Wednesday, July 30, 2008

Một điểm cho Chiến Dịch Chống Bãi Nhiệm

Thứ Tư, ngày 30 tháng 7 năm 2008
Một điểm cho Chiến Dịch Chống Bãi Nhiệm
-------------------------------------------------------------------
• Ho Van


designed by bé Tam Vi


Một điểm cho Chiến Dịch Chống Bãi Nhiệm

• Ho Van

“Chúng tôi đang điều hành một cuộc vận động tích cực và lành mạnh”, có thể nói đó là tóm tắt lời phát biểu gần đây của Nghị viên Madison Nguyễn trên đài Quê Hương, đài phát thanh tiếng Việt duy nhất phát 24/24 giờ tại San Jose, là một đài đã từng chiến đấu tích cực và bền bĩ để bênh vực cho bà Nguyễn.

Gần dây, có những lời đồn đại rỉ tai về hậu quả của việc ký tên vào đơn thỉnh nguyện Bãi nhiệm - người ký tên sẽ không được phép về Việt Nam, hoặc sẽ bị khó khăn trong việc hưởng tiền trợ cấp An sinh Xã hội (SSI) - đã được loan truyền trong cộng đồng Việt Nam. Với “chiến dịch tích cực” khủng bố người dân thế này làm cho người ta tự hỏi liệu nhóm người đòi bãi nhiệm sẽ có thể thu gom đủ chữ ký để đưa dự luật Bãi nhiệm vào lá phiếu không?

Chủ Nhật vừa qua, ngày 27 tháng Bảy, cảnh sát có lập 2 báo cáo liên quan đến hai vụ việc về phá hoại tài sản - những tấm bảng “Đòi bãi nhiệm Madison Nguyễn” - dựng trên đường King đông đúc nhộn nhịp, chính là ranh giới Khu vực 7 của Nghị viên Nguyễn, đã bị lấy cắp.

Một trong hai vụ, nạn nhân, một ông già 70 tuổi, đã phần nào chứng kiến sự việc. Theo lời ông này, vào khoảng 4:30 sáng, trong khi ông đọc báo trong phòng khách, ông nghe hai tiếng động rất lớn vang dội từ ngoài đường. Ông chạy ra và thấy tấm bảng đã biến mất, trong khi một chiếc xe đậu tại lề đường gần đó cũng vọt lẹ đi. Thật không may, ông chậm quá nên không ghi nhận được bảng số xe.

Có gì thật đặc biệt về hai sự việc này? Và tại sao phải gây đến hai tiếng động lớn để nhổ đi một bảng vận động đơn giản?

Bảng đòi bãi nhiệm Madison tại nhà của ông già này không phải chỉ treo trên một khung kẽm đơn giản như những tấm bảng vận động mà quý vị thường thấy trên bãi cỏ của các tư gia. Theo nạn nhân, vào thời gian khởi đầu ông ta đã từng treo một bảng tương tự như vậy, và đã bị lấy trộm đi thật lẹ. Sau đó ông cố gắng hết sức để làm sao tấm bảng không bị lấy trộm đi nữa - vâng, ít nhất đó là điều ông ấy nghĩ vào thời gian đó! Tấm bảng đã được đóng chắc có tính vĩnh viễn lâu dài vào một khung gỗ chắc chắn, rồi khung gỗ này lại được đóng vào một bức tường gạch quanh nhà ông. Chiến sĩ ủng hộ Madison, với 2 cú đấm mạnh xuyên qua khung gỗ, đã lấy đi tấm bảng đòi bãi nhiệm - trong khi cái khung vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ một điều mà ông già này có thể hãnh diện, tôi thiết nghĩ, là cái khung gỗ của ông đã thực sự chịu đựng được sự bạo động này.

Cả hai tấm bảng đã bị lấy trộm trên đường King sáng sớm hôm đó đã được cắm chắc như vậy, và cả hai đã bị lấy trộm đi theo cùng một cách giống nhau và hầu như vào khoảng cùng một thời gian.

Khi được hỏi liệu ông sẽ cắm một bảng thứ ba kêu gọi bãi nhiệm Madison Nguyễn nữa không? Ông già này buồn bã lắc đầu và nói: “Tôi cũng không chắc, có lẽ không đâu. Nếu cháu nghe tiếng động đó sáng nay như tôi đã nghe, cháu sẽ có thể cảm nhận được bạo lực họ đã dùng để lấy đi tấm bảng. Và ý nghĩ đó làm tôi sợ. Tôi không biết sẽ còn xảy ra việc gì kế tiếp đây? - Đập vỡ kiếng xe của các con tôi? Hay ném đá vô cửa sổ phòng khách nhà tôi? Các cháu của tôi có còn được an toàn chơi đùa ở trước sân nhà nữa không? Tôi cũng hy vọng rằng họ sẽ ngưng vấn đề bạo lực sau khi họ cướp đi tấm bảng, nhưng ai mà biết được. Hãy nhìn vào bản thỉnh nguyện giả nộp cho Hội đồng TP với 92 chữ ký giả của các chủ nhân các cơ sở thương mại. Tôi không nghĩ rằng những người này có chút tinh thần thượng tôn Luật pháp nào. Và điều đó làm cho tôi sợ hãi.”

Vậy, hãy ghi một điểm cho Chiến dịch Chống Bãi nhiệm - ít nhất nó đã thành công trong việc lấy đi vĩnh viễn tấm bảng đòi bãi nhiệm Madison Nguyễn trên con đường King đông đúc nhộn nhịp- bằng cách khủng bố thô bạo một ông già hiền lành 70 tuổi.


One point for the Anti-Recall Campaign

• Ho Van

“We are running a positive campaign” was the statement recently made by San Jose Councilmember Madison Nguyen on Que Huong radio, the only Vietnamese-language 24-hour radio station in San Jose, a station that has fought long and hard to defend her.

Recently, whispered rumors of the consequences of signing the Recall petition – the signer won’t be allowed to go back to Vietnam, or will have their hard-earned Social Security benefits terminated – have been spreading in the Vietnamese community. With this effectively run “positive campaign” of terrorizing the citizens, it makes one wonder whether the recall team will be able to collect enough signatures to put the Recall measure on the ballot.

Last Sunday, July 27, two police reports were filed regarding two incidents of destroyed property – “Recall Madison Nguyen” signs – on the busy street of King, the very border of Councilmember Nguyen’s District 7.

In one incident, the victim, an old man of 70, was able to partially witness the incident. According to his statement, at about 4:30 AM, while he was reading in his living room, he heard two very loud noises coming from the street. He ran out and saw that the recall sign was gone, while a car parked at the curb nearby zoomed away. Unfortunately, he was too late to be able to see the car’s license plate.

What is so special about these two incidents? And why does it take two loud impacts to remove a simple campaign sign?

