Friday, February 15, 2008

Mãi đến năm Tý mới lòi đuôi chuột : Lý do tại sao Madison chống cái tên "Little Saigon"
Mãi đến năm Tý mới lòi đuôi chuột : Lý do tại sao Madison chống cái tên "Little Saigon"
Lý do tại sao Madison chống cái tên "Little Saigon"

"Cô ấy nói rằng đa số thầm lặng chủ nhân thương mại và những người khác trong khu vực không thích cái tên ấy, vì nó có nghĩa chống cộng, nhưng cô ta không bao giờ vận động được cộng đồng yểm trợ cho ý đồ của cô." (San Jose Mercury News, trang 15A)