Thursday, February 21, 2008

Tin Ðặc Biệt: Những Tranh Chấp Về Cái Tên Little Saigon Tại San Jose Có Những Biến Chuyển Mới

Tin Ðặc Biệt: Những Tranh Chấp Về Cái Tên Little Saigon Tại San Jose Có Những Biến Chuyển Mới

2/15/2008

Tin San Jose - Đài truyền hình SB-TN nhận được một thông cáo báo chí của Phong trào cử tri San Jose đòi Dân Chủ, trả lời về đề nghị của nữ nghị viên Madison Nguyễn và Thị trưởng Chuck Reed về việc đưa vấn đề cái tên Little Saigon cho cả thành phố bầu chọn.

Lá thơ viết rằng mặc dù phong trào sẵn sàng chào đón những đề nghị dân chủ và hợp pháp để giải quyết vấn đề, nhưng sau khi nghiên cứu và duyệt lại đề nghị của Thị trưởng và Nghị viên Madison Nguyễn, phong trào cho rằng đề nghị này sẽ tạo ra rất nhiều tốn kém cho thành phố San Jose và không giải quyết được vấn đề chính, là những ảnh hưởng về văn hóa đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở khu vực quận 7. Bản thông cáo báo chí cho rằng việc đưa vấn đề này ra bỏ phiếu sẽ tốn kém cho thành phố từ 300 đến 600,000 đô-la tiền thuế của dân chúng, cho dù hiện nay thành phố đang thiếu hụt ngân quỹ và như vậy đây là một hành động vô trách nhiệm. Phong trào cho rằng những đề nghị của Phó thị trưởng Dave Cortese và hai nghị viên Kansen Chu và Pete Constant có vẻ như những phương pháp hữu hiệu hơn để giải quyết vấn đề nhạy cảm này, và thêm vào đó việc giải quyết vấn đề sớm hơn sẽ giúp cho hai bên chấm dứt những tranh chấp và còn tiếp tục hợp tác trong những vấn đề của tương lai.

Bản thông cáo báo chí đã được gởi đến các cơ sở truyền thông khắp nơi, và như vậy cho đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết mà có thể sẽ phải kéo dài cho đến kỳ họp Hội đồng thành phố vào ngày 4 tháng 3 sắp tới, SB-TN sẽ tiếp tục theo dõi và có tin gì mới chúng tôi sẽ thông báo cùng quý khán thính giả của đài.

http://www.sbtn.net/?catid=192&newsid=25328&pid=157