Jose phải bãi bỏ vụ bỏ phiếu chọn tên Saigon vốn gây tranh cãi cho cộng đồng người Việt tại đây vì đã không chọn tên Little Saigon theo ý muốn của họ.

Nghị viên Hội đồng thành phố là ông Forrest Williams đã thú nhận với báo chí rằng ông đã hứa hẹn với Nghị viên Madison Nguyễn trước khi có cuộc bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 11 để chọn tên Saigon thay vì Little Saigon. Ðiều này có nghĩa là cô Madison đã vi phạm luật khi vận động với những đồng nghiệp trong Hội đồng thành phố trước khi họ bỏ phiếu, và đi ngược lại với luật minh bạch trong các cuộc họp của các viên chức chính phủ. Ông Williams thú nhận trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Việt Nam hôm thứ tư, là cô Madison đã vận động với ông và ông đã hứa với cô ta là sẽ ủng hộ cô ấy. Vài phút sau đó, một người hỏi ông ta rằng việc này xảy ra trước khi có cuộc bỏ phiếu hay sao, thì ông trả lời đúng. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Mercury News, ông Williams xác nhận những lời ông nói, nhưng không biết rằng điều này vi phạm luật tiểu bang. Cô Madison khi được phỏng vấn, cũng không cho rằng cô ta vi phạm luật. Thế nhưng luật sư của thành phố là ông Richard Doyle nói rằng ông sẽ phải điều tra xem như vậy là có vi phạm luật pháp hay không, và chính Thị trưởng Chuck Reed cũng ra lệnh mở cuộc điều tra chính thức xem việc này như thế nào, và nếu điều này đi ngược lại với pháp luật thì Hội đồng thành phố sẽ phải bỏ phiếu lại một lần nữa.

Ðây là một sự kiện rất quan trọng và cho thấy ngành truyền thông Việt Nam đã đóng góp một vai trò rất lớn trong việc đưa ra ánh sáng trong cuộc tranh chấp này. Cô Madison Nguyễn là Nghị viên Việt Nam đầu tiên được bầu vào Hội đồng thành phố San Jose, và đa số những nghị viên đã ủng hộ cái tên Saigon Business District, cho dù đa số người dân tại San Jose chọn cái tên Little Saigon. Những cuộc biểu tình hàng tuần vào mỗi thứ ba đã diễn ra trước Hội đồng thành phố, vì người Việt cho rằng cô Madison đã đi ngược lại nguyện vọng của họ và phản bội họ vì họ đã bầu cho cô ta. Hàng ngàn người đã tụ tập trong phiên họp của Hội đồng thành phố và chỉ có một số rất ít ủng hộ cái tên Saigon Business District, nhưng cô Madison và các nghị viên vẫn chấp nhận cái tên này.

Trong câu chuyện phỏng vấn với tờ Mercury News, cả cô Madison lẫn ông Williams đã thuật lại câu chuyện có phần hơi khác biệt, ông Williams cho rằng ông không vi phạm luật vì họ nói chuyện đã lâu trước khi cô Madison họp với 4 Nghị viên khác kể cả Thị trưởng Chuck Reed và Phó Thị trưởng Dave Cortese để đưa ra đề nghị tên Saigon Business District. Cô Madison thì nói rằng cô không hề vận động với ông Williams cho cái tên này, và cả hai không hề nhớ là họ đã gặp gỡ và nói chuyện ở đâu và bao giờ. Luật sư của nhật báo Mercury News là ông James Chadwick cho rằng như vậy là họ đã vi phạm luật có tên là The Brown Act, và nay mọi người đang chờ đợi xem cuộc điều tra sẽ diễn biến như thế nào.

http://www.sbtn.net/?catid=192&newsid=25225&pid=157