Monday, March 31, 2008

Đề Nghị Hướng Đi Tương Lai Của Chúng Ta [San Jose]

Đề Nghị Hướng Đi Tương Lai Của Chúng Ta [San Jose].
Nguyễn văn Hoàng
March 30, 2008

Kính thưa quý vị,

Sau khi có bản ký kết giữa Chuck Reed, một vài nghị viên và đại diện của cộng đồng người Việt tại San Jose, nhiều ý kiến được nêu ra (như hai ý kiến dưới đây), tích cực có, tiêu cực có, lạc quan có (bài của Nguyễn văn Sóc), bi quan có.

Tất cả đều có lý, bởi vì kết quả của vụ Little Saigon vừa tích cực, vừa có điểm tiêu cực. Mục đích của bài viết hôm nay của chúng tôi không nhằm phân tích các điểm tích cực và tiêu cực của kết quả tạm thời của Little Saigon, mà nhằm đề nghị hướng đi tương lai của chúng ta.

Thưa quý vị,

Có lẽ những ai ủng hộ Little Saigon đều nhìn thấy thị trưởng Chuck Reed, nghị viên Madison Nguyễn, cùng một số nghị viên khác như Liccardo đã đối xử bất công với cộng đồng của chúng ta. Đó là những người nắm vai trò sinh sát cái tên Little Saigon, vừa làm trọng tài thổi còi cho trận Little Saigon, vừa là đối thủ của chúng ta. Kế đến là nhóm người tự nhận là Our Voice, vừa là cố vấn cho Chuck Reed, vừa là sự cản trở của tiến trình vận động cho tên Little Saigon trước đây (ai đứng vai chính trong nhóm Our Voice này thì quý vị cũng đã rõ).

Như vậy, chúng ta đã xác định được đối thủ chính.

Những bài viết, đặc biệt là những bài phân tích tiêu cực, có giá trị rút tỉa kinh nghiệm, nhưng không hề tấn công, hay phản công được những đối thủ chính. Cho đến hôm nay, chúng tôi chưa đọc được một bài viết nào tấn công Chuck Reed cùng những người đã đối xử bất công với Little Saigon từ San Jose (trừ một vài bài tấn công Madison từ Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ) bằng Anh ngữ.

Chúng ta có lên án Chuck Reed thêm môt ngàn lần nữa, mà không lọt đến tai người Mỹ, thì Chuck Reed cũng chẳng hề hấn gì thêm. Chúng ta có lên án đảng VT thêm 1000 lần nữa, mà không cho chính giới Mỹ biết chúng ta không đồng ý với đảng VT, thì VT vẫn không thiệt hại gì thêm.

Chuck Reed vốn có thế lực nhờ cử tri người bản xứ, còn VT có thế lực nhờ có quan hệ với chính khách Hoa Kỳ (nên VT mới được điều trần trước quốc hội Mỹ). Số người Việt ưa, ghét Chuck Reed và đảng VT nay đã tiến đến mức cân bằng, bão hòa, có lên án thêm, khen thêm cũng không ảnh hưởng gì. Mục tiêu chính mà chúng ta cần phải chú ý đến là dư luận người Mỹ, và chính giới.

Không tấn công được vào chỗ nhược của đối thủ, cứ mãi để Chuck Reed và những nghị viên bất công đóng vai trọng tài, thì không đời nào ta toàn thắng.

Không khiến cho chính giới Mỹ hiểu rằng VT không được đồng hương ở San Jose ủng hộ, thì VT mãi có thế lực với những họ.

Cho nên, dẫu biết rằng không phải ai trong chúng ta cũng giỏi Anh ngữ, nhưng chỉ cần một bản viết chung, nhiều người ký tên vào, gởi đến các chính trị gia liên hệ, thì tiếng nói của chúng ta cũng được quan tâm. Còn đối với quý vị có khả năng Anh ngữ, hay có thể nhờ người dịch dùm, thì có thể gởi thẳng ý nguyện của chúng ta đến chính khách Mỹ.

Giai đoạn vận động biểu tình đã qua. Các vị lãnh đạo cộng đồng đã bị bản ký kết với Chuck Reed ràng buộc, không thể đòi hỏi gì thêm cho Little Saigon (ngoài chuyện đi thưa gởi cá nhân, nhưng nó cũng không làm cho các vị ấy có thể đổi ý sau khi đã ký tên bút sa gà chết).

Do đó, chúng tôi đề nghị:

- Tìm một nhân vật, hay một nhóm khả tín, trách nhiệm việc tấn công vào những đối thủ chính của Little Saigon.

- Đối tượng mà chúng ta cần nhắm vào là quần chúng Mỹ, là chính giới Mỹ. Phải làm cho họ thấy Chuck Reed bất công (có thể là có tham nhũng) và đảng VT không được quần chúng Việt Nam ủng hộ. Cần soạn thảo một danh sách các chính trị gia và cơ quan truyền thông của Mỹ để mọi người có thể biết mà gởi ý kiến đến.

- Vận động đồng hương ký tên vào các bản ý kiến chung và phóng đi.

- Măt khác, thương lượng với các đối thủ này, vì mục đích của ta trong lúc này là lấy được tên Little Saigon một cách chính thức, vĩnh viễn, chứ không phải để hại Chuck Reed hay hại đảng VT.

Các vị lãnh đạo cộng đồng Bắc California (như Phong Trào) vẫn có thể tiếp tục phương thức đấu tranh đang đi (phương thức đấu tranh mới sẽ không mâu thuẫn, mà có tính cách bổ sung cho Phong Trào).

Kính thưa quý vị,

Nếu là cư dân của San Jose, chúng tôi đã thực hiện những đề nghị trên từ lâu, nhưng rất tiếc, chúng tôi không phải là người mang thẻ xanh của Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng đã cố gắng tấn công Chuck Reed, người trọng tài gian xảo, trong khả năng hạn hẹp, nhưng một con én không làm được mùa Xuân. Rất mong đồng hương ở San Jose cứu xét đề nghị này.

Trân trọng

Hoàng Nguyên
(Nguyễn văn Hoàng, Brisbane)

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%e2%80%a2O%1e


March 30, 2008

Friday, March 28, 2008

Phong Tra`o Cu+? Tri SJ DDo`i Da^n Chu?: Press Release dated March 25, 2008


San Jose Voters For Democracy
Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 - 0015
Phones: (408) 786-5875
www.SJVoters4Democracy.com

San Jose, ngày 26 tháng 3, năm 2008.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gởi: Quý đồng hương và các cơ quan truyền thông báo chí:

Theo kết quả buổi họp 25 tháng 3 năm 2008, Hội Đồng Thành Phố đã chính thức công nhận tên Little Saigon được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng người Việt tại San Jose. Đồng thời, Hội Đồng chấp thuận để cộng đồng người Việt gây quỹ thiết lập một bảng hiệu hay một cổng chào với hàng chữ Welcome To Little Saigon trên góc đường Story Rd và McLaughin Ave. Thành phố sẽ chấp thuận cho bảng hiệu (banner) hoặc cổng chào trở thành vĩnh viễn khi nó được thiết kế đúng theo luật định của thành phố. Thời gian bắt đầu nạp đơn, vẽ kiểu, gây quỹ chi phí, và chấp thuận trở thành vĩnh viễn trong vòng 3 năm sau đó.

Quyết Nghị 25/3/08 là thắng lợi, tuy chưa phải hoàn toàn, của tất cả đồng hương chúng ta trong vấn đề phục hồi danh dự của cộng đồng theo tinh thần Bản Quyết Nghị Đại Hội Cộng Đồng 09/12/2007. Những bước kế tiếp Phong Trào cần tiến hành gồm những điều sau:

Thứ nhất, Tiểu bang Bãi Nhiệm trong Phong Trào sẽ trở thành Ủy Ban Bãi Nhiệm để hoạt động được hữu hiệu và quy mô hơn. Công tác Chiến Dịch Lá Phiếu Sức Mạnh Cộng Đồng vẫn tiếp tục tiến hành một cách thuận lợi. Ủy Ban Bãi Nhiệm sẽ quy tụ và làm việc với cử tri khu vực 7 để chính thức thực hiện tiến trình này vào giữa tháng 4 năm 2008. Phong Trào sẽ tiếp tục hỗ trợ và cố vấn cho Ủy Ban Bãi Nhiệm. Quỹ pháp lý sẽ tiếp tục dùng để hỗ trợ cho công việc bãi nhiệm bà Nghị viên Madison Nguyễn.

Thứ hai, một Hội Đồng Quản Trị Little Saigon sẽ được thành lập bởi Phong Trào và Ban Đại Diện cộng đồng Bắc Cali, và sẽ được mở rộng đến các nhân sĩ, hội đoàn và các thành viên trong giới thương mại của cộng đồng chúng ta. HĐQT này nhằm mục đích kêu gọi gây quỹ và giám sát tài chánh trong việc xây dựng bảng hiệu, vận động và phối hợp với thành phố trong thủ tục đặt tên Little Saigon. Việc xây dựng cổng chào chỉ được thực hiện khi nào thành phố chính thức công nhận tên Little Saigon cho Khu vực thương mại Story Rd.

Thứ ba, Phong Trào sẽ tổ chức ngày Biểu Dương Chào Mừng Little Saigon Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2008 ngay trước tiền đình thành phố San Jose để cảm tạ đồng hương, các đoàn thể cùng quý cơ quan truyền thông báo chí đã tích cực tranh đấu sát cánh với Phong Trào trong những ngày tháng qua.

TM
Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ

Đỗ Hùng

Phát Ngôn Nhân

Thursday, March 27, 2008

D-e^` nghi. ve^` va^'n d-e^` Little Saigon (San Jose)

Kính thưa quý vị,

Sau khi có bản ký kết giữa Chuck Reed, một vài nghị viên và đại diện của cộng đồng người Việt tại San Jose, nhiều ý kiến được nêu ra (như hai ý kiến dưới đây), tích cực có, tiêu cực có, lạc quan có (bài của Nguyễn văn Sóc), bi quan có.

Tất cả đều có lý, bởi vì kết quả của vụ Little Saigon vừa tích cực, vừa có điểm tiêu cực. Mục đích của bài viết hôm nay của chúng tôi không nhằm phân tích các điểm tích cực và tiêu cực của kết quả tạm thời của Little Saigon, mà nhằm đề nghị hướng đi tương lai của chúng ta.

Thưa quý vị,

Có lẽ những ai ủng hộ Little Saigon đều nhìn thấy thị trưởng Chuck Reed, nghị viên Madison Nguyễn, cùng một số nghị viên khác như Liccardo đã đối xử bất công với cộng đồng của chúng ta. Đó là những người nắm vai trò sinh sát cái tên Little Saigon, vừa làm trọng tài thổi còi cho trận Little Saigon, vừa là đối thủ của chúng ta. Kế đến là nhóm người tự nhận là Our Voice, vừa là cố vấn cho Chuck Reed, vừa là sự cản trở của tiến trình vận động cho tên Little Saigon trước đây (ai đứng vai chính trong nhóm Our Voice này thì quý vị cũng đã rõ).

Như vậy, chúng ta đã xác định được đối thủ chính.

Những bài viết, đặc biệt là những bài phân tích tiêu cực, có giá trị rút tỉa kinh nghiệm, nhưng không hề tấn công, hay phản công được những đối thủ chính. Cho đến hôm nay, chúng tôi chưa đọc được một bài viết nào tấn công Chuck Reed cùng những người đã đối xử bất công với Little Saigon từ San Jose (trừ một vài bài tấn công Madison từ Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ) bằng Anh ngữ.

Chúng ta có lên án Chuck Reed thêm môt ngàn lần nữa, mà không lọt đến tai người Mỹ, thì Chuck Reed cũng chẳng hề hấn gì thêm. Chúng ta có lên án đảng VT thêm 1000 lần nữa, mà không cho chính giới Mỹ biết chúng ta không đồng ý với đảng VT, thì VT vẫn không thiệt hại gì thêm.

Chuck Reed vốn có thế lực nhờ cử tri người bản xứ, còn VT có thế lực nhờ có quan hệ với chính khách Hoa Kỳ (nên VT mới được điều trần trước quốc hội Mỹ). Số người Việt ưa, ghét Chuck Reed và đảng VT nay đã tiến đến mức cân bằng, bão hòa, có lên án thêm, khen thêm cũng không ảnh hưởng gì. Mục tiêu chính mà chúng ta cần phải chú ý đến là dư luận người Mỹ, và chính giới.

Không tấn công được vào chỗ nhược của đối thủ, cứ mãi để Chuck Reed và những nghị viên bất công đóng vai trọng tài, thì không đời nào ta toàn thắng.

Không khiến cho chính giới Mỹ hiểu rằng VT không được đồng hương ở San Jose ủng hộ, thì VT mãi có thế lực với những họ.

Cho nên, dẫu biết rằng không phải ai trong chúng ta cũng giỏi Anh ngữ, nhưng chỉ cần một bản viết chung, nhiều người ký tên vào, gởi đến các chính trị gia liên hệ, thì tiếng nói của chúng ta cũng được quan tâm. Còn đối với quý vị có khả năng Anh ngữ, hay có thể nhờ người dịch dùm, thì có thể gởi thẳng ý nguyện của chúng ta đến chính khách Mỹ.

Giai đoạn vận động biểu tình đã qua. Các vị lãnh đạo cộng đồng đã bị bản ký kết với Chuck Reed ràng buộc, không thể đòi hỏi gì thêm cho Little Saigon (ngoài chuyện đi thưa gởi cá nhân, nhưng nó cũng không làm cho các vị ấy có thể đổi ý sau khi đã ký tên bút sa gà chết).

Do đó, chúng tôi đề nghị:

- Tìm một nhân vật, hay một nhóm khả tín, trách nhiệm việc tấn công vào những đối thủ chính của Little Saigon.

- Đối tượng mà chúng ta cần nhắm vào là quần chúng Mỹ, là chính giới Mỹ. Phải làm cho họ thấy Chuck Reed bất công (có thể là có tham nhũng) và đảng VT không được quần chúng Việt Nam ủng hộ. Cần soạn thảo một danh sách các chính trị gia và cơ quan truyền thông của Mỹ để mọi người có thể biết mà gởi ý kiến đến.

- Vận động đồng hương ký tên vào các bản ý kiến chung và phóng đi.

- Măt khác, thương lượng với các đối thủ này, vì mục đích của ta trong lúc này là lấy được tên Little Saigon một cách chính thức, vĩnh viễn, chứ không phải để hại Chuck Reed hay hại đảng VT.


Các vị lãnh đạo cộng đồng Bắc California (như Phong Trào) vẫn có thể tiếp tục phương thức đấu tranh đang đi (phương thức đấu tranh mới sẽ không mâu thuẫn, mà có tính cách bổ sung cho Phong Trào).

Kính thưa quý vị,

Nếu là cư dân của San Jose, chúng tôi đã thực hiện những đề nghị trên từ lâu, nhưng rất tiếc, chúng tôi không phải là người mang thẻ xanh của Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng đã cố gắng tấn công Chuck Reed, người trọng tài gian xảo, trong khả năng hạn hẹp, nhưng một con én không làm được mùa Xuân. Rất mong đồng hương ở San Jose cứu xét đề nghị này.

Trân trọng

Hoàng Nguyên
(Nguyễn văn Hoàng, Brisbane)
hoang4eb@yahoo.com.au


------------------------

Little Saigon San Jose , tình thế tiến thoái lưỡng nan

Trong bài viết ”Chính quyền đã lắng nghe tiếng nói của người dân?” Tôi đã nhấn mạnh rằng Momerandum đã ký chỉ là một cách chơi chữ mập mờ đánh lận mà đám Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố San Jose đang đùa cợt với Cộng Đồng chúng ta theo cung cách của đám Việt Gian CS Hà Nội mà thôi.

