Monday, February 11, 2008

SJ: Có Thể Đặt Tên Lại (Việt Báo Thứ Bảy, 2/9/2008, 1:53:00 PM)

SJ: Có Thể Đặt Tên Lại

Việt Báo
Thứ Bảy, 2/9/2008, 1:53:00 PM

SAN JOSE -- Trong khi vui xuân tưng bừng, cư dân San Jose lại hy vọng sẽ có hòa giải: bản tin AP cho biết luật sư thành phố San Jose đang chuẩn bị điều tra xem có phải các nghị viên đã vi phạm luật trứơc khi họ bỏ phiếu chọn tên cho một khu phố thương mại Việt Nam.

Nghị viên Forrest Williams nói tuần này rằng ông đã hứa ủng hộ nghị viên Madison Nguyễn trước khi bỏ phiếu hồi tháng 11-2007 để gọi khu phố này là “Saigon Business District.”

Williams và Nguyễn nói là họ không vi phạm luật về họp công khai của thành phố, nhưng luật sư thành phố Richard Doyle nói là ông sẽ điều tra. Hội đồng có thể sẽ phải bỏ phiếu ở vấn đề này (đặt tên lại) lần nữa nếu có sự vi phạm đã xảy ra.

Quyết định đặt tên khu thương mại đó đã làm nhiều người Việt nổi giận vì họ muốn đặt tên là “Little Saigon.” Người biểu tình đã đòi cô Madison Nguyễn phải từ chức và đe dọa vận động truất phế nếu cô không chịu.

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=123174