The Recall Madison Nguyen on the old man’s house was not just set on a simple wire frame like the campaign signs you normally see on people’s lawns. According to the victim, he did have a simple sign like that at first, and it had been quickly stolen. After that, he put in a considerable amount of effort to make sure it could not be stolen again – well, at least that was what he thought at the time! The sign was permanently screwed on to a sturdy rectangular wood frame that was bolted to the brick fence around his house. Our valiant pro-Madison campaigner, with two hard punches through the wood frame, was able to remove the Recall sign – while leaving the frame intact. Well, one thing the old man can be proud of, I suppose, is that his wood-work did withstand the violence!

Both signs that were stolen on King Road that early morning were installed sturdily like that, and were both stolen in a very similar manner and at about the same time.

When asked if he is going to put up a third “Recall Madison Nguyen” sign, the old man sadly shook his head and said: “I am not sure, probably not. If you heard the noise this morning as I did, you would be able to feel the considerable amount of force that these people had to use, to remove the sign. And that thought scares me. I don’t know what would be next. Smashing the windshield on my children’s car? Throwing a brick through my living room window? Can my grandchildren safely play in the front yard? I would like to think that the violence would stop with the recall sign, but look at the faked petition submitted to the City Council with 92 forged business owners’ signatures. I don’t think these people have much respect for the law. And that scares me.”

So, chalk up one point for the Anti-Recall Campaign – at least they have succeeded in permanently removing one Recall Madison Nguyen sign on the busy street of King – by violently terrorizing a sweet old man of 70.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080730_01.htm

Tuồng Vietnam Town Thành Vở Little Saigon

Tuồng Vietnam Town Thành Vở Little Saigon

--------------------------------------------

Hoàng Nguyên
July 29, 2008

Thưa chú Phú và anh Michael,

Thư của anh Michael gởi cho chú Phú, lý ra đệ nên để chú Phú hồi âm nếu thấy cần, nhưng vì không xem hết tất cả thư của anh Michael, hay xem mà không nhớ hết, nay thấy câu dưới đây của anh Michael, đệ bỗng thấy như cần làm sáng tỏ thêm. Anh Michael viết:

"1- Tôi đã nói ngay từ đầu là Madison Nguyễn không phải, không thể và không đủ uy tín cũng như tài năng để mà làm những gì mà ông Phú đã viết "Cốt lõi của sự sai trái của NV Madison là nguyên nhân đàng sau những hành động chống đối tên Little Saigon." Đến bao giờ ông Phú, Ủy Ban Ủng Hộ tên Little Saigon, Ủy Ban Bãi Nhiệm, Ban Đại Diện Cộng Đồng của ông Nguyễn Ngọc Tiên... mới sáng mắt mà xác nhận Madison Nguyễn chỉ là một con chốt thôi. Với một danh sách các dân cử trong vùng Bắc Cali ký tên ủng hộ Madison Nguyễn, quý vị vẫn còn nghĩ một người nói theo kiểu VN là mặt còn vắt ra sữa mà có thể vận động đến Mike Honda, Willie Brown... là những người kinh nghiệm chính trị đầy mình thì một là quý vị đánh giá Madison Nguyễn quá cao hay là quý vị quá ngây thơ"

Trước nay đệ vẫn nghĩ giống anh Michael, Madison không phải là tất cả. Thế nhưng như anh Michael viết, Madison là con chốt, vậy thì ai là con tướng? Ai, hay những ai là người đứng đàng sau lưng chống lại cái tên Little Saigon?

Có ba nghi phạm, bốn choices:

a. một là băng Chuck Reed, những nghị viên người Mỹ, bô bô anti-recall

b. hai là đảng Việt Tân [VTCC], với sự ủng hộ ra mặt của các quan VT [VTCC] trong Our Voice, và việc xuất hiện trước công chúng với "người đẹp" Madison của một ủy viên trung ương VT [VTCC],

c. thứ ba là VC,

d. hay là cả ba đồng mưu!

Khi trưng cầu dân ý, tên Little Saigon được nhiều người chọn nhất, nhưng "con chốt" Madison lại thừa lệnh của ai mà trở mặt? Nếu cái "mặt còn vắt ra sữa" (sic) của Madison không vận động được Mike Honda, Willie Brown thì khuôn mặt "nặn ra mụn" nào có thể làm được chuyện này?

Ta hãy phân tích thử xem.

Chống lại cái tên Little Saigon, đi ngược lại nguyện vọng của đa số người Việt có lợi gì cho Chuck Reed và các nghị viên Mỹ? Trực tiếp thì chắc không có lợi gì cả, vì người Mỹ don't care, tên gì cũng được, có phiếu bầu cho họ là được rồi. Chống tên Little Saigon chỉ có thể có hại cho họ vì làm nhiều người Việt thất vọng. Như vậy ắt phải có cái lợi gián tiếp, lợi này lớn hơn hại. Có ai đó đàng sau ông Chuck nữa, không muốn thấy cái tên Little Saigon, cho họ một cái lợi.

Chống lại cái tên Little Saigon thì có lợi gì cho Việt Tân [Cải Cách]? Đệ cũng không thấy cái lợi trực tiếp cho họ, vì làm như vậy Việt Tân [Cải Cách] đã bị mất lòng rất nhiều người. Nhưng tại sao như vậy mà quan chức VT [VTCC] lại phải nhào vô chống, qua cái tập đoàn Our Voice? Chắc hẳn là phải có cái lợi gián tiếp, và cũng có ai đó đàng sau lưng cho họ cái lợi này, cũng như đã cho Chuck Reed và đám Nghị viên người Mỹ.

Còn VC, họ có lợi gì?

Điều VC muốn nhất là vùng đất này được gọi là Little HCM city, or something like Vietnam Town. Không được điều này, thì Saigon Business District cũng tạm, vì nó chỉ có tính cách thương mại. Giữa cái tên Little Saigon và Saigon Business District (SBD) có một khác biệt rất lớn.

Chữ Saigon trong Little Saigon là danh từ, tức chữ chính. Còn chữ Saigon trong SBD chỉ là một tính từ. Cái tên Little Saigon nói lên rằng đây là một Saigon Nhỏ, sau khi Saigon lớn đã mất, đã bị VC đổi tên. Little Saigon là vùng Saigon của người Việt tự do, tách ra khỏi tầm ảnh hưởng chính trị của CSVN, còn SBD chỉ là khu thương mại mang tên Saigon mà thôi. Hai cái tên có một ý nghĩa chính trị khác biệt rất lớn. Little Saigon là một sự đối kháng, chứ không chỉ là một hoài niệm.

À, thì ra là VC có lợi.

Ai có đủ khả năng cho được lợi cho các quan Mỹ và đảng triệu phú VT [VTCC]? Chắc chắn không phải là ba anh chàng doanh gia VN bình thường, bán sandwich. Muốn mua cấp Chuck Reed, Mike Honda hay Willie Brown và VT [VTCC] thì không phải là những khuôn mặt "vắt ra sữa", mà là phải cỡ những khuôn mặt "vắt ra rượu", "vắt ra đô (la)" của cấp đại gia tư bản đỏ, hay cấp chính quyền Bắc Bộ Phủ.