Thực tế là khi Nghị viên Pete Constant vào buổi chiều 12/3/2008 đến viếng Ông Lý Tống và yêu cầu đươc nói chuyện riêng với chiến sĩ Lý Tống, một người sức cùn, lực kiệt, thần trí đâu còn đủ minh mẩn sau 27 ngày tuyệt thực thì hà cớ gì Pete Constant lại thảo luận riêng lẻ với chiến sĩ Lý Tống mà không có đệ tam nhân chứng kiến, tôi đặt dấu hỏi về trường hợp mờ ám nầy của Pete Constant, những sự kiện thiếu minh bạch nầy đưa đến một tình thế mâu thuẩn mà dường như có một sự thỏa hiệp ngầm nào đó do Hội Đồng Thành Phố San Jose dàn dựng để chia rẻ Cộng Đồng. Tại sao tôi lại nêu dấu hỏi trên Pete Constant mà không là Sam Licardo hoặc là ai khác trong 6 Nghị Viên chống đối danh xưng Little Saigon? Thử hỏi các bạn, Lý Tống và các bạn có thể nào tín nhiệm Sam Licardo hay một NV nào trong nhóm 6 người của họ khi trao đổi điều gì về Little Saigon ngoài Pete Constant, Kesan Chu hoặc Pierluigi Oliverio ra. Để củng cố cho sự nghi ngờ của tôi qua hành động đi đêm của Pete Constant cùng Lý Tống mời các bạn theo dỏi các diển biến kế tiếp. Tại floor thứ 18, vào 9:45’ AM, March 13, 08, Lý Tống và Nguyễn Xuân Vinh đã hấp tấp ký tên vào Memorandum mà Chuck Reed và HĐTP San Jose cố tình không đưa Memorandum ra cho Cộng Đồng tham khảo các điều khoản trong đó trước khi Lý Tống và Ông Nguyễn Xuân Vinh hạ bút ký; về chiến sĩ Lý Tống thì có còn đủ minh mẩn nhận định rỏ ràng trắng đen sau 28 ngày tuyệt thực không?

Còn Ông Nguyễn Xuân Vinh thì tại sao phải hạ bút chứ? Chuck Reed vả HĐTP đã mặc nhiên phán ra một câu văn khá trịch thượng mỉa mai Cộng Đồng chúng ta như: We are the leaders in the Vietnamese community and elected officials” who will support a privately financed “Little Saigon ” community sign on Story Road and we will call for peace among all member of community. Ông Nguyễn Xuân Vinh có còn sĩ diện không? Và còn nhớ “Bút sa, gà Chết” không? Trong khi đó Hoàng Thế Dân lại mỉm cười với “Joy”! Diển biến kế tiếp là ngày March 19, 08, Nghị viên Pete Constant lại lập luận để chạy tội cho Lê Văn Hướng rằng: “Những cá nhân đệ trình văn kiện này không hề giơ tay tuyên thệ phải khai sự thực, và họ cũng không ký vào bất cứ một văn kiện nào nói rằng họ có thể phạm tội nói dối khi khai trước Hội Đồng.”.

Trong “Lá Thơ Góp Ý Của Luật Sư James Chadwick” có những trích đoạn đáng chú ý như sau:

“Đáng tiếc hơn nữa là phiên họp vào tối thứ Ba đó còn bất ngờ hơn vì có tính chất điêu xảo, vì bị dàn cảnh, giật dây. Nhằm mục đích tạo hình ảnh về một sự chia rẽ không hề có trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và cũng để tránh những câu hỏi trọng tâm của vấn đề đang tranh chấp, Văn Phòng Thị Trưởng đã dựng nên một sân khấu chính trị không phải để nhằm phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Việt, hay phục vụ Thành Phố nói chung”………..

Nhưng điều đáng tiếc nhất cần phải nêu ra là cái thủ đoạn điều hướng cuộc thảo luận tại nghị trường của ông Thị Trưởng. Mặc dù HĐTP có đưa ra nhiều chọn lựa do các Nghị Viên đề nghị, nhưng ông Thị Trưởng cho gọi cô Nguyễn lên nói trước. Cô đưa ra đề nghị thu hồi quyết định trước đây của HĐTP, nhưng không giải vấn đề còn lại đó là: nên đặt tên khu thương mại này là gì để mọi người cùng đồng ý với nhau. Khi Nghị Viên Kansen Chu đề nghị trình lên Hội Đồng bỏ phiếu chấp thuận danh xưng “Little Saigon ”, ông Thị Trưởng ngăn chặn ngay đề nghị này. Ông nêu lý do là Hội Đồng phải bỏ phiếu quyết định về đề nghị của cô Nguyễn trước đã. Sau khi đề nghị của cô Nguyễn được chấp thuận, ông Chu lại đưa ra đề nghị của mình một lần nữa. Ngay tại thời điểm này, dùng một chiến thuật là đã được chuẩn bị từ trước, Nghị Viên Sam Liccardo vội vàng đưa ra “đề nghị tạm thời thay thế”, làm như vậy để ngăn không cho Hội Đồng bỏ phiếu về danh xưng “Little Saigon”. Lần này, chính ông Thị Trưởng bầy tỏ thái độ chống đối, lập tức kêu gọi cần phải thảo luận và bỏ phiếu về đề nghị tạm thời thay thế này, không cho giải quyết đề nghị của Nghị Viên Kansen Chu đã được đề nghị trước. Rõ ràng là ông Thị Trưởng cố tình né tránh vấn đề đích thực, và duy nhất của phiên họp đó là: Nên đặt tên gì cho khu vực thương mại.

Tôi không nói mình là một người quan sát viên vô tư, không thiên vị. Tôi đến dự phiên họp nhân danh một hội đoàn ủng hộ việc hình thành khu Little Saigon (Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt ở Bắc California ). Nhưng thủ đoạn giật dây, điều khiển phiên họp của ông Thị Trưởng khá lộ liễu, ai cũng nhận thấy. Cái lối giật dây, né tránh có tính toán trong vấn đề đặt tên sẽ không đem lại sự ổn định, hòa giải như ông Thị Trưởng từng mong muốn tìm kiếm. Tuy nhiên, có lẽ nó sẽ tạo nên sự chối bỏ không áp dụng nguyên tắc công khai của guồng máy chính quyền, và sự tham dự có ý nghĩa của quần chúng, như đã ông hứa trong lúc ông tranh cử chức Thị Trưởng. Ít ra là vào lúc này, ở San Jose, nguyên tắc chính quyền phải làm mọi việc công khai, sáng tỏ dưới ánh mặt trời, đã bị thay thế bằng lối làm việc dàn ảnh, lấp lánh dưới ánh đèn mầu của sân khấu – nói theo lối nói của chính trị gia James Madison – thì lối làm việc mờ ám đó chỉ đưa đến thảm kịch, hoặc một màn kịch vô duyên rỗng tuếch, hay là cả hai.

Đồng thuận tạm cái danh xưng “Little Saigon” trên đương Story lần nầy, Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố đang cố tình tạo ra một tình thế thua cuộc ảo bằng một âm mưư khác uyển chuyển nhẹ nhàng hơn nhưng lại thâm độc hơn, họ lại phóng 2 mủi tên “đi đêm”. Qua phương cách nầy, hiện tại thì tập đoàn Chuck Reed đang có vẻ thắng thế nhưng nếu trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan nầy, cơ hội thắng của tập thể Cộng Ðồng Người Mỹ Gốc Việt Bắc California (VACNORCAL) và Phong Trào Cử Tri San Jose Ðòi Hỏi Dân Chủ chỉ còn hai giải pháp phải tập trung mọi nổ lực tiến hành ngay tức khắc: một là giải pháp PHÁP LÝ; hai là trở lai giải pháp THỨ BA ĐEN.

A - Giải Pháp PHÁP LÝ; qua Bảng thỉnh nguyện của Cộng Ðồng Người Mỹ Gốc Việt Bắc California và Phong Trào Cử Tri San Jose Ðòi Hỏi Dân Chủ yêu cầu ủy ban Tư Pháp San Jose và Santa Clara County District Attorney Dolores Carr mở cuộc điều tra đầy đủ về các sự gian lận văn kiện của Chuck Reed và các Nghị Viên liên hệ liên quan đến:

1/- Những email bất hợp lệ trao đổi giữa Madison với Cơ quan RDA thành phố và nhà đầu tư VN Town từ trước, cộng những lời tuyên bố bất nhất của Madison về tên Little Saigon.

2/- Đa số nghị viên hội đồng thành phố đã vi phạm luật Ralph M. Brown.

3/- Nghị viên Liccardo đã dùng "bản thỉnh nguyện ký bởi 92 cơ sở thương mại" này làm một văn kiện hỗ trợ để đưa ra kiến nghị chọn lựa của ông ngõ hầu ngăn chặn kiến nghị của nghị viên Kansen Chu là bỏ phiếu cho danh xưng "Little Saigon". Nghị viên Licardo liên tục quả quyết rằng 92 chủ nhân cơ sở thương mại này mong muốn để họ tự quyết định về danh xưng. Kết quả là Thị Trưởng Chuck Reed và các nghị viên Madison Nguyễn, Liccardo, Pyle, Williams, Chirco và Campos đã chấp thuận nghị quyết 74270, hủy bỏ cuộc bỏ phiếu của Hội Ðồng Thành Phố vào ngày 20 tháng 11 năm 2007, nhưng chỉ thị cho viên chức Thành Phố dự thảo một bản Chính Sách Thành Phố mới, theo đó chỉ những "người có ảnh hưởng" trong khu thương mại chỉ định mới có quyền quyết định danh xưng cho khu vực. Rõ ràng là phương cách mà nghị viên Liccardo nêu ra "văn kiện hỗ trợ" cho kiến nghị sửa đổi của ông ta đã hoàn toàn vi phạm điều lệ trong Phần I văn bản Kiến Nghị của The Sunshine Reform Task Force.

4/- Việc cạo sửa Bảng Memorandum.

Cần phải tập trung sưu tập đầy đủ chứng cớ, dữ kiện mà các đối tác đã vi phạm trong mục 1, 2, 3 và 4 bên trên để cùng các Luật Sư tham khảo và nghiên cứu để có thể truy tố ra toà các vi phạm luật pháp của Chuck Reed. HĐTP và nhất là NV Sam Licardo về việc vi phạm điều lệ trong Phần I văn bản Kiến Nghị của The Sunshine Reform Task Force, cạo sửa Memorandum và nhất là phải thẳng tay truy tố Lê Văn Hướng về việc ngụy tạo "bản thỉnh nguyện ký bởi 92 cơ sở thương mại" để lôi cổ những thế lực dàn dựng, đạo diển núp sau lưng Hướng ra ánh sáng vì bản thân Hướng đang hận những kẻ vắt chanh bỏ vỏ qua các tuyên bố về Hướng mới đây của Chuck Reed, Sam Licardo và Hoàng Thế Dân trên các giới truyền thông trong vài ngày qua.

Bài tường trình của Joshua Molina, S.J Merucry News ngày 20/3/08- Hội Đồng Thành Phố SJ:

Thỉnh Nguyện Của ông Lê Văn Hướng là giả dối, mạo nhận. Nhưng Hội Đồng Thành Phố không muốn đề nghị biện pháp trừng phạt ông Lê Văn Hướng, chủ nhân bánh mì Lee Sandwiches.” cho thấy tập đoàn Chuck Reed vẩn cố gắng bao che cho các vi phạm luật pháp của đồng bọn
Với các lý do nêu trên đã hội đủ thế tất thắng sẽ về ta nếu chúng ta nắm bắt được đủ chứng cớ để đưa chúng ra trước pháp luật mà không cần thỏa hiệp với tập đoàn Chuck Reed cấu kết cùng đám Việt Gian CS nằm vùng; không thể có Peace với đám Việt Gian cò mồi Hà nội, mới ngày hôm qua chúng còn tuyên bố một mất, một còn với chúng ta, mới ngày hôm qua chúng còn ngậm máu phun vào người chúng ta mà ngày hôm nay lại đứng chung trên diễn đàn, lại nói Peace, lại nói Joy thật là đáng tởm!

Mặc dù trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nầy, đúng lý ra Ông Nguyễn Ngọc Tiên và Ông Đổ Hùng nên từ chối việc ký kết Bảng Memorandum thì hơn, vì việc ký kết có tính chất trái quy tắc trong điều kiện không được qui định rõ ràng và không đủ thời giờ nghiên cứu và tham khảo. Sự hấp tấp của hai vị đã đánh mất một cơ hội chiến thắng vẻ vang “Chiến đấu không gian nguy, chiến thắng không vinh dự”.

Trong bài phản biện trả lời qua bài viết ”Madison và Little Saigon” của bà Cathy Trần trên Vietnamdaily online ngày Jan. 19, 08, tôi đã báo động cùng toàn thể về sự cấu kết giữa bọn Việt Gian CS cùng bọn Caucasian political mainstream cố tình triệt tiêu bất cứ người Việt chống CS nào muốn tham dự vào vào chính trường trên đất Mỹ nầy. Cáo già Chuck Reed và tập đoàn bất chính trong HĐTP San Jose đã đạo diễn, dàn cảnh, giật dây, cam kết hậu thuẩn và bảo đảm cho tay sai Lê Văn Hướng và Hoàng Thế Dân chứ tự bản thân Hướng và Dân không thể nào có đủ tầm vóc và can đảm tiến hành một âm mưu tàn độc như ngụy tạo bản thỉnh nguyện có 92 chữ ký nầy cả.

Ngay từ trong trứng nước, chúng ta đã nhận ra rõ bản chất đích thực của Bản Ghi Nhớ (Memorandum) nầy, nó chỉ là một âm mưu thâm độc của Chuck Reed và tập đoàn bất lương, tạo ra một bản Ghi Nhớ mơ hồ, lấp liếm, lươn lẹo và đi đêm để lôi kéo gấp rút hai nhân vật hỗ trợ là Lý Tống và Nguyễn Xuân Vinh ký mà không cần có thời gian nghiên cứu và tham khảo, mà lại không giao Memorandum nầy cho Ông Đỗ Hùng và ông Nguyễn Ngọc Tiên, hai nhân vật lãnh đạo chủ chốt và hợp pháp, đại diện danh chánh ngôn thuận cho Cộng Đồng người Việt San Jose, phải đặt bút ký đầu tiên mới hợp pháp. Đây là một hành động lừa đảo đánh phá thâm độc có tính toán, cố tình lủng đoạn, âm mưu gây chia rẽ trong nội bộ Cộng Đồng Người Việt đang đoàn kết chặt chẻ và đang điều hành công cuộc tranh đấu cho Dân Chủ, cho Công Lý, cho Danh Dự của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS có hiệu quả đang trên đà thắng lợi, thế mà vì tánh kiêu binh tự mãn để sa vào bẩy rập của tập đoàn chính trị gia gốc Caucasian mainstrean cấu kết với đám Việt Gian CS một cách ấu trỉ tệ hại như thế nầy thật đáng nguyền rủa, những kẻ ngu dốt hám danh ảo huyền, mang bệnh thích làm lãnh tụ mà cáo già Chuck Reed đã bắt đúng mạch nên hốt cho thang thuốc “We are the leaders in the Vietnamese community” thì kể như im hơi lặng tiếng mà bán đứng Cộng Đồng.

Thật đáng thương cho tầng tầng lớp lớp, chẳng ngại đêm ngày gió táp mưa sa, giá rét lạnh lùng mà lòng dạ sắt son, kiên trì biểu dương chính khí trước tiền sảnh tòa Thị Chính San Jose hơn 5 tháng trời ròng rả thấy mà thương! Từ cụ Ông, cụ Bà 80, 90 tuổi tới đứa bé thiếu nhi 9, 10 tuổi đội nắng, giầm mưa cùng nhau nâng cao biểu ngữ, khẩu hiệu kêu gọi Chuck Reed và HĐTP trả lại nền Dân Chủ, Công Lý và Danh Dự qua tên gọi Little Saigon cho Cộng Đồng Người Việt.

B - Giải pháp Thứ Ba Đen: Thời gian đã trôi qua, những nhiệt thành hưng phấn đã lắng xuống, khó mà tạo ra khí thế đấu tranh sôi sục như thời kỳ đã qua. Giải pháp nầy coi như tạm vớt vát mà thôi không hiệu quả gì mấy.

Chúng ta sẽ có cổng chào Little Saigon trên đường Story xây trên cát theo như nhận định của nhà văn Đặng Thiên Sơn. Tôi không quá bi quan như thế, cũng cố gắng hy vọng đọc được Bản Ghi Nhớ (Memorandum) có đầy đủ chữ ký của hai phía cho vui chứ còn hiện giờ thì vô kế khả thi và đặt thêm dấu chấm hỏi cho sự xuất hiện của ‘công công” Nguyễn Xuân Ngãi với túi bạc 58,000 USD. Chờ xem vậy.

Võ Phước Hùng


"Welcome to Little SàiGòn": Có Danh Nhưng không Phận
* Một Cổng Chào Xây Trên Cát!
* Ván bài "Thấu Cáy" của tập đoàn đứng sau lưng Chuck Reed, Madision Nguyễn


. Đặng thiên Sơn

I/. Những việc xẩy ra vào buổi sáng tại lầu 18 City Hall

Vào lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày thứ Năm 13 tháng 3 năm 2008, tại tầng lầu thứ 18 của City Hall, trong một căn phòng nhỏ, cạnh văn phòng làm việc của Thị trưởng Chuck Reed đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Thị trưởng Chuck Reed, Phó thị trưởng David Cortese, Nghị viên Sam Liccardo với chiến sĩ Lý Tống.

