Monday, February 18, 2008

ĐÊM CUỐI TUẦN Ở TOÀ THỊ CHÍNH SAN JOSE / 4

From: anhkimtruongk23@yahoo.com
Date: Feb 17, 2008 4:53 PM
Subject: DÊM CUỐI TUAN O TOA THI CHINH SANJOSE/4

KÍNH THƯA CÁC NT VÀ CÁC BẠN.

ĐÊM CUỐI TUẦN BUỐT GIÁ . MỌI NGƯỜI VUI VẦY BÊN GIA ĐÌNH ẤM CÚNG, HOẶC ĐANG TẬN HƯỞNG NHỮNG NIỀM VUI TƯ RIÊNG .

THÌ CŨNG LÚC ẤY CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM Ở SAN JOSE TẬP TRUNG Ở TOÀ THỊ CHÍNH THÀNH PHỐ ĐỂ CHIA XẺ NỔI GIAN KHỔ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH ĐANG TUYỆT THỰC .

HỌ ĐANG DÙNG NHIỆT HUYẾT CỦA CHÍNH MÌNH CHỐNG CHỎI CÙNG GIÁ LẠNH CỦA ĐÊM DÀI .

CÁM ƠN VIỆT NAM NHẬT BÁO ĐÃ CHO HÌNH ẢNH ĐỂ TÔI LÀM 5 ĐOẢN KHÚC NÀY.

Xin bấm vào bài hát sau:

ĐÊM SANJOSE LẠNH GIÁ

http://www.freewebtown.com/anhtuan43/DEM%20GIA%20LANH.swf