Hỏi đệ có bằng chứng gì không, đương nhiên là đệ không có bằng chứng gì cả, chỉ có lý luận mà đệ nghĩ là hợp lý thôi. Theo lý luận này thì đã rõ, bộ ba VC, VT [VTCC] và Nghị Mỹ có quan hệ. Mục đích của VC là chiếm phần đất hải ngoại, trước là về chính trị, sau là về kinh tế. Làm việc cho VC để hưởng lợi là VT [VTCC] và Nghị Mỹ. Còn khuôn mặt "vắt ra sữa" của lady Mad thì chỉ đưa ra cho bà con véo chơi, một khi sự không thành.

Đòi bãi nhiệm Madison là việc phải làm, vì Mad là cái tiền đồn (nhưng không nên bỏ qua các ông tướng đàng sau Mad).

Madison là người đầu tiên đề nghị đặt tên vùng thương mại VN này. Do đó, nếu nó được đặt tên Little Saigon, thì người Việt tị nạn CS toàn thắng. Nếu nó không được đặt tên gì hết, thì ta không thắng đẹp, nhưng VC thua, vì Madison là "con chốt" bài đầu việc đặt tên, mà ông bầu là VC, họ muốn một cái tên có lợi cho họ.

VC là ông bầu, nghị Mỹ là soạn giả, các thương gia theo VC là đạo diễn, VT [VTCC] vừa nhắc tuồng, vừa làm cò mồi vỗ tay, còn Madison là diễn viên, trong vở Vietnam Town. Rốt cuộc thì cả soạn giả, đạo diễn, người nhắc tuồng, cò mồi phải chạy ra hát chung, vì khuôn mặt "vắt ra sữa" hát ẹ quá, thiên hạ đòi trả vé lại. Nguyên đám hát tới ốc trâu, khán giả la ó, họ chỉ muốn xem vở Little Saigon, khà khà, vậy là bể rạp.

Hoàng Nguyên

----------------------------------------------------------

Ý KIẾN CỦA BẠN

Con khuya moi co cai ten Ho Cho Minh City o tren dat My nay. Nam mo mot trieu nam cung khong bao gio co duoc. Cong-san VN va dam "Mad cow" wake up...

Minh-Thanh
________________________________________

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%c5%93F%19Q

July 29, 2008

http://vietland.net/main/showthread.php?p=3664#post3664

Updated news about Little Saigon-SJ and Recall Madison Nguyen

http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080728_04.htm

(Ta^m thu+ Nguyen Minh Huy: Tuo^?i tre? da^'n tha^n va` tra^.n tuye^'n Little Saigon)

http://recallmadison.net/index.html

(Recall Madison Nguyen: Restore Public Trust)

http://anhduong.info/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1839&Itemid=1

(Little Saigon-SJ Foundation: Ta^m thu+ ve^` 18 banners)

http://vietnamdaily.webhop.org/?c=article&p=44441#disc

(Mailer cua? UBBN Madison Nguye^~n go+?i d-e^'n nha` cu+ da^n Khu vu+.c 7)

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%c5%93F%19

(Tuo^`ng VN Town tha`nh vo+? Little Saigon)

http://www.take2tango.com/?display=4600

(Ma(.t tra^.n pha'p ly' ddo^'i vo+'i HDTP SJ va` Madison Nguye^~n)

http://recallmadison.net/V/xemtiep3.html

(Madison Nguye^~n & Chuck Reed: Nhu+~ng ky? nie^.m ddau lo`ng!!!)

---

Tuesday, July 29, 2008

Cộng Đồng Việt Nam Kiện Hội Đồng Tp San Jose. Luật Sư Thành Phố San Jose Thỉnh Cầu Hủy Vụ Kiện! Bị Tòa Bác Bỏ!

Thứ Hai, ngày 28 tháng 7 năm 2008
Cộng Đồng Việt Nam Kiện Hội Đồng Tp San Jose. Luật Sư Thành Phố San Jose Thỉnh Cầu Hủy Vụ Kiện! Bị Tòa Bác Bỏ!
----------------------------------------------------------------
• Phóng viên OngCali/San Jose.

Cộng Đồng Việt Nam Kiện Hội Đồng Tp San Jose.
Luật Sư Thành Phố San Jose Thỉnh Cầu Hủy Vụ Kiện!
Bị Tòa Bác Bỏ!


• Phóng viên OngCali/San Jose.

(Tin SJ, 24-7-2008). Sáng ngày 24-7-2008, lúc 9 giờ, tại Tòa Án Quận Hạt Santa Clara, số 191 đường North First, San Jose, CA 95113, phòng số 19, đã diễn ra phiên tòa xử vụ Little Saigon Foundation đại diện Cộng Động Việt Nam Bắc California kiện Hội Đồng Thành Phố San Jose đã vi phạm luật Brown Act của tiểu bang trong cuộc biểu quyết cái tên Saigon Business District đêm 20 tháng 11, 2007.

Vụ kiện này đã được chuẩn bị sau khi ông Williams Forrest, một nghị viên trong Hội Đồng Thành Phố tiết lộ rằng việc bỏ phiếu cho cái tên Saigon Business District đêm 20 tháng 11, 2007 đã được nghị viên Madison Nguyễn vận động trước với ông ta rồi. Việc vận động riêng tư các nghị viên khác trước cuộc biểu quyết cho một vấn đề là vi phạm luật Brown Act, do đó báo chí và dư luận đã đặt nghi vấn là Nghị viên Madison Nguyễn đã phạm luật với sự đồng lõa của một số nghị viên khác trong Hội Đồng Thành Phố San Jose.

Luật sư của Hội Đồng Thành Phố, Richard Doyle nói rằng ông không thấy có bằng cớ là Hội Đồng Thành Phố và nghị viên Madison đã vi phạm luật Brown Act, nhưng ông ta đã khuyên ông Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị viên Madison Nguyễn lập tức ra Memorandum hủy bỏ ngay nghị quyết đặt tên Saigon Business District đã được biểu quyết 8/3 đêm 20 tháng 11, 2007, gây phẫn nộ trong cộng đồng người Việt tị nạn vì hành động bóp chết nền Dân Chủ Hoa Kỳ khi ông Chuck Reed chấp nhận sự thắng lợi của cái tên do nhóm thiểu số 4% thay vì cái tên Litlle Saigon do nhóm đa số 94% lựa chọn và phát biểu ngay tại phiên họp đêm đó.

Ngày 29-1-2008, Luật sư của Ủy Ban Pháp Lý Phong Trào Cử Tri Đòi Dân Chủ đã gửi một “Demand Letter” cho Thị Trưởng Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 74127 ngày 20-11-2007.

Nhưng ngày 6-2-2008, Thị Trưởng Chuck Reed vẫn cương quyết không thay đổi quyết định nào cả.