Trong cuộc gặp gỡ này, thành phần hiện diện về phía báo chí có: Ông bà Nguyễn thiện Căn, Quỳnh Thi báo Việt Nam nhật báo; ông Du Phong báo Sàigòn USA; nhiếp ảnh viên Huỳnh minh Nhựt và Huỳnh Hớn, chương trình phát thanh Việt Nam AM đến trể.

Về phía các tổ chức, đoàn thể có: Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch BĐD Cộng đồng VN Bắc Cali; ông Nguyễn xuân Vinh, Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Tập thể Chiến Sĩ QLVNCH; ông Lê hữu Phú, Phong Trào Cử Tri SJ Đòi Dân Chủ; ông Lương văn Ngọ, Trung tâm Trưởng Tập thể Chiến sĩ QLVNCH/Tây Bắc HK; ông Võ Đại Liên, Hội SQ/TB/QLVNCH Bắc Cali; cụ Lê Hữu Dãn, Đoàn Cảm Tử Già Cứu Nước, và tôi - Đặng thiên Sơn, Phong Trào Quốc Dân Xóa Bỏ Huyền Thoại Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có ông Micheal Lưu, ông Nguyễn thế Vũ, bà Nguyễn Cúc, hai người bảo vệ ông Lý Tống là ông Nguyễn Khoa, Tony Lê và một số người khác tôi không nhớ tên. Tổng cộng trong phòng không quá 25 người.

Sau khi đọc bản Memorandum (Ghi nhớ) do Chuck Reed đưa ra được ký bởi: Chuck Reed, David Cortese và Sam Liccardo. Ông Lý Tống đã đề nghị Chuck Reed nên mời các nghị viên: Kensen Chu, Pierluigi Oliverio, Pete Constant (ba người từ trước tới nay vẫn đứng về phía cộng đồng ủng hộ tên Little Sàigòn) ký thêm vào bản Memorandum. Nhưng Chuck Reed cho biết, nếu ký nhiều quá sẽ phạm luật.

Như vậy, vào lúc 9:45 sáng 13/03/08, bản văn Memorandum gởi cho "Rules and Open Government Committee" (Ban pháp chế và công quyền) họp ngày 19 tháng 3/08, với chủ đề : COMMUNITY IDENTIFICATION SIGNAGE BEARING THE NAME "LITTLE SAIGON" ALONG STORY ROAD" (Bảng hiệu cộng đồng định danh tên "Little Saigon" dọc theo đường Story) chỉ có ba chữ ký của các ông: Chuck Reed, David Cortese, Sam Liccardo.

Để giải quyết đề nghị của ông Lý Tống, Chuck Reed đã viết thêm mấy chữ "AND ELECTED OFFICIALS" ( và viên chức dân cử ) vào một tờ giấy đính kèm có Head line: WE ARE LEADERS IN THE VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY "AND ELECTED OFFICIALS" WHO WILL SUPPORT A PRIVATELY FINANCED "LITTLE SAIGON" COMMUNITY SIGN ON STORY ROAD, AND WE WILL CALL FOR PEACE AMONG ALL MEMBER OF COMMUNITY. (Chúng tôi, những người Mỹ gốc Việt lãnh đạo trong cộng đồng và những "viên chức dân cữ", ủng hộ bảng hiệu cộng đồng "Little Saigon" trên đường Story do tư nhân tài trợ, chúng tôi kêu sự hòa dịu của mọi người trong cộng đồng).

Ông Lý Tống là người đầu tiên ký tên trên tờ giấy "Phụ bản ủng hộ" giải pháp Bảng hiệu Cộng đồng trên đường Story. Trong tờ giấy này, tên ông đã được đánh máy sẵn nằm bên góc trái và ông cho biết sẽ yểm trợ 5 ngàn đồng cho dự án. Sau khi ông Lý Tống ký tên, ông Micheal Lưu đã viết thêm tên ba nghị viên theo thứ tự từ trên xuống duới: Kensen Chu, Pierluigi Oliverio, Pete Constant vào phía dưới tên Lý Tống (dự trù cho ba người này ký vào đó với tư cách viên chức dân cử cho phù hợp với mấy chữ Chuck Reed đã viết thêm như đã nói ở trên).

Kế đó ông Nguyễn Xuân Vinh ký tên ngang với tên Lý Tống bên góc phải. Tên ông Nguyễn Xuân Vinh cũng được đánh máy sẵn từ trước.

Như vậy, trong tờ phụ bản kèm với Memorandum sáng ngày 13/03/08 chỉ có hai chữ ký của ông Lý Tống và Nguyễn Xuân Vinh.

Sau khi ông Lý Tống và ông Nguyễn xuân Vinh ký tên, Bản Memorandum và Phụ bản đã được Chuck Reed giao cho ông Nguyễn Ngọc Tiên. Khi nhận những bản văn này, ông Tiên cho biết sau khi lấy đủ chữ ký của ba nghị viên vắng mặt, ông sẽ photo thành nhiều bản và phổ biến rộng rãi trong cộng đồng cho mọi người cùng biết. Trong buổi sáng này, tôi không thấy có tờ AGREEMENT .

II/.Những việc xẩy ra lúc 4 giờ 15 chiều ngày 13/3/08, tại sân cờ City Hall

Trước giờ khai mạc họp báo của Thị trưởng Chuck Reed. Vào khoảng 4 giờ 15 , một nhân viên phụ nữ của HĐTP đi ra sân City Hall, phân phát cho đồng bào đang đứng đợi vào nhà vòm để tham dự họp báo, một văn bản gồm có 3 phần:

A/.Memorandum.
Nội dung MEMORANDUM có 3 điểm được tóm tắt như sau:

Sau khi giải thích quanh co, bâng quơ về những xáo trộn, tranh cãi trong cộng đồng nhiều tháng qua. Và đặc biệt giải thích vì sao có tên Madision Nguyễn trong bản Memorandum. Những người ký tên trong bản Memorandum nói rằng họ hy vọng sẽ đem lại sự bình an cho thành phố với những điều tóm lược dưới đây:

"1./ Căn cứ vào tu chính điều 9.3 của HĐTP, HĐTP cho phép các tư nhân được thực hiện các Bảng hiệu Cộng đồng khi đã được sự ủng hộ sâu rộng. Các bảng hiệu này chỉ có tánh cách tạm thời và phải theo đúng qui định của Sở kế hoạch, Xây dựng và Cơ quan thi hành Luật pháp về bảng hiệu. Các bảng hiệu này không được để lâu quá 3 năm, trừ khi theo đúng những điều đã được dự liệu trong chính sách về bảng hiệu của HĐTP ở điều 9.3.

2./ Qua nhận xét của HĐTP ngày 4/3/08, tên "Little Saigon" đã được sự hổ trợ rộng rãi trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, vì thế Ủy viên Quản trị thành phố sẽ cho phép (will allow) các tư nhân dựng lên một hoặc nhiều Bảng hiệu tạm thời mang tên "Little Saigon, tại hoặc gần giao lộ đường Story và McLaughlin tất cả phải phù hợp với điều 9.3.

a). Bảng hiệu hay biểu ngữ không được để lâu quá 3 năm nơi công cộng với điều kiện phải đúng tiêu chuẩn an toàn theo qui định của Sở kế hoạch, Xây dựng và Cơ quan thi hành Luật pháp trong phạm vi quyền hạn.

b). Dù đơn xin phép do tư nhân nộp ( Whatever application is presented) Văn phòng Kế hoạch cũng sẽ tìm cách đưa ra một tiến trình liên quan đến việc thực hiện một Bảng hiệu Cộng đồng vĩnh viễn, phù hợp với những qui định của thành phố nói ở điều 9.3.

3./ Trong lúc chờ đợi, văn phòng thành phố làm những việc sau đây:

a) Dựa theo điều 9.3 hướng dẫn rộng rãi việc xây dựng một Bảng hiệu Cộng đồng tại nơi gần địa điểm hoặc xa hơn, và

b) Tiếp tục việc làm và bổ sung tiến trình để các cộng đồng có khả năng nhận diện về việc chỉ định khu vực riêng, phù hợp với đường hướng của Hội Đồng ngày 4/3/2008. (Continue its work in creating and implementing a process to enable communities to identify and designate a particular district, consistent with the Council's March 4, 2008).

Bản Memorandum được ký bởi: Chuck Reed, Madision Nguyễn, David Cortese, Sam Liccardo. Như vậy, tên Madison Nguyễn đã được thêm vào, không giống như buổi sáng. Với sự kiện này có thể là nội dung cũng có thể có thay đổi.

Vào buổi chiều tên Madison được thêm vào Memorandum.

Madison Nguyễn - nghị viện Việt Nam - người đã nhiều lần từ chối tên "Little Sàigòn" vì tên nầy biểu tượng của sự "chống cộng".

B/. Bản thỏa hiệp:

Nội dung AGREEMENT có 5 điều được tóm tắt như sau:

"Thị trưởng Chuck Reed, PTT David Cortese, và nghị viên Sam Liccardo đã công nhận:

1./ Việc cho phép việc đặt Bảng hiệu của cộng đồng tại các nơi công cộng như đường phố, lề đường dựa vào luật định thành phố phải có nguồn gốc ý nghĩa mang sự đồng thuận đa số trong cộng đồng.

2./ Trong trường này, đã có đa số chính thức và không chính thức trong cộng đồng lên tiếng ủng hộ đặt tên "Little Saigon" tại Toà thị chính.

3./ Vào ngày 4/3/08, HĐTP nhận thấy cái tên "Little Saigon" để chỉ danh cho khu thương mại trên đường Story được đông đảo người trong cộng đồng ủng hộ.

4./ Từ lúc đó đã có những tiếp xúc giữa các thành viên trong cộng đồng và HĐTP với ý muốn cộng đồng sẽ tự túc tài chánh để thiết lập một Bảng hiệu hoặc một Cổng chào có tên "Little Saigon".

5./ Việc đặt một Bảng hiệu hay một Cổng chào trên đường hoặc lề đường nhằm thể hiện nguyện vọng của cộng đồng đối với tên "Little Saigon", nhưng ngay lúc này, nó không chính thức có đặc tính áp đặt lên khu vực hay tài sản riêng hoặc các cơ sở thương mại của những người không muốn cái tên đó (but does not, at this time, formally create a district or impose any identity or name upon a property or business owner who do not want that name).

Và phần dưới "Bản thỏa hiệp" nói thêm về:

1./ Việc thực hiệu bảng hiệu nơi công cộng trên đường phố phải theo qui định của điều 9.3 thành phố.

2./ Phiên họp tối 4/3/08 cho thấy tên "Little Sàigòn" đã được nhiều người muốn. Nên Quản trị thành phố cho phép tư nhân bỏ tiền túi ra lập một hay nhiều bảng hiệu tạm thời gần ngã tư Story / MacLaughlin nhưng phải tuân theo theo điều 9.3.

a) Bảng hiệu hay banners không được để lâu quá 3 năm và trong điều kiện an toàn theo sở kế hoạch, xây dựng và cơ quan thi hành luật pháp.

b) Đây là việc làm của sở kế hoạch khi nhận được đơn xin của tư nhân (whatever application is presented by private individuals) theo đúng qui định của thành phố trong điều 9.3.

3./ Trong khi ấy, City Hall sẽ:

a) Dựa theo điều 9.3 hướng dẫn rộng rãi việc xây dựng một Bảng hiệu Cộng đồng tại nơi gần địa điểm hoặc xa hơn, và

b) Tiếp tục việc làm và bổ sung tiến trình để các cộng đồng có khả năng nhận diện về việc chỉ định khu vực riêng, phù hợp với đường hướng của Hội Đồng ngày 4/3/2008. (Continue its work in creating and implementing a process to enable communities to identify and designate a particular district, consistent with the Council's March 4, 2008).

Chúng tôi ủng hộ giải quyết này, và kêu gọi sự hòa hoãn của mọi người trong vấn đề đã nêu."

Bản thỏa hiệp này được ký ngày 13/3/08 bởi các ông: Nguyễn Ngọc Tiên (VACNORCAL), Đỗ Hùng (San Jose Voters for Democracy), Dân Hoàng (FVA/NORCAL), Chuck Reed (Mayor), David Cortese (Vice Mayor), Sam Licarrdo.

Hoàng Thế Dân - người đã phát biểu trước phiên họp tối 4/03/08, hoàn toàn ủng hộ Madison Nguyễn chống cái tên chống cộng "Little Saigon" - là đảng viên đảng Việt Tân - một tổ chức chính trị chủ trương hợp tác với Việt cộng.

C/. Phụ bản:

Buổi sáng tên các nghị viên: Kansen Chu, Pierluigi Oliverio, Pete Constant có trong Phụ bản ủng hộ.

Vào buổi chiều tên các nghị viên: Kansen Chu, Pierluigi Oliverio, Pete Constant bị bôi xóa trong Phụ bản ủng hộ. Thế vào đó là tên Henry Huong Le phía dưới tên ông Nguyễn xuân Vinh.

WE ARE LEADERS IN THE VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY "AND ELECTED OFFICIALS" WHO WILL SUPPORT A PRIVATELY FINANCED "LITTLE SAIGON" COMMUNITY SIGN ON STORY ROAD, AND WE WILL CALL FOR PEACE AMONG ALL MEMBER OF COMMUNITY.

Phụ bản này được nhân viên thành phố phát ra vào chiều 13/3/08 đã bị cạo sửa. Tên các nghị viên: Kansen Chu, Pierluigi Oliverio, Pete Constant được ông Micheal Lưu viết phía dưới tên Lý Tống vào buổi sáng đã bị tẩy sạch. Đồng thời thêm vào đó tên và chữ ký của Henry Huong Le (Lê văn Hướng) xuất hiện dưới tên ông Nguyễn xuân Vinh.

III/. Thị trưởng Chuck Reed và Phó thị trưởng David Cortese giải thích về việc "không có tên và có tên" Madision Nguyễn trong bản Memorandum:

Ngay sau khi cầm trên tay tờ Memorandum có chữ ký của Madison Nguyễn được thêm vào khác với buổi sáng, ông Nguyễn ngọc Tiên cho biết sẽ gặp Chuck Reed (trước giờ họp báo) để hỏi cho rõ trắng, đen. Bởi vì, theo ông thì trong sự thỏa thuận từ trước, Ban Đại Diện CĐ/ BCL và Phong Trào Cử Tri Đòi Dân Chủ không còn tín nhiệm Madison Nguyễn nữa. Nên không đồng ý cho Madison Nguyễn thảo luận các vấn đề liên quan đến tranh chấp giữa cộng đồng và HĐTP.

Tôi thấy ông Nguyễn ngọc Tiên cầm tờ giấy đi ngay vào City Hall, nhưng không biết có gặp Chuck Reed hay không. Sau đó, thì trong phần họp báo, Chuck Reed cũng đã nói rõ sự có mặt của Madison Nguyễn trong bản Memorandum. Lý do - Madison Nguyễn là nghị viên Khu vực 7 nên phải có chữ ký của bà ta.

Trong khi ấy trả lời cuộc phỏng vấn do báo Việt Tribune thực hiện, liên quan đến sự kiện Madison Nguyễn không ký tên vào bản Memorandum vào buổi sáng, Phó thị trưởng David Cortese cho biết: "Đây là một sự bất thường, chỉ có 3 người ký chính thức nhưng lẽ dĩ nhiên NV Madison cũng có thể ký thêm theo vào bản ghi nhớ khác hoặc nghị quyết bổ túc. Đó là tùy sự quyết định của cô. Vì đây là công việc của thành phố nói chung nên ông thị trưởng hoặc những nghị viên khác có thể đề xướng mà không cần là nghị viên đại diện cho khu của họ. Ông Sam Liccardo là người trong mấy ngày qua làm việc với cộng đồng để thấu hiểu vấn đề và tự ông đã viết bản ghi nhớ với sự đồng ý của ông thị trưởng" (nguyên văn).

Với sự kiện thêm tên Madison Nguyễn vào "Memorandum" và bôi tên ba nghị viên trong "Phụ bản ủng hộ" rồi thêm tên Henry Hướng Lê với chữ ký vào: Đã cho thấy sự "bất chính" của tập đoàn Chuck Reed , Madison Nguyễn. Hành động này có thể nói Chuck Reed cố tình bao che, lấy thế cho Madison Nguyễn và Lê văn Hướng để đối phó với cộng đồng. Khi hai người này - một người đang trong tình trạng bị cử tri muốn truất phế và - một người đang dính líu tới một danh sách 92 chủ nhân cơ sở thương mại với nhiều gian dối trong đó.
Dù giải thích bằng bất cứ lý do nào đi nữa thì hành động "thêm, bớt, cạo, sửa văn thư" một cách trắng trợn của tập đoàn Chuck Reed là "hành động phạm pháp". Đồng thời cũng đã cho thấy tập đoàn thống trị này coi thường luật pháp, coi thường báo chí Việt Nam, coi thường các lãnh đạo tổ chức, đoàn thể VN trong Cộng đồng.

