Tuesday, February 26, 2008

Bàn Chuyện Thời Sự, ngày 22 tháng 2 năm 2008

Bàn Chuyện Thời Sự, bác sĩ Trần Xuân Ninh, Thái Hòa, và Tuệ Vân, ngày 22 tháng 2 năm 2008
Bác sĩ Trần Xuân Ninh, Thái Hòa, và Tuệ Vân
Tâm Thức Việt Nam
February 26, 2008

Nội Dung:

...........................


- Thị trưởng Chuck Reed đã đột nhiên tuyên bố hủy bỏ quyết định đặt tên Saigon Business District và đề nghị đem vấn đề đặt tên riêng cho khu thương mại đó ra trưng cầu ý kiến của người dân toàn thành phố là có nên không? Khi thực hiện cuộc trưng cầu dân ý như thế là thành phố sẽ phải tốn tiền. Nhưng mà thắng thua thế nào có lẽ không phải là vấn đề cho thị trưởng Chuck Reed và Madison Nguyễn, mà chủ yếu ở đây là họ muốn đưa ra một đòn chính trị nhằm tạo ấn tượng là sắc dân Việt Nam quá ồn ào. Ngoài ra thì các nguồn tin cũng cho biết việc thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn vận động việc hủy bỏ quyết định đặt tên cho khu thương mại của người Việt là để tránh việc bị điều tra xem là có chuyện Madison Nguyễn đã vi phạm luật Brown cấm việc vận động các nghị viên trước khi bỏ phiếu hay không. Cũng trước việc làm chạy tội của Thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn, ông Lý Tống cùng một số đồng hương VN đã khởi sự một cuộc tuyệt thực vô thời hạn để gây sự chú ý từ dư luận địa phương đến sự sai trái của các giới chức Hội Đồng Thành Phố.

----------------------------------------------------------

Theo tin mới nhất là thị trưởng Chuck Reed đã đột nhiên tuyên bố hủy bỏ quyết định đặt tên Saigon Business District và đề nghị đem vấn đề đặt tên riêng cho khu thương mại đó ra trưng cầu ý kiến của người dân toàn thành phố là có nên không? Thực hiện như thế nghĩa là họ đưa một vấn đề của một khu vực dân cư lên cho người dân toàn thành phố quyết định, và dĩ nhiên khi thực hiện cuộc trưng cầu dân ý như thế là thành phố sẽ phải tốn tiền. Nhưng mà thắng thua thế nào có lẽ không phải là vấn đề cho thị trưởng Chuck Reed và Madison Nguyễn, mà chủ yếu ở đây là họ muốn đưa ra một đòn chính trị nhằm tạo ấn tượng là sắc dân Việt Nam quá ồn ào.

Ngoài ra thì các nguồn tin cũng cho biết việc thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn vận động việc hủy bỏ quyết định đặt tên cho khu thương mại của người Việt là để tránh việc bị điều tra xem là có chuyện Madison Nguyễn đã vi phạm luật Brown cấm việc vận động các nghị viên trước khi bỏ phiếu hay không. Cũng trước việc làm chạy tội của Thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn, ông Lý Tống cùng một số đồng hương VN đã khởi sự một cuộc tuyệt thực vô thời hạn để gây sự chú ý từ dư luận địa phương đến sự sai trái của các giới chức Hội Đồng Thành Phố.

Ngoài ra, TV thấy là phản ứng của những vị trong ban đấu tranh cho tên Little Saigon cũng cho thấy là các vị đó rất là khôn khéo trong sự hướng dẫn tranh đấu và giải quyết vấn đề. Họ không tán thành việc trưng cầu dân ý với lý do tốn kèm ngân sách thành phố và nói rằng có những cách giả quyết vấn đề đơn giản và ít tốn kém hơn. Theo TV nghĩ đây là một điểm son cho thấy khả năng hữu hiệu của những người lãnh đạo trẻ hiện nay.

22/TH: Tin tức mà chị TV vừa tóm tắt cho thấy rõ ràng là phía chính quyền tại San Jose đang ở vào thế chống đỡ một cách lúng túng, nhưng cũng không kém phần hiểm độc. Nhưng mà TH thấy là cũng chưa chắc có kết quả đâu, vì đồng bào ở San Jose, nhất là những người trong phong trào đấu tranh cho Dân chủ tại thành phố San Jose và tên Little Saigon, TH thấy là họ rất có bản lãnh và biết cách tranh đấu chính trị. Đó là ở Bắc Cali,

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%e2%80%a2E%1c