Đùng một cái, trên báo San Jose Mercury News, ký giả Joshua Molina đưa tin “Saigon” vote in question. COUNCILMAN'S ADMISSION THAT NGUYEN LINED UP HIS VOTE TRIGGERS LEGAL PROBE. Rồi một bài khác tựa đề “San Jose Council members may have broken law with 'Little Saigon' Vote”(SJMN, Feb. 12, 2008).

Thế là, lúc 3:00 giờ chiều ngày 11-2-2008, Thị Trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn khẩn cấp mở cuộc họp báo tuyên bố rút lại quyết định đặt tên Saigon Business District, đêm 20-11-2007 và đề nghị đưa cái tên “Little Saigon” ra cho cử tri toàn Thành Phố biểu quyết trong cuộc tổng tuyển cử.

Nghị viên Madison Nguyễn đã khẩn cấp sửa sai, nhưng vẫn khư khư không nhận là đã phạm luật Brown Act của tiểu bang, cho nên, cái tên Saigon Business District đã bị chính hai đương sự khai tử, nên vụ kiện của Cộng Đồng Việt Nam Bắc Califonia vẫn được tiếp tục.

Trong phiên tòa sáng 24-7-2008, luật sư biện hộ cho Hội Đồng Thành Phố San Jose đã nói là không có bằng chứng Hội Đồng Thành Phố đã vi phạm luật Brown Act, hơn nữa mọi việc đã được hủy bỏ và dàn xếp rồi, xin tòa hủy bỏ vụ Cộng Đồng Việt Nam Bắc California kiện Thành Phố San Jose Vi Phạm Luật Brown Act.

Ông Chánh Án phán “overrule”! Tức là bác bỏ phản biện của luật sư cãi cho Hội Đồng Thành Phố và bác bỏ thỉnh cầu hủy bỏ vụ kiện.

Luật sư của Cộng Đồng Việt Nam, ông James Chadwik, một luật sư danh tiếng về các vụ phạm luật hành chính Hoa Kỳ và luật sư phụ tá, bà Margaret Pak được Tòa cho phép bổ túc hồ sơ pháp lý với những bằng chứng cụ thể, rõ ràng hơn để tiếp tục vụ kiện Thành Phố San Jose.

Về việc sưu tập các thông tin liên quan đến vụ việc vi phạm luật Brown Act, phía luật sư của Hội Đồng Thành Phố đòi phía Cộng Đồng phải trả số tiền chi phí in ấn điện tử trên 3,800 Mỹ kim.

Luật sư James Chadwid của Cộng Đồng bác bỏ sự đòi hỏi này, nói rằng Thành Phố có bổn phận phải cung cấp các thông tin và các dữ kiện liên quan đến Văn phòng Nghị viên Madsion Nguyễn cho bên nguyên đơn theo “Public Record Act”.

Tòa hứa là sẽ can thiệp để bên nguyên đơn có các thông tin cần thiết cho vụ kiện. Như vậy, về phương diện pháp lý, Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali đã có thắng lợi bước đầu với phán quyết “Vụ kiện vẫn được tiếp tục”, cần bổ túc thêm các bằng chứng.

Theo tiết lộ của các luật sư, thì, trong phiên tòa sắp tới, có thể những người liên quan đến vụ vi phạm luật Brown Act sẽ phải ra khai hoặc làm chứng trước tòa án. Khai trước tòa là lời khai hữu thệ, chắc chắn nghị viên Madison Nguyễn sẽ không dám gian dối như bà ta đã từng làm khi nói trước đồng hương và báo chí. Khai gian dối dưới lời thề (under Oath) sẽ dẫn đến tội danh “Obstruction of justice” (ngăn cản công lý) là một tội hình sự nghiêm trọng.

Trong phiên tòa, cơ quan Tái Phát Triển Thành Phố cũng bị đề cập đến, nhưng tòa phán quyết là không thấy vụ việc có liên quan trực tiếp đến cơ quan này và miễn tố. Luật sư của Cộng Đồng Việt Nam cho rằng có thể gác lại vấn đề về cơ quan tái thiết vì không quan trong bằng Vụ Brown Act, có thể sẽ tiến hành sau.

Tiến sĩ Lê Hữu Phú, một trong những đồng hương quan tâm theo dõi vụ kiện, bầy tỏ sự lo âu về tài chánh trong trường kỳ. Ông ước mong mọi thành viên của Cộng Đồng hãy tích cực hỗ trợ bằng cách đóng góp và kêu gọi đóng góp vào quỹ pháp lý, bởi vì số tiền cần cho vụ kiện sẽ khá lớn. Ông nói, phía Thành Phố, họ có hàng triệu đồng tiền đóng thuế của chúng ta, còn chúng ta thì rất khó khăn về tài chánh. Luật sư Tâm và luật sư Tiệp thì tỏ vẻ vui mừng cho bước đầu thắng lợi, nhưng cho biết là tòa chưa có một phán quyết nào ngoài việc cho Cộng Đồng Việt Nam tiếp tục bổ túc hồ sơ kiện.

Phiên tòa đã diễn ra khoảng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Phóng viên OngCali/San Jose

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080728_03.htm

Tâm Thư Tuổi Trẻ Dấn Thân và Trận Tuyến “Little Saigon”

Thứ Hai, ngày 28 tháng 7 năm 2008
Tâm Thư Tuổi Trẻ Dấn Thân và Trận Tuyến “Little Saigon”
----------------------------------------------------------------
• Nguyễn Minh Huy


Biểu dương vì Little Saigon trước Toà Thị Chính San Jose ngày 2/3/08

Tâm Thư
Tuổi Trẻ Dấn Thân và Trận Tuyến “Little Saigon”


• Nguyễn Minh Huy

Kính thưa quý bậc trưởng thượng,
Kính thưa quý cô bác, quý anh chị và các bạn thanh niên sinh viên thân mến,

Là một thành viên của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại San Jose và trong thời gian qua đã cùng góp sức với tất cả đồng bào trong một cuộc tranh đấu mà tôi xin được gọi là trận tuyến “Little Saigon”, tôi xin phép được trình bày với quý vị một vài suy nghĩ và tâm tư của một người thuộc thế hệ hậu bối, trước công cuộc tranh đấu bền bĩ nhưng đầy cam go và gian khổ của cả một dân tộc đang đối đầu với quốc nạn Cộng Sản, và đứng trước vai trò trách nhiệm lịch sử của thế hệ tuổi trẻ tiếp nối trong cũng như ngoài nước với niềm mong muốn hy vọng đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để tiếp tay với các bậc cha anh cho đại cuộc.

Trong suốt mấy ngày vừa qua, chúng ta đã có cơ hội nhìn thấy được những hình ảnh sống thực được chuyển tải đi dồn dập từ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 tại Sydney và đặc biệt là đã chứng kiến những rừng Cờ Vàng ba sọc đỏ thân yêu của chúng ta được phất phới tung bay hiên ngang trên bầu trời Úc Châu. Sự kiện này đã dấy lên trong lòng tôi niềm tự hào dân tộc hơn bao giờ hết. Tôi xin được nghiêng mình cảm phục và hoan nghênh sự biểu dương tinh thần Quốc Gia Dân Tộc của hàng ngàn các bạn trẻ Việt Nam đến từ khắp năm châu bốn bể đã đoàn kết, xiết chặt tay nhau cùng đứng chung dưới lá cờ vàng thiêng liêng này.