IV/. Nghĩ gì về Memorandum ngày 13/3/08?

Từ nghị quyết ngày 20/11/07 đặt tên "Saigon Business District" cho khu thương trên đường Story, đến nghị quyết tối ngày 4/3/08 tuyên bố hủy bỏ tên "Sàigòn Business District" và đứng ngoài; để rồi, ngày 13/3/08 vừa qua HĐTP công bố bản Memorandum liên quan đến cái tên "Little Saigon", đã cho mọi người thấy sự làm việc của Chuck Reed, Madison Nguyễn và đồng bọn là một chuỗi dài đầy lọc lừa, thiếu thiện chí, thiếu thành thật.

Với nội dung bản Memorandum, Chuck Reed, Madison Nguyễn ngoài mặt có vẻ nhường bước, nhưng bên trong là cả một cạm bẩy của ánh hào quang cổng chào "Welcome To Little Saigon". Muốn có cổng chào, Cộng đồng phải:

- Phải làm đơn xin phép.
- Phải chịu mọi phí tổn xây cất, bảo trì.
- Phải chấp nhận không được để quá 3 năm.
- Phải tuân thủ những qui định của sở kế hoạch, sở xây dựng và đặc biệt là cơ quan thi hành luật pháp.

Với những điều kiện trên, chắc ai cũng nhận thấy:

- Làm đơn xin phép xây cất như tư nhân xin phép gắn một bản quảng cáo trên lề đường thì quá dễ.

- Nhưng với số tiền ước lượng 1/4 triệu (250 ngàn) không phải là nhỏ. Đó là chưa kể tiền quản trị, tu bổ. Thì đây là vấn đề tuy dễ... mà khó.

- Trong khi ấy cơ quan thi hành luật pháp có thể "bắt lỗi, bắt phải" bất cứ lúc với nhiều lý do khi họ muốn. Thì chưa chắc đủ thời gian để tranh đấu cho nó được chấp nhận vĩnh viễn.

Cho nên, ngay từ lúc HĐTP đưa ra "sáng kiến cổng chào" họ đã đưa ra một dây "thòng lọng" được nhắc tới, nhắc lui nhiều lần trong điều 9.3 của thành phố nói về bảng hiệu, biểu ngữ đặt ở những nơi công cộng.

V/. Âm mưu thâm độc của tập đoàn Chuck Reed, Madison Nguyễn với các "thầy dùi" Việt cộng, thân cộng và tay sai.

Với những điểm vừa nêu trên, cho thấy Chuck Reed, Madison Nguyễn "không muốn thi hành dân chủ". Ngược lại, họ đã khôn ngoan "chơi khăm Cộng đồng" nhờ sự chỉ dạy của các "thầy dùi" đứng phía sau.

Thủ đoạn mới này được tung ra vào lúc Chuck Reed hoang mang, lo sợ án mạng chết người có thể xảy ra trong phạm vi tiền đình City Hall. Cũng là lúc Cộng đồng rất quan tâm đến sức khỏe của người chiến sĩ can trường Lý Tống.

Memorandum 13/3/08 ra đời, được Cộng đồng hớn hở đóng nhận như là "tiếng nói người dân đã được lắng nghe và dân chủ thành phố đã trở lại". Nhưng không phải vậy.

Vì Dân chủ mà Cộng đồng muốn: Là HĐTP phải tôn trọng nguyện vọng của 95% cử tri người Mỹ gốc Việt trong hai buổi điều trần ngày 20/11/07 và 4/03/08. Và tiếng nói của người dân là HĐTP phải đặt tên cho khu thương mại nằm trên đường Story là "Little Saigon". Chớ không phải là một bảng hiệu hay một cổng chào từ đâu đó hay từ trên trời rớt xuống mà từ trước - không - một - ai - trong - Cộng đồng - biết - đến.

- Vì trên trời rơi xuống, nên du khách đến San Jose sẽ không bao giờ tìm ra cái cổng này. Vì nó không có tên trong bản đồ địa phương. Không có những bảng chỉ dẫn trên xa lộ như khu "Little SaiGon" ở thành phố Garden Grove, Nam California. Ngoại trừ thành phố ra nghị quyết chấp nhận tên khu thương mại là "Little Sàigòn".

- Vì trên trời rơi xuống, nên mặc dù đã bước vào ngưởng cửa thiên đường "Little Saigon" nhưng du khách sẽ ngẩn ngơ vì đã lạc vào một "khu thương mại không tên".

- Vì trên trời rơi xuống, nên không ai biết được hào quang cổng "Little Saigon" tỏa sáng được bao lâu khi HĐTP dở "luật rừng" ra nói chuyện. Như hiện tại họ đã và đang làm khó dễ Cộng đồng bằng thứ "Dân chủ rừng rú".

- Vì trên trời rơi xuống, nên khi khu đất "Việt Nam Town" của Tăng Lập, được bọn Việt cộng rửa tiền mua lại, thì ai cấm những cái tên không chống cộng như "Saigon Mới ", "Việt Nam Mới , "HCM muôn năm", "Nguyễn văn Trỗi muôn năm"... xuất hiện. Và ai cấm cái tên "Sàigòn Business District" trở lại. Tất cả những "tên, họ" của quán hàng với chủ nhân mới sẽ mọc lên đúng vào lúc HĐTP đã ra một đạo luật qui định rõ ràng: "Chỉ có những thương gia, nghiệp chủ trên đường Story mới có quyền đặt tên cho khu thương mại trong chiều hướng Hội đồng TP đã biểu quyết tối ngày 4/3/08" (consistent with the Council's March 4, 2008). Như vậy, tiền đồ của khu thương mại Việt Nam đang dằn co như hiện nay, sẽ dễ dàng lọt vào quỷ đạo thành lập chiến khu "Pắc-Bó" của Việt cộng. Để rồi chúng khống chế cộng đồng tỵ nạn trên qui mô kinh tế, chính trị, văn hóa và truyền thông với sự tiếp tay của đám thân cộng, tay sai, và Việt gian.

Phải nghĩ rằng, với sự chỉ đạo của tập đoàn sau lưng, Chuck Reed và Madison Nguyễn đã chuyển mục tiêu tranh đấu của cộng đồng từ cái tên cho khu thương mại thành "hào quang" cổng chào mang mấy giòng chữ "Welcome to Little Sàigòn". Đây là ván bài "thấu cáy" Cộng đồng hết sức tinh vi của kẻ thù.

Như vậy - vấn đề còn lại, là cộng đồng "có bắt" ván bài này hay không ?!

Phải mở mắt cho thật to để thấy HĐTP là kẻ đang cầm cán, còn cộng đồng là kẻ nắm lưỡi của một con dao.

Phải bình tâm để gạt ra ngoài những nôn nóng, bồn chồn về những hào quang phát ra từ cổng chào "Welcome To Little Sàigòn" mới thấy HĐTP là một tên "chơi bài bịp trong một ván bài bịp".

Phải nhận rõ rằng: "Little Saigon" là cái tên "Có danh - không phận". Và cổng chào "Welcome To Little Sàigòn" là "Một lâu đài xây trên cát".

Xin đừng vội vã nghĩ đến chuyện tiệc tùng. Nghĩ đến chuyện cám ơn thượng đế. Đến "cám ơn và cho điểm" Chuck Reed, Madison, v.v... Những kẻ trong HĐTP không xứng đáng cho Cộng đồng tin cậy ngay bây giờ và mãi mãi.

Xin đừng vội vã hân hoan cho rằng: "Hội Đồng Thành Phố đã thực thi dân chủ - Họ đã lắng nghe tiếng nói người dân". Để từ đó nhận định "ai thắng, ai thua" hay cả hai đã "huề" trong ván bài "Little Sàigòn".

VI/. Một vài góp ý thay lời kết

Nếu nói cộng đồng đã thắng, thì đây chỉ là "ảo giác chiến thắng " được tiếp nhận qua sự mệt mỏi đối với cuộc đấu tranh đã kéo dài hơn 6 tháng. Và đặc biệt là đối với 28 ngày tuyệt thực của chiến sĩ Lý Tống trong tình trạng sinh, tử.

Nếu nói Chuck Reed, Madision Nguyễn đã thua, thì họ đã không có những lời lẽ trịch thượng - "nhận đơn và cho phép cộng đồng làm bảng hiệu". Với những đe dọa của điều 9.3. Dẫn đến tình trạng cộng đồng phải "hạ bảng, hạ cờ, hạ cổng" mà không cần tới vài tháng hay hết hạn 3 năm.

Nếu nói huề, thì với 6 tháng đấu tranh và 28 ngày tuyệt thực của chiến sĩ Lý Tống qua ván bài cổng chào "Welcome to Little Saigon" đang làm mọi người uất ức. Thì thử hỏi huề ở chỗ nào?

Những xúc động rồi sẽ qua đi. Những vồn vập khoái cảm của niềm hân hoan rồi cũng lắng xuống. Sự bình tâm và bình thản sẽ trở lại trong lòng. Đó là lúc cùng nhau nghĩ đến những ngày kế tiếp.

Cho đến giờ phút này "Memorandum" ngày 13/3/08 chỉ là một tờ giấy lộn. Ảnh hưởng của nó trong những ngày qua chỉ làm Cộng đồng ngưng biểu tình ngày thứ Ba Đen, để "đưa" chiến sĩ Lý Tống vào bịnh viện Alexan Brother nghỉ ngơi. Trả lại bộ mặt khang trang, đẹp đẽ lại cho City Hall. Và sau đó bản Memorandum sẽ được "Ban pháp chế và công quyền" thành phố tiếp nhận ngày 19/3/03, để đưa vào nghị trình hoặc nghị quyết của HĐTP trong ngày 25/3/08 hay những ngày kế tiếp sau đó. Hãy chờ!

Hiện tại, trong Cộng đồng không ít người nghĩ đến việc tiệc tùng mừng "ảo ảnh chiến thắng". Trong khi ấy, có lẽ tập đoàn Chuck Reed, Madison Nguyễn cũng vậy. Họ đang hả hê với cổng ngụy thiên đường "Welcome to Little Saigon" - mở đầu cho một âm mưu thâm độc mới.

Nếu đã nhận ra như vậy! Để đập tan âm mưu gian ác này (làm Cộng đồng mất tiền, mất sức nhưng chẳng đi đến đâu), chúng ta nên:

- Rủ nhau tham dự buổi điều trần và biểu quyết ngày 25/3/08 cho thật đông.

- Tiếp tục đòi hỏi Hội Đồng Thành Phố đặt tên cho khu thương mại trên đường Story là "Little Sàigòn".

- Đòi hỏi thành phố phải chấp nhận để cổng chào "Welcome to Little Saigon" (nếu thực hiện) vĩnh viễn trên đường Story bằng tiền người dân đóng thuế.

Nếu những nguyện vọng chính đáng của cộng đồng một lần nữa bị từ chối. Chúng ta :

- Tiếp tục biểu tình vào ngày thứ Ba đen.

- Biểu tình qui mô hàng tuần vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật.

- Thay phiên nhau mỗi ngày 5-10 người tuyệt thực từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm (12 tiếng). Được như vậy chúng ta tin tưởng cuộc tuyệt thực sẽ kéo dài vô tận trước City Hall.

- Dùng tiền xây cổng "Little Saigon" (nếu có). Truy tố thành phố đã cạo sửa chứng thư "Memorandum và phụ bản ủng hộ" ngày 13/3/08.

Và dĩ nhiên, vấn đề tiến hành thủ tục bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn - kẻ bất nhân - bất nghĩa, là mục tiêu không bao giờ thay đổi. Cũng như cùng nhau vạch mặt, chỉ tên bọn ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng đang sống quanh ta trong các cơ quan truyền thông, tổ chức, đảng phái để phá hoại sự bình yên của Cộng đồng.

Cho tới giờ phút này Cộng đồng chưa nghe sự lên tiếng của ba nghị viên đã ủng hộ tên "Little Sàigòn". Ngoại trừ Thị trưởng Milpitas khuyên Cộng đồng hãy thận trọng và dè dặt với hình ảnh thiên đường "Welcome To Little Sàigòn".

Đặng thiên Sơn

Wednesday, March 26, 2008

San Jose City Council approves 'Little Saigon' banners

San Jose City Council approves 'Little Saigon' banners
By Joshua Molina
Mercury News
03/25/2008

After months of protests, rallies, even a hunger strike, the San Jose City Council on Tuesday voted to allow "Welcome to Little Saigon" banners to informally recognize a Vietnamese retail area on Story Road.

The 10-0 vote brought an end to the incredible uproar over the last several months after the council voted to call the area "Saigon Business District," enraging thousands in the community who wanted "Little Saigon."


The council's Tuesday vote paves the way for the community to raise money and then get city approval for temporary banners on Story Road between Highway 101 and Senter Road. The banners are likely to be made permanent once the city comes up with a new process for naming business districts - to ensure that the ideas come from the ground up and to avert future political disasters over naming.

Officials don't know how soon they could mount the banners, but approval of the design could take up to 45 days.

At the center of the months-long firestorm was Madison Nguyen, the only Vietnamese-American on the council. Activists called her a traitor and a liar for initially opposing the name Little Saigon. On Tuesday, Nguyen, who had repeatedly insisted that she would not change her mind on the name, said she was "filled with optimism."

"It is only through productive dialogue and communication that we are able to work together," she said.

Nguyen preferred the name Saigon Business District - even though an official city survey conducted last summer showed Little Saigon was the preferred name.

As the weeks went by, the Little Saigon movement picked up momentum.

The outrage was fueled by several missteps by the council. Councilman Forrest Williams (who was absent from Tuesday's vote because he was visiting China) said in an interview on Vietnamese television that he had promised prior to the council's Nov. 20 vote to support Nguyen's decision to designate the district as a Vietnamese retail area. His comments forced the City Attorney to recommend that the council rescind its original vote because of a perception Nguyen had spoken to a majority of council members before the vote - which would have violated the Brown Act, the state's open meetings law.

One man, Ly Tong, also went on a hunger strike for more than month, saying he would not eat until the council named the area Little Saigon.

The ordeal zapped time and energy from the city and sparked unwanted international media attention.

"This is the first positive step to solve the conflict and reduce the tension between the city and the Viet community," said Barry Hung Do, spokesman for San Jose Voters For Democracy, the main group pushing for the Little Saigon name.

Still, on Tuesday some people were not happy. They want the city to make the temporary signs permanent.

'If it walks like a duck and quacks like a duck, why don't we just call it a duck?" said councilman Kansen Chu, a Little Saigon proponent.

-----------------------------------------------------------------
Contact Joshua Molina at jmolina@mercurynews.com or (408) 275-2002

http://origin.mercurynews.com/valley/ci_8698147?nclick_check=1

Tuesday, March 25, 2008

Little Saigon Vùng Phi Cộng Sản


Little Saigon Vùng Phi Cộng Sản
Nguyễn Văn Sóc
Tâm Thức Việt Nam
March 23, 2008

Tên đặt cho khu thương mại người Việt trên đường Story ở thành phố San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ, vừa mới được chấp thuận là Little Saigon. Rất đông người Việt thở ra nhẹ nhỏm. Ai có tham gia trong cuộc đấu tranh thì vui mừng, người không ưa cũng yên tâm hơn vì mọi chuyện đã được êm thắm. Tuy vẫn có người còn cho rằng khi nào dựng bảng lên thì mới an tâm. Người ta thắc mắc, tại sao lại có quá nhiều người muốn có tên Little Saigon mà không chịu tên nào khác? Tại sao Hội Đồng Thành Phố chịu thua cuộc trước đám đông người Việt tỵ nạn cộng sản?

Trải qua mấy tháng trời từ trước Tết cho đến nay, người Việt cư ngụ quanh vùng phải đối đầu với những nghị viên trong Hội Đồng Thành Phố San Jose để đấu tranh đòi đặt tên cho khu phố Việt trên đường Story. Họ xuống đường, gửi kháng thư, vận động dư luận,... đòi Hội Đồng Thành Phố đặt tên cho khu thương mại trên đường Story là Little Saigon. Con số lên đến hàng chục ngàn người. Trong số đông này còn có anh hùng Lý Tống, đã tuyệt thực cho đến khi nào có được tên Little Saigon. Cách đó 72 cây số, tòa Lãnh Sự của VC ở San Francisco cũng ráo riết tranh thủ với thành phần thiên cộng tại San Jose, nhờ người vận động hành lang để Hội Đồng Thành Phố không cho cái tên Little Saigon xuất hiện ở San Jose. Trong mấy chục ngàn người Việt cư ngụ tại thành phố San Jose, có người thích tên Little Saigon, có người thích tên khác, là hiện tượng thường thấy ở xứ tự do vì sở thích riêng tư. Tuy nhiên, quan sát rộng hơn người ta sẽ nhìn thấy một cuộc đấu tranh chính trị giữa người chống và theo cộng sản: một khu Little Saigon ngay giữa thành phố San Jose.

