Tuesday, February 19, 2008

Bie^?u ti`nh ho^? tro+. Tuye^.t thu+.c ta.i San Jose nga`y Chu? Nha^.t 17-2-2008

Hai bà cụ trên 80 tuổi
Đồng bào xuống đường hổ trợ cuộc biểu tình Tuyệt Thực của Anh Hùng Lý Tống đêm Chủ Nhật 17 tháng 2 năm 2008 (San Jose).

Pictures by PhuongQuynh04