Các bạn trẻ ấy đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy đâu là chính nghĩa và dõng dạc dương cao lá cờ vàng dân tộc biểu tượng cho sự yêu chuộng tự do và dân chủ của người Việt khắp nơi không chấp nhận chế độ độc tài Cộng Sản, và đã mạnh mẽ nói lên tiếng nói từ tận con tim và lương tâm của chính mình.


Biểu dương cờ vàng ngày Lễ Bế Mạc
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2008 (WYD) 20/7/2008 tại Sydney.


Nhìn về người nghị viên gốc Việt đầu tiên tại thành phố San Jose và thắng lợi của cộng đồng người Việt Quốc Gia vừa qua mà lòng tôi không tránh khỏi một nỗi niềm buồn vui lẫn lộn. Buồn là vì, đối với tôi, không gì cảm thấy xót xa hơn khi người vị dân cử này, dù muốn dù không cũng là một người đại diện cho cộng đồng Việt Nam chúng ta trong Hội Đồng Thành Phố đã lại cam tâm ngăn chận nghị quyết cờ vàng và đã đồng thời tuyên bố như một sự phản bội rằng cô ta không thích cái tên “Little Saigon” chỉ vì nó có hàm ý nghĩa chống Cộng.

Phải chăng cô Madison Nguyễn đã chối bỏ căn cước tỵ nạn của mình, vội quên đi cái lý do nào, cái chế độ nào đã xua đẩy cô và biết bao nhiêu đồng bào ruột thịt của cô phải lìa xa quê hương xứ sở để rồi chọn nơi này làm quê hương thứ hai? Phải chăng cô đã vội quên đi sự hy sinh xương máu của hàng triệu quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc ngăn chận làn sóng đỏ xâm lăng của Cộng Sản và của hàng trăm ngàn đồng bào đã chết tức tửi trên đường vượt biển, vượt biên tìm Tự Do để rồi bây giờ cô có thể nào trở mặt một cách chua cay, nghiệt ngã như vậy?

Nhưng giữa nỗi buồn này, trong lòng tôi lại thật vô cùng vui sướng khi thấy rõ tinh thần đoàn kết và sự biểu dương chí khí bền bỉ đấu tranh của cả một khối tập thể người Việt hải ngoại, vạn người như một, không những tại San Jose này mà từ khắp nơi trên Hoa Kỳ và trên cả thế giới cùng một lòng cương quyết, bảo vệ trận tuyến “Little Saigon”, đập tan tất cả âm mưu và thủ đoạn của những thế lực đen tối, tài phiệt hòng bóp nghẹt đi tiếng nói dân chủ và đồng thời cố tình làm suy giảm đi tiềm năng, ý chí chống Cộng và lập trường Quốc Gia bất di bất dịch của cộng đồng Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản tại San Jose.

Ở đây chưa nói đến những đức tính cao quý như Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, không những chỉ người Á Đông như dân tộc Việt của chúng ta mà tất cả mọi chủng tộc và sắc dân trên thế giới này đều coi trọng và đặt lên hàng đầu như là một phương chỉ nam để giúp cho ta sống sao cho phải đạo làm người. Chúng ta có thể nào tin tưởng và chấp nhận một vị dân cử, một người nghị viên là người đại diện cho tiếng nói của người dân mà lại coi nhẹ hoặc rẻ rúng những đức tính căn bản này không? Quyền lợi cộng đồng, quyền lợi dân tộc, nền tảng dân chủ, công bằng và lẽ phải, chữ tín và lời nói của mình đối với cô Madison Nguyễn là những thứ xa xí phẩm, không còn có giá trị quan trọng bằng những gì mà cô ta có thể làm được cho một thiểu số cá nhân và cho những thế lực đen tối.

Kính thưa quý vị và các bạn, trận tuyến “Little Saigon” ngay từ lúc ban đầu không chỉ đơn thuần với hai chữ của danh xưng này, nhưng nó nói lên tất cả một sự tranh đấu đầy gian nan cho tiếng nói dân chủ, cho sự công bằng và lẽ phải, và cho danh dự của cộng đồng chúng ta. Tôi nghĩ rằng quan trọng hơn tất cả đó là sự ý thức vai trò của mình và sự tham gia tích cực của tuổi trẻ nối gót những thế hệ đi trước, tiếp tay góp sức, và cùng chung vai sát cánh với các bậc cha anh của mình, nhận lãnh trách nhiệm.

Giờ đây, cộng đồng Việt Nam tại San Jose cùng với Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn đang nỗ lực thực thi quyền của những công dân, của những cử tri đã được luật pháp hiến định, hầu phục hồi lại nền dân chủ đã và đang bị những kẻ bất xứng lạm quyền chà đạp, giành lại danh dự cộng đồng đã bị tổn thương, biểu dương lòng tự trọng và ý thức trách nhiệm, và điều quan trọng hơn tất cả là lập trường Quốc Gia và thành trì chống Cộng của đại khối người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại San Jose nói riêng và tại hải ngoại nói chung vẫn không bao giờ bị suy giảm hoặc lùi bước.

Tôi vô cùng cảm kích và phấn khởi khi thấy càng ngày càng thật nhiều các anh chị và các bạn trẻ đã hăng hái đứng lên, tích cực tình nguyện tham gia và đóng góp vào trong Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn. Trận tuyến “Little Saigon” biểu hiện tinh thần dấn thân của một thế hệ tiếp nối như một sự khẳng định mãnh liệt và cương quyết của hàng ngàn ngàn thanh niên sinh niên Việt Nam vai bên vai dưới một rừng cờ vàng phất phới tung bay trên bầu trời Sydney. Tôi tin chắc rằng đây thật sự chính tuổi trẻ sẽ làm nên lịch sử.

“Ta thấy trên môi nụ cười rạng rỡ của mẹ của cha khi nhìn đàn con vung cờ tranh đấu.” Đó là một câu trong bài hát quen thuộc “Lửa Bolsa, Lửa Sài Gòn” mà mỗi lần nghe đến làm cho tôi chợt cảm thấy lòng mình được như được sưởi ấm lên khi biết rằng thế hệ tuổi trẻ tiếp nối luôn luôn có các bậc cha mẹ, anh chị và đồng bào đứng sát cánh, nâng đỡ và dìu dắt để cùng nhau tiến lên xây dựng một cộng đồng người Việt hải ngoại đoàn kết và vững mạnh và cùng nhau tranh đấu sớm giải thể chế độ Cộng Sản, đem lại nền tự do, dân chủ và nhân quyền thật sự trên quê hương Việt Nam!

Xin chân thành cám ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những lời chia xẻ tâm tình của tôi.

Trân trọng kính chào,

San Jose, ngày 26 tháng 7 năm 2008

Nguyễn Minh Huy.