Ở miền Nam tiểu bang California, người Việt cũng đã có khu phố Little Saigon vang danh khắp thế giới, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách người Việt và người ngoại quốc. Little Saigon ở nam California được mệnh danh là thủ đô kinh tế của người Việt tỵ nạn cộng sản. Bọn cộng sản có nhiều tiền đã cho người đầu tư vào khu thương mại này. Nhưng, mỗi lần bọn cầm quyền cộng sản từ Hà Nội sang thăm khu Little Saigon chỉ phải đi trong âm thầm vì luật "No-Communist Zone" không cho phép cộng sản nghênh ngang đi vào khu Little Saigon. Luật này yêu cầu người cộng sản muốn vào khu Little Saigon thì phải xin phép trước. Từ khi có luật này, chưa bao giờ cộng sản xin phép và chỉ đến trong im lìm. Luật "No-Communist Zone" ám ảnh cộng sản từ ngày được ban hành hồi năm ngoái, nó có cơ lan rộng như chiến dịch cờ vàng. Hễ nơi nào có cờ vàng là nơi đó có người Việt Nam và nơi nào có đông đảo người Việt Nam thì nơi ấy có Little Saigon và có thể sẽ cấm cộng sản lai vãng. Cứ như điều luật định một cách đương nhiên. Nỗi ám ảnh ấy khiến cho cộng sản phải dở trò ma giáo mà họ gọi là tranh thủ. Thế lực cộng sản cho người vận động tay sai và những người nhẹ dạ, tìm cách ngăn cản việc đặt tên cho khu phố Việt là Little Saigon. Người ta bị mắc mưu cộng sản, vô tình đi tuyên truyền cho cộng sản, cho rằng cái tên Little Saigon nghe chính trị quá. Thế nhưng, lòng người lương thiện đã chiến thắng gian tà. Hội Đồng Thành Phố đã nhìn nhận tên Little Saigon đặt cho khu phố Việt trên đường Story thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ, sau bao ngày gian nan tranh đấu.

Rồi đây, sau khi khu phố được đặt tên Little Saigon, Hội Đồng Thành Phố sẽ chấp thuận xây dựng một cổng chào băng ngang đại lộ, bên trên có cờ vàng ngạo nghễ tung bay. Hội Đồng Thành Phố còn phải chuẩn bị để cho ra đời luật "No-Communist Zone", cấm bọn cộng sản phản động không được lai vãng, không ngoài mục đích bảo đảm an ninh trật tự cho cư dân của thành phố và các vùng phụ cận.

Thành phố San Jose có một Little Saigon mang một ý nghĩa chính trị tốt đẹp cho cả người Việt và người bản xứ. Về mặt kinh tế cũng như chính trị, người Việt tỵ nạn cộng sản đã đóng góp rất nhiều công sức để xây dựng quê hương thứ hai nơi mình đang định cư. Ngày 13 tháng Ba, năm 2008, chính ông Thị Trưởng Chuck Reed đã nhìn nhận người Việt đóng góp rất nhiều vào sự thịnh vượng của thành phố. Ông thay mặt Hội Đồng Thành Phố tuyên bố sẽ lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Từ ngày có người Việt tỵ nạn cộng sản đến đây sinh sống, San Jose được mệnh danh là thủ đô chính trị của người Việt tỵ nạn cộng sản, và cũng đã biến Thung Lũng Hoa Vàng thành một khu thương mại sầm uất. Mặt khác, người tỵ nạn cộng sản luôn luôn là trở lực to lớn đối với cộng sản Hà Nội dù là ở quốc gia nào. Ba triệu người Việt ở hải ngoại lại là nguồn lực hỗ trợ cho 80 triệu đồng bào quốc nội, trong công cuộc giải trừ cộng sản và quang phục quê hương. Tiếng nói của người Việt tỵ nạn cộng sản là một sức mạnh đáng kể, đã xoay chuyển tình thế, làm thay đổi quyết định của Hội Đồng Thành Phố San Jose. Hội đồng đã chấp thuận thể theo yêu cầu của đại đa số người Việt tỵ nạn cộng sản, và đã đặt tên Little Saigon cho khu thương mại của người Việt Nam tại thành phố San Jose. Đó là một chiến thắng đáng kể của người Việt tỵ nạn cộng sản tại miền Bắc California, Hoa Kỳ.

Nguyễn Văn Sóc
(tháng Ba.2008)

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%e2%80%a2%40%1f

March 23, 2008

Sunday, March 23, 2008

Bản Thỉnh Nguyện Của Henry Hướng Lê Là “Tài Liệu Giả”


Hình trên: Từ trái: Biện lý Rick Doyle, NV Pete Constant, TT Chuck Reed, PTT Dave Cortese, NV Chirco trong Ủy Ban Định Chế

Thứ Sáu, ngày 21 tháng 3 năm 2008
Bản Thỉnh Nguyện Của Henry Hướng Lê Là “Tài Liệu Giả”
-----------------------------------------------------
• Bài tường trình của Joshua Molina, S.J Merucry News ngày 20/3/08- Nguyễn Minh Tâm dịch

Bản Thỉnh Nguyện
của Henry Hướng Lê là “Tài liệu giả”


Hội Đồng Thành Phố SJ: Thỉnh Nguyện Của ông Lê Văn Hướng là giả dối, mạo nhận. Nhưng Hội Đồng Thành Phố không muốn đề nghị biện pháp trừng phạt ông Lê Văn Hướng, chủ nhân bánh mì Lee Sandwiches.
Ông Lê Văn Hướng tại buổi điều trần 4.3.08Hôm thứ Tư tuần này, một Ủy ban của Hội Đồng Thành Phố San Jose đã đồng ý rằng bản thỉnh nguyện chống lại danh xưng “Little Saigon” do đại diện của 92 cơ sở thương mại ký tên thực ra là một văn kiện giả, nhưng Ủy Ban lại nói rằng Hội Đồng chẳng nên làm điều gì để trừng phạt cái người đứng ra thu thập chữ ký, và làm giả mạo bản thỉnh nguyện này. Thương gia Henry Lê (Lê Văn Hướng), cũng là một nhà hảo tâm, đã đệ nạp bản thỉnh nguyện trên vào tối hôm 4 tháng Ba, cái đêm mà Hội Đồng Thành Phố lại từ chối thêm một lần thứ hai danh xưng “Little Saigon”, để đặt tên cho khu phố thương mại trên đường Story Road.

Ông Lê Văn Hướng nói rằng bản thỉnh nguyện đã được các thương gia trong khu vực ký tên vào. Nhưng vấn đề đặt ra là các thương gia đã ký tên vào văn kiện này từ hồi tháng Năm năm 2007. Lúc đó, mục đích của họ khi ký tên vào bản thỉnh nguyện là chỉ muốn đặt một cái tên cho khu thương mại này.Họ không hề có ý nói rằng họ chống lại danh xưng “Little Saigon”, theo sự điều tra của ông Biện Lý Thành Phố Rick Doyle. Nhưng dù gì đi nữa, Ủy Ban Định Chế (Rules and Open Government Committee) nói rằng Hội Đồng Thành Phố chớ nên dính dấp vào một vụ bẽ mặt như trước nữa nếu HĐTP muốn thi hành một chế tài trừng phạt đối với việc trưng bầy tin tức trong phiên họp của thành phố.

Ông Hoàng Thế Dân tại buổi điều trần 4.3.08


Nghị viên Pete Constant lập luận rằng: “Những cá nhân đệ trình văn kiện này không hề giơ tay tuyên thệ phải khai sự thực, và họ cũng không ký vào bất cứ một văn kiện nào nói rằng họ có thể phạm tội nói dối khi khai trước Hội Đồng.”.

Ông Biện Lý Doyle nói thành phố có đạo luật nhằm mục đích ngăn ngùa những kẻ làm nghề “vận động hành lang” (lobbyist) không cho họ đánh lạc hướng dư luận. Nhưng không điều luật nào áp dụng cho công chúng.

Để trả lời yêu cầu của phe ủng hộ danh xưng “Little Saigon”, những người đòi phải trừng phạt ông Lê Văn Hướng, ông Biện Lý Doyle dự tính sẽ trả lời uỷ ban trong vòng hai tuần lễ, giải thích những giới hạn cuả Tu Chính Án thứ Nhất qui định quyền ăn nói của công chúng trong các phiên họp.

Lúc ban đầu, ông Lê Văn Hướng nói rằng ông và các bạn đồng nghiệp đã thu thập chữ ký cho bản thỉnh nguyện. Nhưng sau đó, ông nói trớ lại rằng bản thỉnh nguyện đó do một người khác làm, và ông cứ đinh ninh rằng các chữ ký trong bản thỉnh nguyện là có thực, và có giá trị.

Bài tường trình của Joshua Molina,
S.J Merucry News ngày 20/3/08
Nguyễn Minh Tâm dịchTin bổ túc:
PHÓ THỊ TRƯỞNG DAVES CORTESE: NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?

Mõ Tổng Hợp.- Liên quan đến việc ông Lê Văn Hướng giải thích lại là ông chỉ chịu trách nhiệm 7 người ký tên, còn danh sách các người còn lại (tổng cộng lên tới 92) là do một người khác đưa cho ông đem vào trình lên Hội Đồng Thành Phố, Phó Thị trưởng Dave Cortese đã yêu cầu ông biện lý Doyle hãy viết thư yêu cầu ông Lê Văn Hướng trả lời cho thành phố là Người đó là ai? Ông Doyle sẽ báo cáo lên Hội đồng Thành phố 2 tuần sau.
Nghị viên Kasen Chu: Hãy điều tra vụ ông Hoàng Thế Dân nói là bị hăm dọa.

Phiên họp này cũng đề cập đến một văn thư của Nghị viên Kasen Chu gửi ông Rob Davis, cảnh sát trưởng San Jose, yêu cầu điều tra cho rõ hư thiệt vụ ông Hoàng Thế Dân vừa đưa cao cái điện thoại cầm tay trong buổi điều trần hôm 4/3 và nói là ông đã bị gọi đến cái phone này hăm dọa vì họ biết là ông có mặt trong buổi điều trần này.

Thị trưởng Chuck Reed đã nêu ý kiến là bất cứ ai bị hăm dọa thì nên gọi 911. Hôm điều trần 4/3 nhiều người đã nghi ngờ tính xác thật của hành động này và tin rằng có thể đó là một thủ đoạn của ông Hoàng Thế Dân nhằm bôi nhọ phe tranh đấu Little Sàigòn. Bà Kim Anh đã phát biểu: "Nếu bị hăm dọa như thế tại sao ông Dân không gọi cảnh sát để yêu cầu điều tra mà lại ra trước Hội đồng thành phố để nói như vậy với ý đồ gì?"

Nhiều đồng hương tham dự buổi điều trần cũng yêu cầu Hội đồng thành phố mở cuộc điều tra về vụ danh sách 92 người của ông Lê Văn Hướng và vụ ông Dân nói là bị gọi vào điện thoại của ông để hăm dọa, mà người ta tin là gian dối, không đúng sự thật.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080321_04.htm

Friday, March 21, 2008

Củ Cà Rốt và Cây Gậy cho Chuck Reed

Củ Cà Rốt và Cây Gậy cho Chuck Reed

Kính thưa quý vị,

Trong những ngày qua, sau khi bài "Vì sao ông Chuck Reed lại nhiều lần sai phạm", với bản dịch tiếng Anh là "Why Chuck Reed Made So Many Mistakes", chúng tôi nhận được một số ý kiến cho rằng bài viết không hợp thời điểm. Các ý kiến cho rằng trong tình hình hiện nay của trận Little Saigon, chung ta nên hòa hoãn với Chuck Reed và mục tiêu trước mắt là "recall" Madison Nguyễn. Bên cạnh đó, Chuck Reed cũng có thể đã có những hứa hẹn không chính thức về việc sẽ ủng hộ sự chính thức hóa tên Little Saigon.

Sau đây, chúng tôi xin được trình bày quan điểm về ván cờ Little Saigon và chiến thuật đối phó với Chuck Reed.


Chuck Reed, con xe tráo trở nguy hiểmKính thưa quý vị,

Trong ván cờ Little Saigon, Madison tuy vẫn là một nghị viên, vẫn có một lá phiếu trong Hội Đồng Thành Phố San Jose, và chúng ta vẫn cần nỗ lực "recall" y thị, song Madison đã là một con bài cháy khét. Các nghị viên, chính khách, và thế lực phía sau Madison đều hiểu rằng cho dù không bị triệt hạ trước khi hết nhiệm kỳ, Madison sẽ không còn giá trị lợi dụng trong tương lai. Cái ghế nghị viên district 7 của Madison, nếu không được đa số người Việt ủng hộ, thì chỉ là cái ghế 2 chân. Madison như là một con chốt đã đi đến cuối bàn cờ, không còn đi ngược, không còn chiếu ngược được nữa.

Trong khi đó, Chuck Reed, người cầm cân nẩy mực, đã năm lần bảy lượt lạm dụng quyền lực để tráo trở, xử sự phi dân chủ, chơi trác cộng đồng người Việt, vẫn còn có thể đắc cử, vì số phiếu của người Việt tính trên toàn thành phố San Jose chưa chắc đã nghiêng được cán cân, nhất là khi giới truyền thông Mỹ vẫn ủng hộ Chuck mà không ủng hộ chính nghĩa của cộng đồng chúng ta. Chuck Reed là con xe trong ván cờ này, một con xe còn khả năng tung hoành, chiếu bí. Chuck mới là con cờ quyết định ván cờ Little Saigon này.

Đến đây chúng tôi dừng lại, xin được hỏi quý bạn đọc một câu. Theo quý vị, Chuck Reed là người biết nghe lẽ phải, là người của chính nghĩa, hay là một tay chính trị hoạt đầu, lươn lẹo, tráo trở?

Nếu quý vị nào nghĩ rằng Chuck là người lương thiện, chính nghĩa, thì có lẽ không cần đọc tiếp, còn nếu như quý vị đồng ý rằng Chuck là một tay gian hùng, thì xin xem tiếp xem chúng ta làm thế nào để đối phó với y.


Củ cà rốt và ngọn roi

Kính thưa quý vị,

Khi đối phó với một người, hay một tập thể, điều quan trọng nhất là phải hiểu tâm lý của người ấy, tập thể ấy. Tâm lý quyết định sự suy nghĩ của một người, và sự suy nghĩ, tư tưởng là chủ của hành động. Tâm lý của Chuck, một chính trị gia gian hùng thì rất dễ đoán. Chỉ có những anh hùng yêu chính nghĩa mới không vì quyền lợi bản thân, mới hy sinh cho chính nghĩa, còn Chuck thì chắc chắn vì quyền lợi cá nhân của y. Đó là căn bản tâm lý của Chuck.

Chuck chịu nói chuyện với Phong Trào, Chuck chịu nhường bước lập bảng Little Saigon là vì áp lực của quần chúng, vì áp lực của cuộc tuyệt thực của anh Lý Tống, chứ hoàn toàn không vì chính nghĩa. Giả sử ta không áp lực thì chắc chắn, Chuck không bao giờ lùi bước, điển hình là 2 ngày sau cuộc biểu dương, vào ngày 4/3/078, Chuck vẫn còn ngoan cố "chơi" cộng đồng ta qua màn kịch 92 chữ ký của thương gia.

Đối phó với một gian hùng, một con chó hay một con lừa, thì chỉ có 2 phương pháp, một là thưởng (reward), hai là phạt (punishment). Nói nôm na là dùng củ cà rốt và cây gậy (cây roi), đơn giản như vậy thôi.

Sở dĩ Chuck năm lần bảy lượt dùng thủ đoạn để bác cái tên Little Saigon là vì có ai đó đã cho Chuck củ cà rốt, và có thể, kẻ cầm củ cà rốt này cũng đồng thời cầm một cây roi. Nếu không thì tội tình gì Chuck phải phớt lờ kết quả thăm dò ý kiến của RDA, phải bày vẽ cái memo trưng cầu ý kiến của toàn dân thành phố San Jose về cái tên của khu phố đường Story, để rồi ngay sau đó, đồng ý ngay với ý kiến của chỉ có 92 thương gia. (Những ý kiến này đều giống như ý kiến của nhóm OUR VOICE, có lẽ quý vị cũng đoán được ai cầm củ cà rốt và cây roi rồi).

Vậy thì chúng ta, đại đa số đồng hương tị nạn CS ở San Jose, Phong Trào Cử Trị San Jose Đòi Dân Chủ và Cộng Đồng Người Việt Bắc California có củ cà rốt gì cho Chuck? Cây roi của chúng ta là gì?

