Wednesday, February 20, 2008

VIDEO: DONG BAO DIEN HANH TET 2008 TAI SAN JOSE YEM TRO TEN "LITTLE SAIGON" (Website http://www.vietland.net)

http://www.vietland.net/

Mời quý bạn đọc bấm vào LINK dưới đây:

http://www.youtube.com/watch?v=-siJ23yQMn8&eur

Little Saigon Supporters Parade in Tet 2008 DownTown San Jose

Xem Diễn Hành Tết San Jose do Vietland quay, âm thanh giữ nguyên trung thực không add thêm audio vào.

Bấm Vào đây xem Phần 1

Bấm Vào đây xem Phần 2

Bấm Vào đây xem phần 3