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080728_04.htm

Little Saigon-San Jose Foundation trân trọng thông báo


Little Saigon-San Jose Foundation trân trọng thông báo

-------------------------------------------------------

San Jose ngày 28 tháng 7, 2008

Tâm thư kính gởi quý đồng hương và các cơ quan truyền thông báo chí:

Hội Đồng Thành Phố San Jose thông qua ngày 25 tháng 3, 2008, đã công nhận danh xưng Litte Saigon là một tên gọi được đa số cư dân người Việt chọn lựa cho khu thương mại trên đường Story Rd. Theo Nghị Quyết đã ký, thành phố cho cộng đồng chúng ta thiết lập một dấu ấn mang tên Little Saigon ngay tại khu thương mại này qua hình thức một cổng chào, hoặc bia đá và các lá phướn. Little Saigon San Jose Foundation đã mau chóng được thành lập để thực hiện các lá phướn trước tiên vì vấn đề thời gian, chi phí, lẫn thủ tục hành chánh tương đối nhanh, ít tốn kém và giản dị hơn so với bia đá hoặc cổng chào.

Tuy vậy, chúng tôi cũng đã mất hơn ba tháng để làm việc và thương thuyết với Nha Kế Hoạch của thành phố để có được các phướn treo dọc Khu thương mại đường Story Rd. Trong số 60 cột đèn, chỉ có 39 cột đèn điện có thể treo được lá phướn, vì những cột đèn giao thông không được treo theo luật định. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ làm đơn đề nghị thành phố cho dựng 20 lá phướn xen kẽ vì nếu treo mỗi cột đèn sẽ vừa tốn kém vừa giảm đi giá trị mỹ thuật. Tuy vậy, Nha Kế Hoạch mới đầu chỉ dự định cho treo 11 phướn tại hai điểm tập trung là góc McLaughin Ave và Roberts Ave.

Chúng tôi đã vận động các nghị viên đã từng ủng hộ tên Little Saigon cùng trình bày với Nha Kế Hoạch thành phố là các lá phướn không thể tập trung tại một, hai tụ điểm mà phải được treo trải dài, vì phương diện mỹ thuật lẫn tinh thần của bản Nghị Quyết ban hành ngày 25 tháng 3. Phó Thị Trưởng Dave Cortese đã ra một văn thư xác nhận lại ý muốn của Hội Đồng Thành Phố về vị trí của các lá phướn (là trải dài dọc Khu thương mại trên đường Story Rd).

Sau các vận động và thương thuyết, Nha Kế Hoạch thành phố đã đưa ra bản dự thảo tăng lên 18 lá phướn nhưng vẫn tập trung ở hai đầu Story Rd, và lại chừa một khoảng trống dài ngay tại khu Vietnam Town và Grand Century Mall trong buổi Điều trần công chúng ngày 23 tháng 7 tại City Council chamber.

Chúng tôi buộc phải nhờ đến Luật Sư và vận động thư ủng hộ của các chủ nhân thương mại tại khu vực trong khoảng trống này. Nỗ lực này đã khiến Nha Kế Hoạch thành phố cuối cùng phải chịu nhượng bộ đi đến thỏa thuận cho treo 18 lá phướn trải dài dọc đường Story từ một góc gần Vườn Nhật đến McLaughin Ave như Little Saigon Foundation đã cương quyết đòi hỏi.

Chúng tôi vô cùng tri ân những sự giúp đỡ về tinh thần, tài chánh, công sức của đồng hương, đặc biệt các vị chủ nhân các cơ sở thương mại trong toàn thành phố nói chung và trên đường Story nói riêng. Một lần nữa, chúng ta đã sát cánh cùng nhau tranh đấu, đồng thời nỗ lực vận động để bảo toàn danh dự cộng đồng và đóng góp vào sự thịnh vượng của khu thương mại Little Saigon. Xin quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong bước kế tiếp để có được tên Little Saigon vĩnh viễn và sau đó xây dựng một cổng chào trang trọng đi vào lịch sử thành phố với hàng chữ Welcome to Little Saigon-San Jose, để tên gọi thân yêu Little Saigon được chính thức ghi vào bản đồ du lịch của thành phố San Jose.

Trân trọng thông báo

Little Saigon-San Jose Foundation
littlesaigonsjfoundation@gmail.com

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080728_08.htm

Xin mời quý độc giả bấm vào đây để xem (.PDF File:) Bản thông tin về sự thoả thuận giữa thành phố San Jose và Little Saigon San Jose Foundation

http://vietvungvinh.com/VietNam/2008/Files/Little-Saigon-Banner-Agreement.pdf

Sunday, July 27, 2008

Take2Tango : Tuồng Vietnam Town Thành Vở Little Saigon

Tuồng Vietnam Town Thành Vở Little Saigon

Chống lại cái tên Little Saigon, đi ngược lại nguyện vọng của đa số người Việt có lợi gì cho Chuck Reed và các nghị viên Mỹ? Trực tiếp thì chắc không có lợi gì cả, vì người Mỹ don't care, tên gì cũng được, có phiếu bầu cho họ là được rồi. Chống tên Little Saigon chỉ có thể có hại cho họ vì làm nhiều người Việt thất vọng. Như vậy ắt phải có cái lợi gián tiếp, lợi này lớn hơn hại. Có ai đó đàng sau ông Chuck nữa, không muốn thấy cái tên Little Saigon, cho họ một cái lợi. Chống lại cái tên Little Saigon thì có lợi gì cho Việt Tân? Đệ cũng không thấy cái lợi trực tiếp cho họ, vì làm như vậy Việt Tân đã bị mất lòng rất nhiều người. Nhưng tại sao như vậy mà quan chức VT lại phải nhào vô chống, qua cái tập đoàn Our Voice? Chắc hẳn là phải có cái lợi gián tiếp, và cũng có ai đó đàng sau lưng cho họ cái lợi này, cũng như đã cho Chuck Reed và đám Nghị viên người Mỹ. Điều VC muốn nhất là vùng đất này được gọi là Little HCM city...

Xem tiếp

http://take2tango.com/default.aspx?display=4727

---

Tuesday, July 22, 2008

San Francisco opens up its own "Little Saigon"


Thứ Ba, ngày 22 tháng 7 năm 2008
San Francisco opens up its own "Little Saigon"
------------------------------------------------
• Bài của Carolyn Tyler - Thủy Triều dịch thuật.


San Francisco opens up its own "Little Saigon"


• Bài của Carolyn Tyler - Thủy Triều dịch thuật.

SAN FRANCISCO -- Hầu như mọi người đều biết đến “Phố Tàu” tại San Francisco. Nhưng Cộng Đồng Việt Nam tai San Francisco đã có một dự tính khác. Họ đã thành công và lập lên được “Sài Gòn Nhỏ” hay là “Little Saigon” tại San Francisco. Một cái tên đã từng gặp nhiều khó khăn tại San Jose. Nhưng Little Saigon đã đến với San Francisco một cách rất dễ dàng.