Kính thưa quý vị,

Củ cà rốt của chúng ta có, nhưng nhỏ. Đó là lá phiếu, nhưng như đã nói trên, số phiếu của chúng ta chưa chắc đã làm nghiêng được cán cân. Trong khi đó, củ cà rốt của người yêu chuộng tên Little Saigon có lẽ không ngọt bằng của cà rốt mà Chuck đã được ăn, hay được hứa hẹn cho ăn. Ngọt nhất đối với một tay gian hùng, ngoài danh lợi là tiền tài, lợi nhuận vật chất. Tiền là cái mà chúng ta không có, mà dù có cũng không thể dùng để dụ Chuck.

Còn cây roi của chúng ta là gì? Là những cuộc biểu dương phản đối Chuck.

Nhìn thế cờ này, chúng ta hiểu rằng thế mạnh của chúng ta nằm ở cây roi (nên Chuck đã phải nhượng bộ một phần). Nếu Chuck có thương lượng với đại diện Phong Tào, hay Cộng Đồng, thì phần lớn cũng nhờ cây roi này. Nếu ta hòa đàm cùng Chuck mà không có thần công đại pháo, thì những lời hứa hẹn không qua văn bản của Chuck chỉ là những cục kẹo cho đại diện Phong Trào, cho Cộng Đồng ngậm chơi thôi. Tin lời nói miệng của một gian hùng thì cầm chắc phải bán lúa giống sau này.

Trước tình hình, cán cân lực lượng, củ cà rốt và cây roi như vậy, ta phải có thái độ thế nào với Chuck để thích ứng?


Vừa đập vừa xoa, vừa đàm vừa đánh

Kính thưa quý vị,

Chúng ta không thể mang lại cho Chuck nguồn lợi về tài chánh. Chuck cũng không tin tưởng ở lá phiếu của chúng ta như tin tưởng vào những củ cà rốt thực tế ngon ngọt của những người đi đã từng dẫn dắt Chuck. Chúng ta chỉ có một cây roi.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng dơ cây roi ra quất. Chúng ta cần hành xử một cách văn minh, để đạt thắng lợi mà ít tốn xương máu nhất. Cho nên những thương lượng bên trong giữa Ban Đại Diện Phong Trào và Cộng Đồng cùng Chuck phải được tiến hành trong êm thắm, nhưng đồng thời lúc nào cũng phải hờm sẵn cây roi, vì đó là thế lực hầu như duy nhất để ta có chỗ đứng trong hòa đàm. Không ai cần hoà đàm với kẻ yếu cả.

Nhưng chẳng lẽ lúc nào chúng ta cũng hờm cây roi bằng những cuộc biểu tình hàng ngàn người, vừa tốn công, vừa có thể thất nhân tâm đối với những kẻ thờ ơ?

Cây roi biểu tình là cây gậy cứng ngắc, là thiết bảng, bắt buộc phải có, nhưng bên cạnh đó, chúng ta còn có thể dùng roi mây, roi da, mềm dẽo hơn, ít lộ liễu hơn. Chúng ta có thể lợi dụng lòng chính nghĩa của người người đứng giữa, chúng ta lại càng có thể khai thác sức mạnh của kẻ địch của Chuck.

Kính thưa quý vị,

Chính trị gia nào cũng có kẻ địch. Kẻ địch đầu tiên, ít thù oán nhất là giới truyền thông. Giới truyền thông luôn luôn thích bu vào, thổi phồng những đề tài giật gân. Kẻ địch lớn hơn là phe đối lập, như địch thủ của đảng Dân Chủ là đảng Cộng Hòa. Và cuối cùng, kẻ địch lợi hại nhất của Chuck là những người cùng đảng của Chuck, nhưng lăm le chiếm lấy địa vị của Chuck, đó là kẻ nội thù của Chuck. Chỉ cần biết khai thác những mối đe doạ này của Chuck, thì cây roi của chúng ta sẽ có sức mạnh kinh khủng, vô cùng hiệu nghiệm.

Và kính thưa quý vị,

Bài viết Why Chuck Made So Many Mistakes, chẳng hạn, là một ngọn roi nho nhỏ, trong những ngọn roi mà chính người Việt ở San Jose có thể sử dụng. Những lập luận thất lợi cho Chuck, khi lọt vào tay của kẻ địch của Chuck, thì họ sẽ khai thác.

Cho nên, trong cuộc cờ này, để đối phó với Chuck thì phía chúng ta cần cả hai. Bạn Đại Diện Phong Trào và Cộng Đồng sẽ đóng vai người cầm củ cà rốt, hứa hẹn lại những sự ủng hộ cho Chuck bằng lá phiếu của chúng ta, nhưng đồng thời cũng phải có người đóng vai "gian ác" hờm sẵn cây roi, cho Chuck biết rằng hắn sẽ bị quất thật đau nếu như vẫn còn manh tâm chơi gác chúng ta. Đó là cái thế vừa đánh vừa đàm, vừa đập vừa xoa.


Tóm lại

Kính thưa quý vị,

Người trong cuộc thường có nhiều tin tức, nắm được nhiều dữ kiện, nhưng cũng chính vì vậy, thường bị chi phối. Nó giống như người đang đánh cờ, hay người đi trong đám lau sậy, vì thấy nhiều cây cối um tùm trước mặt, nên đôi khi phân tâm, lo đối phó từng bước nhỏ. Trong khi người ngoài cuộc thì nhiều khi thấy ván cờ rất đơn giản, vì không bị lau sậy án tầm mắt. Người ngoài cuộc không biết Chuck hứa hẹn riêng những gì, nhưng cũng vì vậy mà không bị Chuck dùng lời ngon ngọt ảnh hưởng, mà chỉ thấy Chuck là kẻ trước sau lươn lẹo, không đáng tin.

Câu nói "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm" đã trở thành một châm ngôn mà ai cũng biết. Chuck, có thể không tàn ác như Cộng Sản, nhưng trong chiều sâu tâm lý, cũng là kẻ ích kỷ và tráo trở. Đối với con xe lươn lẹo Chuck Reed, trong tình thế mà củ cà rốt của chúng ta không ngọt, ngọn roi của ta nhất định phải thật linh hoạt.

Ban Đại Diện Phong Trào và Cộng Đồng cần nói chuyện với Chuck, ắt phải đóng vai thiên thần. Nhưng đối với gian hùng như Chuck, thiên thần không đủ, mà còn cần phải có thiên lôi.

Trân trọng

Nguyễn văn Hoàng
hoang4eb@yahoo.com.au

Tin Adelaide ve^` vie^.c LITTLE SAIGON San Jose

FYI
Tin Adelaide news.

LITTLE SAIGON
Chính nghĩa đã thắng!
13/3/08 ngày lịch sử của người Việt San Jose
Nhiều chủ nhân trong danh sách "ma" ra điều trần trước HĐTP


Cho tới ngày thứ Tư 12/3 (giờ San Jose), tức thứ Năm 13/3 giờ Nam Úc, vấn đề Little Saigon vẫn hoàn toàn chưa ngã ngũ. Mới một tuần trước đó, Hội đồng Thành phố San Jose đã quyết định "xoá bài" làm lại, nghĩa là một đằng hủy bỏ một nghị quyết trước đó đặt tên khu thương mại của người Việt trên đường Story là Saigon Business District - đi ngược lại nguyện vọng của đa số cư dân người Việt - và đằng khác trao quyền đặt tên khu thương mại cho các chủ nhân doanh nghiệp trong khu đó, mà HĐTP gọi là những người "bị ảnh hưởng".

Chỉ ngày hôm sau khi quyết định trên được ban bố thì Phong trào Cử tri SJ Đòi Dân chủ phát giác ra là có hàng chục chủ nhân trên danh sách 92 chủ nhân do ông Lê Văn Hướng đưa ra để ảnh hưởng quyết định của HĐTP là một danh sách giả mạo.

Vào buổi chiều ngày 12/3 giờ San Jose, tờ Việt Nam Nhật Báo đi tin như sau:

"Cho đến hôm thứ Tư ngày 12/3/08 thì người hùng Lý Tống đã tuyệt thực được 26 ngày kể từ 15/2/08. Tình trạng sức khỏe của ông rất suy sụp, đi đứng đã phải có người đi kèm, ông đã tuyệt ẩm đến ngày thứ 5.

Vào trưa hôm nay lúc 2 giờ chiều sẽ có một buổi họp với Ủy ban Định chế và Khoáng đại do thị trưởng Chuck Reed làm chủ tịch, và phó thị trưởng Dave Cortese làm phó. Buổi họp sẽ được dành cho cư dân lên điều trần về danh sách 92 chủ nhân cơ sở thương mại bị dùng tên một cách bất hợp pháp. Một số đông những vị chủ nhân này sẽ đích thân ra điều trần nhằm giảm đi những thiệt hại mà danh sách do ông Lê Văn Hướng đưa ra đã làm thiệt hại thương vụ của họ rất nhiều. Cho đến giờ phút này, qua cô Mỹ Phương Lê đã có 32 cơ sở thương mại lên tiếng phủ nhận việc ký tên trong danh sách.

Vào thứ Hai vừa qua, Phong trào Cử tri SJ đòi Dân chủ đã đệ nộp lên thành phố 424 văn bản của những thường dân San Jose yêu cầu điều tra sự việc mà HĐTP cũng như nghị viên Sam Liccardo cho rằng lừa dối cả thành phố của ông Lê Văn Hướng và nhiều người liên đới đệ nạp. Nếu xác quyết nay là một hành vi lừa dối chính quyền, có thể Công tố viên (Santa Clara District Attorney) sẽ phải đích thân điều tra và trừng trị những người đã phạm pháp và phải bồi thường thiệt hại cho những chủ nhân cơ sở thương mại.

Danh sách của những cơ sở thương mại xác quyết cho đến giờ phút này, Thứ Tư 12/3 gồm có:

Ô Mai International, Chè Hiển Khánh, Châu Nguyên may áo dài, Bánh khọt Vũng Tàu, Nước miá Ninh Kiều, Mah's Juice, Trung tâm nhạc Thanh Xuân, GAC, Tiệm vàng Trần Đắc, Hưng Phát, Tiệm vàng Bảo Huỳnh, Dr. Thái, Tiệm vàng Kim Sơn, Tiệm vàng Kim Sơn II, Quang Kim Son, Kim Khánh Jewelry, Bích Vân Jewelry, Kim Loan, Calla, Diana Collection, Milano Bridal & Tuxedo, Perfect USA, Streetel One, Nhà may Ý Như, Century Giftgate, Site for Sore Eyes, Tele Wireless, Global Air, New Thu Thảo Bridal, HMH Auto Parts, Queen Flowers, Busycuts Hair & Nail, Cơm Tấm Thanh.

Phong trào Cử tri San Jose đã gởi 424 văn bản của người dân San Jose đến ủy ban Định chế và Khoáng đại vào sáng thứ Hai 10/3/08."

Tin đồn rồi đến tin bán chính thức!

Đến tối hôm đó thì tin đồn đã chạy rần rần nơi những nhà hoạt động đòi hỏi danh xưng Little Saigon là HĐTP dường như đã lấy quyết định nhượng bộ, nhưng có thể là chỉ nhượng bộ một phần, tuy người ta không biết rõ nhượng bộ đến đâu. Trong đềm hôm thứ Tư, cơ quan ngôn luận VietPress USA đưa ra bản tin nóng hổi như sau do thông tín viên tại chỗ gửi về:

"HĐTP nhượng bộ đồng ý phố Việt lấy tên Little Saigon"

Hồi 10:00pm đêm thứ Tư 12/3/08, sau khi ban văn nghệ tự phát của cộng đồng tụ họp ca hát hằng đêm đã dẹp đàn và hệ thống âm thanh để chuẩn bị ra về, nhà báo Phạm Lễ và Hạnh Dương đã thông báo cho bà con nên nán lại thêm lối 10 phút để nhận tin đặc biệt từ HĐTP San Jose. Tin nhận được cho hay là HĐTP đang họp phiên kín đặc biệt liên quan đến cuộc khủng hoảng vì tên gọi Little Saigon và cuộc tuyệt thực đã 27 ngày của anh hùng Lý Tống có thể trở thành cuộc khủng hoảng chính trị đối với cộng đồng người Việt trên toàn nước Mỹ.

Vào buổi chiều từ 2 đến 4pm, HĐTP do Thị trưởng Chuck Reed chủ tọa đã họp Ủy ban Pháp chế và Công quyền Mở rộng (Rules & Government Open Committee) với các nghị viên và Luật sư Thành phố để xem xét tình trạng dối gạt về một danh sách 92 chữ ký của các chủ nhân cơ sở kinh doanh đã do ông Henry Le (tức Lê Văn Hướng) với tư cách chủ nhân hệ thống bánh mì kẹp thịt Lee's Sandwiches đệ trình tại cuộc họp của HĐTP tối Thứ Ba 4/3/08 để nói rằng các chủ cơ sở không thích tên Little Saigon và đề nghị HĐTP hủy bỏ việc công nhận khu phố Việt và cho phép các chủ nhân cơ sở thương mại được tự đặt tên.

Biếm họa của HatKa riêng tặng Lý Tống và đồng bào San Jose

NV Sam Liccardo đã căn cứ vào danh sách 92 người ký tên nầy để đề nghị HĐTP biểu quyết bác bỏ tên Little Saigon, hủy bỏ khu phố Việt và cho phép các chủ nhân cơ sở thương mại được quyền chọn lựa tên muốn đặt. Nhưng sau đó NV Sam Liccardo được biết danh sách do ông Lê Văn Hướng đệ nạp là lừa dối HĐTP. Các phóng viên báo chí đi tìm hiểu và phỏng vấn những người có tên trong danh sách thì ông Lê Văn Hướng và ông Hoàng Thế Dân của Đảng Việt Tân [VT Cải Cách - VRP] đứng tên Chủ tịch Hội đồng Đại biểu khối Cộng đồng 6 Đảng chống lại tên Little Saigon đã ra thông báo kêu gọi các chủ cơ sở "nếu có ai đến phỏng vấn thì nên từ chối hay gọi Cảnh sát, gọi 911" hoặc gọi cho các ông Lê Văn Hướng và Hoàng Thế Dân "để được bảo kê che chở".

Căn cứ vào danh sách lừa dối nầy do NV Madison Nguyễn sắp đặt, HĐTP đã ban hành Quyết định 74270 hủy bỏ tên khu phố Việt, hủy bỏ tên Saigon Business District, không cho phép tên Little Saigon mà giao quyền cho các chủ phố và chủ cơ sở thương mại tại khu vực được quyền chọn lựa đặt tên thích hợp. Nay đã có trên 50 chủ nhân cơ sở có ghi tên đã đứng ra khiếu nại, tố cáo họ bị giả mạo chữ ký, hoặc họ có ký tên đã từ lâu cho một vấn đề khác nhưng đã bị nhóm của ông Lê Văn Hướng dùng tên của họ cho mục đích chống lại tên Little Saigon mà họ không hề biết. HĐTP San Jose sẽ họp phiên xem xét tội trạng và truy tố ông Lê Văn Hướng và những người đồng lõa vào phiên họp Ủy ban Pháp chế và Công quyền Mở rộng vào thứ Tư tuần tới.

Tuy nhiên để thoát ra khỏi những sai lầm nối tiếp sai lầm, vào tối thứ Ba 11/3/08, Phó TT Dave Cortese và NV Sam Liccardo đã đến gặp đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali và Phong trào Cử tri San Jose Đòi Dân chủ để dàn xếp dung hòa giải quyết vấn đề theo đề nghị của TT Chuck Reed: đó là HĐTP sẽ họp phiên đặc biệt để quyết định chính thức lập lại Khu Phố Việt và đồng ý đặt tên Little Saigon theo nguyện vọng của đa số cư dân người Mỹ gốc Việt tại San Jose. Thành phố đề nghị rằng các bảng chỉ dẫn và cỗng chào của khu phố Little Saigon trên đoạn đường Story Road sẽ do cộng đồng Việt đóng góp xây dựng chứ ngân khoản dự trù là $100,000 trước đây của Thành Phố dành cho khu phố Việt sau khi hủy bỏ Quyết Định 74127 ngày 20/11/07 thì nay không còn nữa!

Tin gần như chính thức. Bà con vui mừng!