Ngày Thứ Ba 15, tháng 7, năm 2008, nhiều nhà lãnh đạo tinh thần đã ban phúc lành và phù hộ cho Little Saigon tại San Francisco. Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại đã long trọng làm lễ kỷ niệm và khánh thành Little Saigon qua sự mở màn của hai cột trụ cổng vào dưới tượng sư tử bằng đá cẩm thạch tại đường Larkin và Eddy. Đây là cổng vào Little Saigon tại San Francisco.

Cô Kim Nguyễn, Giám Đốc dự án Little Saigon nói rằng: “Đây nói lên tiếng nói của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại là chúng ta đã đến đây, sẽ ở đây, và Little Saigon sẽ là một di sản truyền thống của Người Việt Hải Ngoại.”

Làn sóng đầu tiên của người Việt hải ngoại đã đến San Francisco trên 30 năm trước đây sau khi Sài Gòn bị thất thủ [1]. Họ đã dọn đến khu vực Tenderloin và bắt đầu thay đổi nơi này. Tenderloin là một nơi nổi tiếng bất ổn của thành phố San Francisco. Nhưng bây giờ những cơ sở thương mại Việt Nam đã mở ra khắp nơi từ tiệm ăn, hớt tóc, đến dịch vụ thuế má để lo cho 13,000 thường dân trong vùng.

Cách đây 5 năm, Hội Đồng Giám Sát San Francisco đã chấp thuận một nghị quyết của Giám Sát Viên Chris Daly để đặt tên một khu phố thương mại thành Little Saigon. Nhưng lễ kỷ niệm và khánh thành Little Saigon đã bắt đầu một dấu chất rất lịch sử. Giám Sát Viên Chris Daly nói rằng: “Cổng vào Little Saigon sẽ là một nơi được nhiều du khách chú tâm. San Francisco nổi tiếng nhiều sự tranh chấp, nhưng lần này lại rất ít, so sánh với San Jose.”

Cuộc chiến dành đặt tên Little Saigon cho khu thương mại Việt Nam đã đưa đến sự bất tín nhiệm và triệu hồi Nghị Viên Madison Nguyễn của hội đồng thành phố San Jose. Nhưng tại San Francisco, mọi người đã đồng tâm chọn tên Little Saigon.

Ông Steve Ngô nói rằng: “Little SaiGon là một sự thách thức, bất chấp, không tuân theo, và coi thường chế độ cộng sản Việt Nam của phần đông đồng bào Việt Nam tại hải ngoại.

” Hy vọng Little Saigon sẽ là một nơi danh lam thắm cảnh của khách du lịch giống như Japan Town hay là China Town tại San Francisco.

Thứ Ba, Ngày 15, Tháng 7, Năm 2008.

Thủy Triều dịch thuật.

Bài của Carolyn Tyler.

http://abclocal.go.com/kgo/story?section=news/local&id=6267078

[1] Sau sự xâm chiếm bất hợp pháp của cộng sản Bắc Việt.


San Francisco Opens Up Its Own “Little Saigon”

• By Carolyn Tyler

SAN FRANCISCO (KGO) -- Just about everyone knows of San Francisco's Chinatown. Now, another ethnic group in the city is hoping to distinguish it's community. The neighborhood now has the same name as a controversial business district in San Jose, but it's a very different story in San Francisco.

A group of holy men and women blessed Little Saigon in San Francisco on Tuesday. Vietnamese Americans celebrated the unveiling of two marble pillars topped with lions at Larkin and Eddy Street.

"That is sort of saying we are here, we are gonna' be here, our roots, our heritage," says project manager Kim Nguyen.

The first wave of Vietnamese Americans came to San Francisco after the fall of Saigon some 30 years ago. They moved into the Tenderloin and began to slowly change the neighborhood.

The tenderloin is one of the toughest areas of the city, but now, Vietnamese businesses are everywhere from restaurants, like Mangosteen to the Mayfair Barber Shop to tax accountants, catering to 13,000 residents.

Five years ago, the Board of Supervisors passed a resolution, sponsored by Chris Daly, to designate two blocks of the commercial corridor as Little Saigon.

But, the installation of the pillars and Tuesday's ceremony are considered the historic beginning.

"These pillars will attract some attention and foot traffic to Little Saigon," says Supervisor Chris Daly. San Francisco is famous for controversy, yet there was very little here compared to San Jose.

The fight there over naming a business district Little Saigon has led to a recall effort against Vietnamese-American Council Member Madison Nguyen. In San Francisco, there was consensus over the name.

"Little Saigon, for a lot of Vietnamese in the United States, represents the community in defiance of the communist regime," says Vietnamese American Steve Ngo.

Supporters hope Little Saigon will now join Japantown and Chinatown as must see destinations in San Francisco.

http://abclocal.go.com/kgo/story?section=news/local&id=6267078

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080722_01.htm

Thursday, July 10, 2008

Ca^`n pha?i duy tri` ma(.t tra^.n pha'p ly' ddo^'i vo+'i tp SJ & NV Madison


Thứ Năm, ngày 10 tháng 7 năm 2008
Cần phải duy trì mặt trận pháp lý đối với thành phố San Jose và NV Madison
-------------------------------------------------------
• TS Lê Hữu Phú


Cần phải duy trì mặt trận pháp lý đối với thành phố San Jose và NV Madison

• TS Lê Hữu Phú

Trong thời gian gần đây NV Madison đã vận động các vị dân cử trong Vùng Vịnh lên tiếng ủng hộ việc chống đối nỗ lực bãi nhiệm bà. Tất cả đều viện dẫn cùng một lý do duy nhất: đó là vì sự chống đối của NV Madison trong vấn đề đặt tên Little Saigon nên cộng đồng người Việt đã tiến hành thỉnh nguyện thu thập chữ ký để bãi nhiệm bà. Với tánh chất lừa đảo cố hữu chắc chắn NV Madison đã dùng thủ đoạn lừa dối họ và che dấu sự thật của vấn đề để kéo họ về phiá bà. Gần đây nhất là trường hợp ông Willie Brown, cựu thị trưởng thành phố San Francisco, một nơi cách xa và chẳng dính dáng gì đến TP San Jose. Tờ báo Anh ngữ lớn nhất của San Jose là Mercury News cũng luôn dùng cùng một luận điệu trên đây tạo ra sự hiểu lầm mà chúng tôi nghĩ cộng đồng Việt Nam và Ủy Ban Bãi Nhiệm phải cố gắng làm sáng tỏ cho các cử tri và các cộng đồng khác ngoài cộng đồng người Việt thấu rõ cốt lõi của vấn đề không phải hoàn toàn như thế. Ngay một số không ít cử tri gốc Việt ở khu vực 7 cũng chưa hiểu rõ vấn đề.