Bản tin của VietPress USA viết tiếp:

Thể theo đề nghị của TT Chuck Reed, HĐTP đã họp phiên đặc biệt và kín từ buổi tối cho đến khuya thứ Tư 12/3/08 và kết quả được ông Đỗ Hùng, phát ngôn viên của Phong trào Cử tri với sự có mặt của ông Nguyễn Ngọc Tiên đã công bố lúc 10:32pm trước lối 150 bà con gốc Việt hiện diện như sau:

1. TT Chuck Reed và HĐTP muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng trong việc đặt tên cho khu phố Việt và xác nhận rằng do NV Madison Nguyễn cung cấp tin tức sai lạc, và do nhóm gian trá mạo nhận danh nghĩa đại diện đa số những người thầm lặng đã nạp danh sách các chủ nhân thương mại là danh sách lừa dối HĐTP, nên trong thời gian qua đã có những sai lầm về phía Thành phố. Thành phố xác nhận đang cho điều tra và khởi tố bất kỳ ai trong âm mưu phá hoại nầy.

2. Thị trưởng và HĐTP nay đề nghị để chấm dứt cuộc khủng hoảng và để kết thúc cuộc tuyệt thực đang đến lúc nguy hiểm tính mạng của chiến sĩ Lý Tống nên HĐTP sau khi họp kín đã quyết định công nhận việc đặt tên Khu Phố bán lẻ của người Việt Nam trên đoạn đường Story Road, và thỏa thuận việc cho đặt tên là Little Saigon thể theo ý nguyện của đa số cư dân người Mỹ gốc Việt.

3. Thành phố kêu gọi chiến sĩ Lý Tống ngưng tuyệt thực, nhưng anh hùng Lý Tống nói rằng chỉ khi nào ông thấy các văn kiện công bố chính thức thì ông mới tin tưởng để ngưng tuyệt thực. Do đó, Thành phố sẽ mời các ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali; ông Đỗ Hùng phát ngôn viên của Phong trào Cử tri cùng ký tên chung trong một bản thỏa thuận vào ngày hôm sau 13/3 và sẽ có một cuộc họp báo để công bố cho báo chí Hoa Kỳ, quốc tế và báo chí truyền thông Việt ngữ được chứng kiến.

4. Chi phí việc đặt cổng chào và các bảng phướn ghi tên Little Saigon, tạm thời trong vòng ba năm trong khi chờ đợi được chính thức hóa, hoàn toàn sẽ do phía cộng đồng người Việt định cư tại San Jose đóng góp.

Nghe được tin này, số bà con hiện diện đã mừng rỡ hô vang "Little Saigon muôn năm!". Trong tiếng reo hò mừng vui của bao nhiêu người hiện diện, có những bà cụ đã bật khóc. Có người chạy đến lều vải mà anh hùng Lý Tống đang yếu sức nằm bên trong và họ gọi tên anh rối rít và mừng vì họ biết anh đấu tranh đã thắng lợi. Một cô gái nói "Anh hùng Lý Tống ơi... Chú sẽ không chết nữa. Chú thắng rồi... Thành Phố đã thua rồi... Chúng ta có Little Saigon rồi...".

Trong niềm vui khôn tả ấy của bà con, ký giả Hạnh Dương phụ trách nhật báo Việt Báo Bắc California kiêm Tổng biên tập NewLand TV đứng trên bục cao tuyên bố: "Thưa bà con, thay mặt NewLand TV và Nhật báo Việt Báo Bắc California, tôi xin phép Cộng đồng Việt Nam Bắc California và Phong trào Cử tri San Jose Đòi Dân chủ được công bố với bà con rằng, NewLand TV và Nhật báo Việt Báo Bắc California sẽ tổ chức một chương trình Đại nhạc hội lấy tên "Chào "Little Saigon" San Jose". Địa điểm tổ chức sẽ thông báo rộng rãi. Vé bán tượng trưng sẽ trích đóng góp việc xây cổng chào Little Saigon và góp phần thuốc trị bệnh cho anh hùng Lý Tống vì sau thời gian tuyệt thực và tuyệt ẩm, nội tạng của anh hùng Lý Tống đang cần hồi phục và cứu trị. NewLand TV cũng công bố sẽ phát hành DVD 3 và DVD 4 vào đầu tuần tới ghi lại các cuộc biểu tình Thứ Ba Đen cuối cùng và cuộc biểu dương sức mạnh vĩ đại tập họp trên 10,000 người Việt tỵ nạn để đòi hỏi tên gọi Little Saigon; cũng như cuộc tuyệt thực và tuyệt ẩm mang đến thắng lợi của anh hùng Lý Tống. Bộ DVD 1 và DVD 2 hiện đang tái bản theo yêu cầu của khán thính giả xa gần."

Đêm hôm đó gần như là một đêm không ngủ đối với nhiều người, phần vì vui mừng, phần khác là vì lo lắng không hiểu HĐTP và phe Madison Nguyễn-Việt Tân Cải cách sẽ còn thủ đoạn gì nữa đây. Có người bảo "Chúng ta không nên vui quá sớm, hãy chờ đến ngày mai xem đây có phải là sự thật hay là giấc mơ!"

Thoả thuận được ký, Lý Tống ngưng tuyệt thực

Hôm 14/3, tờ báo điện tử Cali Today News đưa tin như sau:

Hội đồng Thành phố San Jose và các tổ chức trong cộng đồng người Việt và chiến sĩ Lý Tống đã đạt tới một thỏa thuận quan trọng gồm nhiều điểm như văn bản dưới đây, và từ sự thỏa thuận này, người hùng Lý Tống đã chấm dứt tuyệt thực từ sáng hôm nay.

Sáng nay, người hùng Lý Tống đã tuyên bố chấm dứt tuyệt thực và cho rằng "cuối cùng, dân chủ và công lý đã chiến thắng tại San Jose".

Sau khi ký vào biên bản thỏa thuận với thành phố, sau khi
Thị trưởng Chuck Reed và Lý Tống ký văn kiện chấp thuận tên Little Saigon tuyên bố chấm dứt cuộc tuyệt thực kéo sang ngày thứ 28, người hùng Lý Tống đã bước sang quán phở Lan bên kia đường nơi tuyệt thực để uống đá chanh và gọi tô phở, nhưng anh chỉ húp nước và không ăn thịt và bánh phở vì như anh nói, phải mất một thời gian nữa, mới trở lại ăn uống như bình thường.

Sau đó, chiến sĩ Lý Tống trở về bên căn lều, nơi mà đông đảo phóng viên truyền hình Mỹ - Việt đang chờ phỏng vấn anh. Nhiều camera nhắm vào anh, và hệ thống Paltalk còn đưa trực tiếp cuộc phỏng vấn của anh lên mạng lưới toàn cầu. Anh tuyên bố rằng cuộc đấu tranh của cộng đồng người Việt tại San Jose đã thành công, và sắp tới sẽ tổ chức Lễ ăn mừng chiến thắng, và gây quỹ vài trăm ngàn để thực hiện các công trình Welcome to Little Sài Gòn... Chiến sĩ Lý Tống nói: "Chúng ta đã chứng tỏ với mọi người là chúng ta có đông người ủng hộ, chúng ta chứng tỏ với mọi người là chúng ta có people's power, bây giờ chúng ta cần chứng tỏ chúng ta có thể có đủ tài chánh để lo cho công trình này."

Trong lúc Lý Tống trả lời báo chí thì anh cũng ra lệnh hạ lều. Nhiều người muốn đưa lều vào viện bảo tàng để đánh dấu giai đoạn đấu tranh lịch sử này của người Việt tại San Jose. Nhiều người có mặt tại chỗ đã vội vã ký tên mình vào lều như là một phần của lịch sử tỵ nạn và đấu tranh. Ông Võ Tử Đản, người tham gia đấu tranh ròng rã mấy tháng qua, đã cười vui khi thấy chiến thắng, và ông nói: "Một số người tham gia đấu tranh có thể có những lợi ích nào đó, còn tôi thì tham gia đấu tranh chỉ vì lý tưởng và tấm lòng. Tôi không có thương mại hay vì cái gì khác cả." Ông Đỗ Văn Trảng thì trầm ngâm trong khói thuốc: "Thật là vui, vì cuối cùng cũng đạt được mục đích."

Luật sư Đỗ Văn Quang Minh bắt tay với chúng tôi: "Mệt quá. Chúng tôi cũng mệt và các anh cũng mệt. Vui vì thành công." Ông Nguyễn Vũ Trụ thì nói "Bây giờ mới có dịp quay trở về làm ăn, lâu nay bận quá, không làm ăn được gì."

Mỗi người mỗi cảm nhận, nhưng tựu chung bà con đều vui sướng khi nhìn thấy cuối cùng mục đích đấu tranh đã đạt được, và an bình trở lại với San Jose sau nhiều tháng căng thẳng. Lý Tống sau đó được đón lên xe về nhà nghỉ ngơi, sau gần 30 ngày tuyệt thực và cả tuần tuyệt ẩm.

Những điểm chính trong văn bản Little Saigon

Theo tin của Trang mạng Việt Vùng Vịnh, Văn bản Thông báo này gồm các điểm chính như sau:

1. Văn kiện cho phép các thành phần tư nhân tài trợ việc xây dựng và thiết kế những Bảng hiệu của Cộng đồng, để tạo nên một tiến trình hợp lý nhằm cho phép thiết đặt ngay lập tức những Bảng hiệu Cộng đồng lâm thời nơi mà trước đây HĐTP đã nhận thấy một cách rõ ràng rằng một cái tên đặc biệt gắn bó chặt chẽ đã được sự "ủng hộ rộng khắp" trong một cộng đồng chính danh. Mọi bảng hiệu lâm thời đều phải tuân theo các đòi hỏi về an toàn và các đòi hỏi điều chỉnh khác được quy định bởi Sở Kế hoạch, Xây dựng và Cơ quan Thi hành pháp luật, trong phạm vi quyền hạn chiếu theo Quy tắc về Bảng hiệu. Những Bảng hiệu Cộng đồng lâm thời như thế này sẽ không được phép tồn tại quá 3 năm, trừ phi bảng hiệu nầy đáp ứng những yêu cầu cho những bảng hiệu cộng đồng được ghi trong chính sách HĐTP.

2. Dưới ánh sáng của những phát giác do HĐTP ngày 4/3/08 thì cái tên "Little Saigon" đã được sư hậu thuẫn rộng khắp trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Ủy viên Quản trị Thành phố sẽ cho phép các tư nhân tài trợ, xây dựng và thiết đặt hoàn toàn dựa trên các tài trợ tư nhân một (hoặc nhiều) Bảng hiệu Cộng đồng lâm thời mang danh xưng "Little Saigon" tại hoặc gần ngã tư (giao lộ) của đường Story và McLaughlin phù hợp với Chính sách Hội đồng 9-3.

(a) Các bảng hiệu hoặc biểu ngữ ấy sẽ không lưu lại trong vòng hoặc vượt quá thời hạn ba năm của quyền hạn công cộng, và phải tuân thủ tất cả những điều kiện an toàn hợp lý và các quy định khác của Sở Kế hoạch, Xây dựng và Cơ quan Thi hành Pháp luật, trong phạm vi quyền hạn chiếu theo Quy tắc về Bảng hiệu.

(b) Mặc dù đơn xin do các tư nhân nộp, Văn phòng Kế Hoạch sẽ thực hiện tiến trình tìm kiếm nhằm xây dựng một Bảng hiệu Cộng đồng Vĩnh viễn, phù hợp với các quy định hiện hành trong Chính dách Hội đồng 9-3.

3. Trong khi chờ đợi, Văn phòng Thành phố sẽ:

(a) Hướng dẫn yêu cầu xa hơn chiếu theo Chính sách Hội đồng 9-3 và Quy tắc về Bảng Hiệu cho một thiết đặt vĩnh viễn của một Bảng hiệu Cộng đồng loại này tại hoặc gần địa điểm ấy, và

(b) Tiếp tục công tác trong việc tạo nên và thực hiện một tiến trình để tạo điều kiện cho các cộng đồng nhận diện và chỉ định một khu vực riêng, phù hợp với đường hướng của HĐTP ngày 4/3/08.

Theo một số nhà quan sát, điều kiện chót này có nguy cơ khiến cho danh xưng Little Saigon có thể bị lật ngược nếu cộng đồng người Việt tại San Jose không kiên trì trong những đòi hỏi của mình. Tuy nhiên, một số người khác thì lại cho rằng một khi bảng hiệu Little Saigon đã được dựng lên thì rất khó lòng nào bị lật ngược trong tương lai.

Có lẽ câu chót chúng ta nên dành cho Lý Tống. Sau khi thoả hiệp được ký kết, ông có tuyên bố với các nghị viên HĐTP rằng đây là "một chiến thắng cho mọi người". Có lẽ ông ngụ ý rằng mỗi bên đã phải nhượng bộ một chút, và ông không mong muốn HĐTP bị mất mặt trong vụ này.

Những vần thơ của một cuộc đấu tranh

Cuộc tranh đấu nào cũng có những tâm hồn lai láng... văn thơ! Suốt mấy tháng trời tranh đấu để đòi hỏi dân chủ thật sự tại thành phố San Jose, chắc chắn có nhiều bài thơ đã được bà con người Việt cảm tác. Trong số báo này để ghi nhớ ngày lịch sử của San Jose, chúng tôi xin chọn đăng hai tác giả Trần Bửu Hạnh và Bs Vũ Linh Huy.

Chính Nghĩa
Trần Bửu Hạnh
(được viết ngày 12/3 trong lúc tình hình còn đen tối mù mịt)

"Lấy Chính Nghĩa" huy động toàn dân"
"Lấy Chính Nghĩa" khuất phục kẻ thù"
"Lấy Chính Nghĩa vận động chính giới"
Ba nguyên lý đồng bào tranh đấu
San Jose giành thắng lợi sau cùng
Toàn dân ta quyết một lòng
Đứng về dân tộc phá vòng âm mưu
Tư Bản Đỏ tung ra hải ngoại
Để rửa tiền chúng cướp đồng bào
Thời cơ, đón gió hùa vào
Mua chuộc dân cử dùng trò mị dân
Xứ tự do giở trò dối trá
Danh sách ma áp đảo đồng bào
Chín mươi hai Tiệm thét gào
Tố bọn ma giáo luật nào dung tha
Ta phải thắng, trận này ta thắng
Vạch mặt tên chính trị thời cơ
Đi đêm với bọn trở cờ
Lấy quyền dân cử làm mờ Tự Do
Bọn bất chánh lòi ra mặt chuột
Ta chờ xem công lý sáng soi
Đồng bào ta hãy tẩy chay
Bọn người núp dưới chiêu bài bưng bô
Lấy sức mạnh toàn dân tranh đấu
Lá phiếu là vũ khí vạn năng
Cộng Đồng Tị Nạn quyết tâm
Đấu tranh toàn diện, giành cho Little Saigon .

Little Saigon! Little Saigon!
Bác Sĩ Vũ Linh Huy
(được viết ngày 13/3 sau khi mới nghe tin vui)

Mở thư mỗi sáng: việc trước tiên,
San Jose đó, dạ nối liền,
Sáng nay bùng nổ tin vui quá,
Little Saigon được gọi tên!
Thắng lợi cuả tất cả chúng ta,
Của mỗi em thơ, mỗi mẹ già,
Của người lãnh đạo kiên trì mãi,
Của ai tuyệt thực đến xương da.
Thắng lợi vì ta biết kết đoàn,
Cảm thông, chia sớt những gian nan,
Bất đồng lẻ tẻ quên đi hết,
Little Saigon nối tim gan!
Xin gửi lòng về San Jose,
Cho ai tuyệt thực ở viả hè,
Cho người thắp nến trong đêm lạnh,
Cất cao tiếng hát dội sơn khê.
Xin tạ ơn ai đã kiên trì,
Đêm ngày theo dõi, ảnh hình ghi,
Cho ai mấy tháng dài tranh đấu,
Hy sinh tất cả chẳng tiếc gì!
Little Saigon vững từ nay,
"Trận Xuân Lộc Mới" thắng rồi đây,
"Thủ Đô" giờ vững như bàn thạch,
Bõ công sương gió với đắng cay!

San Jose: Thêm bạn, bớt thù!
Bs Vũ Linh Huy
(viết ngày 14/3 trong cơn vui mừng chan hòa)

Ngợi khen người Việt San Jose
Hy sinh tranh đấu thật kiên trì.
Thắng lợi hôm nay đà chứng tỏ,
"Ba cây chụm lại" khó chuyển di.
Đối phương nay đã nhượng bộ ta,
Hẳn cũng nhận ra chính với tà,
Ta cứ mở tay ra mời gọi,
Rồi tình thông cảm sẽ chan hoà..
Tấm lòng người Việt vốn nhân từ,
Nuôi dưỡng tình thương, dẹp oán thù,
"Đánh kẻ chạy đi", đành chịu mất,
Mừng người chạy lại, thắng lợi thu!
Ở đời ai cũng có lỗi lầm,
Đáng trọng là người biết hồi tâm,
Gắng công làm tốt hầu chuộc lỗi,
Chính tâm, thành ý sẽ nảy mầm.
Ta cứ chân tình, cứ thứ tha,
Kẻ thù rồi cũng sẽ hiểu ra.
Chinh phục mọi người cho Chính Nghiã,
Quyết lấy Tin Yêu thắng ác, tà!

-o0o-

Thursday, March 20, 2008

Tho^ng Ca'o Ba'o Chi' 19-3-2008: PT Cu+? Tri SJ D-o`i Da^n Chu?

San Jose: Cảm Tạ, Biểu Dương Để Qua Giai Đoạn Mới
Việt Báo Thứ Năm, 3/20/2008, 12:02:00 AM

Sau đây là bản thông cáo của Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.

San Jose, ngày 19 tháng 3, năm 2008.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gởi: Quý đồng hương và các cơ quan truyền thông

Kết quả buổi họp báo ngày 13 tháng 3, 2008 của ông Thị Trưởng thành phố San Jose đã cho ra một văn thư công nhận tên Little Saigon đã được đa số người Việt tại San Jose chọn lựa. Đồng thời thành phố chấp thuận để cộng đồng người Việt gây quỹ để thiết lập một bảng hiệu hay một cổng chào với hàng chữ Welcome To Little Saigon trong thời hạn 3 năm tại khu vực Story Rd và McLaughin Ave.

Trong thời gian này, thành phố sẽ chấp thuận cho bảng hiệu hoặc cổng chào được vĩnh viễn tồn tại khi các nhà xây cất trong cộng đồng hội đủ những điều kiện xây cất và thiết kế đúng theo luật định của thành phố.

Trong thời gian sắp tới, Phong Trào sẽ chuyển thành hai cơ cấu để hoạt động được hữu hiệu. Cơ cấu thứ nhất là một Ủy Ban Bãi Nhiệm hoàn toàn độc lập quy tụ các cư dân đang cư ngụ trong khu vực 7 để thực hiện việc bãi nhiệm theo tinh thần của bản Quyết Nghị đã đưa ra trong buổi họp khoáng đại cộng đồng tháng 12 năm 2007. Các thành viên của Phong Trào cư ngụ trong khu vực 7 sẽ nằm trong Ủy Ban Bãi Nhiệm và quỹ pháp lý dành cho việc bãi nhiệm sẽ không thay đổi để hỗ trợ cho Ủy Ban Bãi Nhiệm. Trong thời gian ngắn nhất, Ủy Ban Bãi Nhiệm sẽ ra mắt thành phần nhân sự, tường trình kết quả của Chiến Dịch Lá Phiếu Cộng Đồng, và chính thức tuyên bố ngày bắt đầu của chiến dịch bãi nhiệm. Tiểu ban Tài Chánh của Phong Trào (Tiến Sĩ Lê Hữu Phú và chị Hoàng Lan) sẽ công bố bản chi thu của quỹ Pháp Lý cùng niêm yết tại văn phòng Ban Đại Diện cộng đồng để đồng hương nắm vững.

Thứ hai, một Hội Đồng Quản Trị sẽ được kêu gọi thành lập gồm những thành viên còn lại của Phong Trào, đồng thời mở rộng chào mời những thành viên khác trong cộng đồng. Hội Đồng này nhằm mục đích để kêu gọi gây quỹ và giám sát tài chánh trong việc xây dựng cổng chào, bảng hiệu và cũng vận động và hợp tác với thành phố để chính thức chọn một khu vực thương mãi có tên Little Saigon theo sự đồng thuận của đa số đồng hương tại San Jose.

Sau ngày Hội Đồng Thành Phố biểu quyết (25 tháng 3, 2008) để chấp thuận việc thiết lập cổng chào và xúc tiến việc đặt tên. Phong Trào sẽ tổ chức một ngày Cảm Tạ và Biểu Dương để bước qua một giai đoạn mới trong sự tranh đấu cho danh dự, dân chủ của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Bắc California nói chung và thành phố San Jose nói riêng.

TM
Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
Đỗ Hùng,
Phát Ngôn Nhân
Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ.
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151 - 0015. Phones: (408) 786-5875
www.SJVoters4Democracy.com


http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=5&nid=125567

Why Chuck Reed made so many mistakes?

Why Chuck Reed made so many mistakes?

From the Little Saigon saga, what should we make out of Chuck Reed, the Mayor of San Jose?

Chuck Reed did not act upon the wish of the majority
On 20th November 2007, after the San Jose RDA reported that the name Little Saigon was chosen by the majority, in front of thousands of Little Saigon supporters in the city hall, Chuck Reed, San Jose Mayor, made a controversial decision, naming the shopping area on Story Road “Saigon Business District”.

One may reason that Reed had many incompetent advisors around him who advised him, at that time, that the silent Vietnamese were the majority, not those who supported the name Little Saigon. Then, one could say that Chuck Reed was a naive politician, who could not feel the community pulse, in other words who did not act upon the wish of the majority.

Over three months later, after many continuous weekly protests on Tuesdays demanding the name Little Saigon and protesting against Councilwoman Madison, especially after the big rally on March 2nd 2008 attended by 5 to 10 thousand people in front of city hall, 2 days later, on the 4th March 2008, Mr Reed threw out the name Saigon Business District. Reed’s action showed that he admitted the decision which he had made on 20th November 2007 was a wrong one. Up to this point, one still could reason that Reed was an absent minded politician.


Chuck Reed is inconsistent and manipulative

However, with more than 95% of attendees expressing their support for the name Little Saigon during the 4th March 2008 City Council meeting, Reed still did not agree with the majority, but made a tricky move, based on a petition with 92 signatures of business people in the shopping area on Story Road . If one takes this petition with 92 signatures as the ultimate guide, then clearly Reed was not thinking right from the beginning when he could have sought for the opinion of business people in this area.

It should be noted that during the period from 20th November 2007 to 4th March 2008, Mr Reed had also suggested to hold a referendum for all San Jose residents about naming the shopping area on Story Road . From a suggestion of a poll of around a million people, within a few minutes, he changed his mind and decided to go for the opinion of 92 persons.

First (on 20th November 2007), Mr Reed took no notice of the RDA survey, later (on 4th March 2008), he took no notice of the wish of the majority of people who cared about the name for the shopping area on Story Road . He’d rather waste the council money, by conducting a whole city referendum, which included many people who could not care less about this name, then finally decide upon the opinion of 92 persons.

With the above vicious manoeuvres, one cannot say that Mr Reed was absent minded any more, instead, Reed showed that he is a calculative person. He gave people an impression that there must have been a good reason for him to avoid the name Little Saigon, to avoid listening to the wish of the majority of Vietnamese communist refugees.

Then, on 13th March 2008, facing with the discovery of some fraudulent activities behind the petition which contains 92 signatures, facing with the failing health of Ly Tong, a well loved person by the community, after many days of hunger strike, once again Mr Reed changed his decision.

On 13th March 2008, he called a meeting with a few councillors and some representatives of the Vietnamese American community, got all to sign an agreement to erect a sign post with the name Little Saigon for the business area of Story Road . The agreement would not have the same value as a council’s naming decree, similar to the one that the City Council granted for Saigon Business District. Therefore, it seems that there still is a manoeuvre, a certain calculation in this latest decision from Mr Reed.

Should he think that leaving the naming of the place to the business people on Story Road was most appropriate, then after being aware of some fraudulent activities behind the petition which contained 92 signatures, then he could have done a not so costly survey by just asking these business people directly. The fact that he did not care about the opinion of local businesses, through his commitment on 13th March 2008, proved that the decision made on 4th March 2008, based on the wish of those business people on Story Road, was not appropriate, or if it was appropriate that Mr Reed did not respect it anyhow.

Ly Tong’s hunger strike and the people’s rally took place before the 4th March 2008 meeting, but Mr Reed took no notice, until the 13th March 2008, when Ly Tong was on the verge of collapsing, Mr Reed changed his mind because of the pressure, not because he cared about the people’s wish nor about the appropriateness of the issue or about the democracy.

Mr Chuck Reed has been extremely inconsistent.


Why Chuck Reed is so inconsistent?

In all his three decisions, 20th November 2007, 4th March 2008 and 13th March 2008, Mr Reed had all backflipped against what he had consulted or decided before.

Why could a politician, the head of the 11th (or 10th) largest city in the USA , act like a thoughtless person, so biased and in such an undemocratic manner? Did he lose his mind?

I don’t think he has lost his mind, because if he did, he would have ended up in a nursing home or in a mental health institution. In Vietnam , the communist government also works in such manner, they do not lose their mind. The cause of the unequal, undemocratic situation in Vietnam takes root in the corruption of the people in authority. I am afraid that this corrupt practice, or rather this criminal activity of the people in authority in Vietnam , has been passed on to the Mayor of San Jose. Mr Chuck Reed should not be admitted to a nursing home or a mental institution, he should be invited to visit the anti-corruption agency.

How come, in the democratic land of the USA , such a dishonest mayor can still exist?

Hoang Nguyen
Brisbane, Australia

I am so glad that the Prime Minister of Australia is Kevin Rudd, not Chuck Reed.


Vì sao ông Chuck Reed lại nhiều lần sai phạm?.
----------------------------------------------
• Nguyễn văn Hoàng
Thị trưởng Chuck Reed

Vì sao ông Chuck Reed lại nhiều lần sai phạm?

Nguyễn văn Hoàng

Qua vụ Little Saigon thì chúng ta nên nghĩ như thế nào về ông thị trưởng Chuck Reed của thành phố San Jose?

Chuck Reed không theo nguyện vọng đa số

Ngày 20/11/2007, sau khi cơ quan tái thiết (RDA) của thành phố San Jose đã đưa kết quả tên Little Saigon được đa số chọn lựa, trước hàng ngàn người ủng hộ tên Little Saigon tại tòa thị chính, ông Chuck Reed, thị trưởng San Jose, đã ra một nghị định ngược dòng đời, đặt tên khu thương mại trên đường Story là "Saigon Business District".

Người ta có thể biện luận rằng xung quanh ông Reed có nhiều sự cố vấn chủ quan sai lệch, khiến vào thời điểm ấy, ông tin rằng số người ủng hộ tên Little Saigon không phải là đa số, mà đa số là những người Việt thầm lặng. Đến đây thì người ta có thể cho rằng ông Chuck Reed là một chính trị gia non tay, không bắt được mạch của cộng đồng, tức là không biết thuận theo ý nguyện của đa số.

Hơn ba tháng sau, sau khi có những cuộc biểu tình liên tục vào mỗi ngày thứ Ba đòi tên Little Saigon và chống đối nghị viên Madison, đặc biệt là sau khi có cuộc biểu dương từ 5 đến 10 ngàn người tai tòa thị chính trước đó 2 ngày, vào ngày 4/3/2008, ông Reed đã hủy bỏ cái tên Saigon Business District. Hành động này của ông Reed đã chứng minh rằng ông thừa nhận quyết định hôm 20/11/07 của ông là một sai lầm. Đến đây người ta vẫn có thể xem ông Reed như một chính trị gia lẩm cẩm, làm việc hàm hồ.


Chuck Reed bất nhất với những hành vi luồn lách

Thế nhưng, trước trên 95% cử tọa phát biểu ủng hộ tên Little Saigon trong cuộc họp Hội Đồng Thành Phố ngày 4/3/2008, ông Reed vẫn không chìu theo ý số đông, mà lại đi một nước cờ lắc léo mới, dựa vào một bản thỉnh nguyện gồm 92 chữ ký của thương gia trong khu thương mại đường Story. Nếu xem bản thỉnh nguyện 92 chữ ký này là kim chỉ nam, thì rõ ràng rằng ông Reed đã làm việc thiếu suy nghĩ ngay từ đầu. Từ đầu, tại sao ông Reed không thăm dò riêng ý kiến của các vị thương gia trong vùng này?

Nên nhắc lại là trong khoảng thời gian từ 20/11/2007 đến 4/3/2008, ông Reed còn đã đề nghị một cuộc bỏ phiếu của toàn thành phố San Jose để đặt tên cho khu thương mại đường Story. Từ một đề nghị bao gồm lấy ý kiến cả triệu dân, chỉ trong một vài phút, ông xoay qua quyết định lấy ý kiến của 92 người.

Trước ( vào ngày 20/11/07), ông Reed bất chấp bản thăm dò của RDA, sau (vào ngày 4/3/08), ông bất chấp nguyện vọng của tuyệt đại đa số những người có quan tâm đến cái tên của khu phố trên đường Story, mà ông thà làm một việc tốn tiền công quỹ, lấy ý kiến của cả thành phố, trong đó có rất nhiều người không quan tâm gì đến cái tên này, rồi thì sau đó ông thà lấy ý kiến của 92 người.

Trước những hành động luồn lách, lắc léo trên, người ta khó có thể nào cho rằng ông Reed lẩm cẩm, mà thay vào đó, ông Reed đã chứng tỏ ông là người tính toán. Ông đã làm cho người ta nghĩ rằng có một nguyên nhân nào đó đã khiến ông phải tránh né cái tên Little Saigon, tránh né việc nghe theo ý nguyện của đa số người Việt tị nạn Cộng Sản.

Thế rồi, vào ngày 13/3/08, trước sự phanh phui những gian trá trong bản kiến nghị có 92 chữ ký, trước sự suy giảm sức khỏe trầm trọng của anh Lý Tống, người được số đông quần chúng thương mến, qua nhiều ngày anh tuyệt thực, tuyệt ẩm, ông Reed lại một lần nữa thay đổi quyết định trước đây của ông.

Ngày 13/3/08, ông triệu tập một vài nghị viên và đại diện trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, ký vào một bản đồng ý chung, dựng bảng tên Little Saigon cho khu phố Story Road này. Bản ký tên chung này vẫn không có giá trị như một nghị định của thành phố để đặt tên cho khu vực, mà trước đây Hội Đồng Thành Phố đã ban hành khi lấy tên Saigon Business District (như vậy, có vẻ như vẫn còn một sự luồn lách, toan tính nào đó trong quyết định cuối cùng này của ông Reed).

Nếu ông cho rằng việc để cho các thương gia trong vùng Story Road quyết định tên của khu phố là hợp lý nhất, sau khi biết rằng bản kiến nghị có 92 chữ ký có sự giả mạo, ông có thể làm một cuộc thăm dò không mấy tốn kém, hỏi thẳng những thương vụ này. Việc không màn đến ý nguyện của thương gia trong vùng này, qua cuộc ký tên ngày 13/3/08, chứng minh rằng quyết định dựa trên nguyện vọng của thương gia khu thương mại Story Road vào ngày 4/3/2008 là không hợp lý, hoặc giả nếu nó hợp lý thì ông đã không tôn trọng nó.

Cuộc tuyệt thực của anh Lý Tống và biểu dương ý nguyện của người dân cũng có từ trước ngày đại hội 4/3/08, nhưng ông cũng đã không lý tới, cho mãi đến ngày 13/3/08, khi mà anh Lý Tống sắp gục ngã. Ông Reed thay đổi ý kiến vì bị áp lực, chứ không vì thuận theo ý dân, hay vì sự hợp lý, vì tính dân chủ.

Ông Chuck Reed đã hành xử vô cùng bất nhất.


Nguyên nhân khiến Chuck Reed nhiều lần hành xử bất nhất

Cả ba lần quyết định, ngày 20/11/2007, ngày 4/3/2008 và ngày 13/3/2008, ông Reed đều đi ngược lại điều mà ông đã tham khảo hay quyết định trước đó.

Nguyên nhân nào khiến một chính trị gia, đứng đầu một thành phố lớn hàng thứ 11 của hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ lại hành xử như một người thiếu suy nghĩ, vô cùng bất công, phi dân chủ như vậy? Ông ta lẩm cẩm chăng?

Lẩm cẩm thì chắc không phải rồi, một người lẩm cẩm như vậy thì đã vào viện dưỡng lão hay dưỡng trí viện. Ở Việt Nam, chính quyền CS cũng làm việc trớ trêu như vậy, và họ không hề lẩm cẩm. Nguyên nhân của sự bất công, phi dân chủ ở VN là sự hối mại quyền thế. E rằng cái thói xấu, hay nói đúng hơn là hành vi phạm pháp, của những người cầm quyền VN hiện nay đã lây sang ông Thị Trưởng của Hoa Kỳ. Ông Chuck Reed không nên vào viện dưỡng lão hay dưỡng trí viện, ông nên được mời vào viếng cục điều tra tham nhũng.

Ôi, giữa trời dân chủ của nước cờ Hoa, sao lại tồn tại một tay thị trưởng gian hùng như thế được?

Nguyễn văn Hoàng
(Brisbane, Úc-đại-lợi)

Tôi rất mừng là thủ tướng nước Úc là Kevin Rudd, không phải Chuck Reed.