Cốt lõi của sự sai trái của NV Madison là nguyên nhân đàng sau những hành động chống đối tên Little Saigon. Tất cả các hành động của bà khởi đầu với sự giúp đỡ đặc biệt đại thương gia Tăng Lập cho ý muốn ông ta đặt tên Vietnam Town cho toàn khu vực thuơng mãi trên đường Story để quảng bá cho khu thương xá ông đang phát triển. Tiếp theo là âm mưu xếp đặt ra một danh sách gồm 15 danh tánh vừa cá nhân vừa một số hội ái hữu (mà sau đó các hội viên đã tố cáo bị lạm danh cũng như một số cá nhân đã rút tên ra khỏi danh sách) để ủng hộ một sự chọn lựa khác là tên New Saigon Business District nhằm mục đích dựa vào đó nói rằng cộng đồng chia rẽ để bà ta dùng tên Saigon Business District như là một giải pháp “dung hòa.” Sau đó NV Madison cũng bỏ thì giờ để vận động hội Story Road Business Association bầu lại cho tên Saigon Business District mà bà đã chọn mặc dù trước đó họ đã quyết định ủng hộ cho tên Little Saigon theo như đại đa số thành viên trong cộng đồng Việt cũng như các thương gia trong khu vực và các cư dân sống quanh đó 1000 ft mong muốn và phù hợp với kết quả của sự thăm dò mà chính bà ta chủ xướng. NV Madison cũng dồn mọi nỗ lực và ảnh hưởng của mình để vận động ông thị trưởng và các nghị viên khác trong hội đồng thành phố ủng hộ cho tên Saigon Business District để nhất định chống lại tên Little Saigon.

Qua sự tiết lộ của NV Forrest Williams, NV Madison đã cho cư dân có ấn tượng (perception) là bà đã vi phạm đạo luật Brown Act với sự đồng lõa của một số vị khác trong hội đồng thành phố nhưng nhân vật chủ yếu vẫn là bà NV Madison. Chính vì ấn tượng nầy mà luật sư thành phố đã khuyến cáo hội đồng thành phố phải hủy bỏ quyết định đặt tên Saigon Business District dù ông ta nói rằng ông không tìm ra bằng chứng thành phố và NV Madison vi phạm Brown Act. Tuy nhiên, điều không thể chối cãi là trong quá khứ thành phố San Jose đã nhiều lần vi phạm đạo luật Brown Act.

Vì vậy Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali đã nhờ luật sư tìm cách điều tra đâu là sự thật. Viện dẫn đạo luật về các tài liệu công khai, luật sư của cộng đồng đòi hỏi thành phố phải cung cấp các sự liên lạc đi và đến của văn phòng NV Madison kể từ khi bà nhậm chức cho đến nay. Nỗ lực này đang bị thành phố gây trở ngại như đòi một số tiền thật lớn cho chi phí cung cấp các tài liệu này trong khi đó đúng ra các yêu cầu này không phải trả tiền. Hiện nay luật sư của cộng đồng đang tranh cãi tại Tòa án về sự việc này. Các tài liệu này rất quan trọng vì có thể giúp tìm ra bằng chứng NV Madison – cùng một số vị khác trong hội đồng thành phố - vi phạm đạo luật Brown Act hoặc từ đó phanh phui ra những hành động mờ ám vi phạm pháp luật khác của bà ấy. Một khi có thêm đủ dữ kiện luật sư đại diện cho cộng đồng có thể xin án tòa đòi hỏi NV Madison phải ra Tòa để phải trả lời hữu thệ các câu hỏi của luật sư liên quan đến nội vụ. Các lời khai hữu thệ nếu không đúng có thể dẫn đến tội trạng ngăn cản luật pháp (obstruction of justice), một tội trạng hình sự rất nặng. Chắc hẳn quí vị còn nhớ trường hợp của ông Henry Hướng Lê thuộc Lee Sandwiches đã giả mạo văn bản của 92 thương gia trong khu vực Story Rd nhưng vì thành phố viện cớ là các lời trình bày tại hội đồng thành phố không phải hữu thệ nên đã quyết định không truy tố ông ta.

Nếu chứng tỏ NV Madison vi phạm Brown Act thì điều này sẽ gây ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc vận động đủ con số chữ ký để thành phố phải tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt bãi nhiệm bà ấy. Như vậy đây là một việc làm quan trọng để hỗ tương cho tiến trình bãi nhiệm. Ngoài ra, sau khi có đủ số chữ ký mà cuộc bầu cử đặc biệt đòi hỏi, cư dân trong khu vực 7 chắc chắn tham gia đông đảo và bầu THUẬN trong lá phiếu bãi nhiệm. Nếu cho các vị dân cử đang ủng hộ chống việc bãi nhiệm NV Madison biết rằng bà đang ở trong vòng tranh chấp pháp lý với cộng đồng thì họ sẽ ngần ngại hơn trong việc ủng hộ bà ấy chống bãi nhiệm. Theo cung cách làm việc đặc biệt ưu đãi của NV Madison đối vói ông Tăng Lập, người ta không thể không nghĩ đến bà có thể đã nhận “quà cáp” gì đó của ông ta. Cá nhân tôi không dám xác quyết là bao nhiêu nhưng hành động của bà đã mang lại cái “ấn tượng” (perception) là bà có ăn hối lộ. Sở dĩ tôi muốn nhấn mạnh đến danh từ ấn tượng vì hiện nay không tìm ra được bằng chứng -- nếu có bằng chứng thì bà đã bị còng tay vào ngồi tù và cộng đồng chẳng phải phí công sức bãi nhiệm. Tuy nhiên không ai ngăn cản việc nhiều người đã có ấn tượng đó và chúng tôi có toàn quyền tự do nói lên điều này vì việc làm không chính đại của bà đã tạo ra ấn tượng đó. Giả sử NV Madison không nhận tiền hối lộ của ông Tăng Lập nhưng giúp ông để nhắm vào việc ông sẽ đóng góp cho qũy tái tranh cử của bà ấy trong tương lai cũng là có tội như thường.

Vì là ủy viên y tế của quận hạt Santa Clara, điều mà tôi học nằm lòng trong bài học về chính trực dạy các cá nhân phục vụ trong các ủy ban thành phố hay quận hạt (cũng như các vị dân cử) theo đạo luật AB1234 của tiểu bang bắt buộc chúng tôi hai năm phải học lại một lần là khi chúng tôi tạo cho người dân cái ấn tượng là mình làm việc vì lợi ích riêng là đã sai trái mặc dù trên thật tế chúng tôi không hành động như vậy.

Cũng trong bài học này tôi được biết rằng giới hạn quà cáp tối đa cho các cá nhân phục vụ trong các ủy ban hoặc các chức vụ dân cử là 390 cho nguyên một năm. Ngay cả khi được mời ăn tiệm các vị dân cử phải bỏ tiền túi ra để chia phần chi phí của mình cho dù trong lúc ăn có hoặc không bàn cãi đến công việc của thành phố hay quận hạt. Ông Terry Gregory chỉ vì ăn hối lộ có một két rượu trị giá 500 (tức trên giới hạn 390) mà bị bắt buộc phải từ chức và nhờ đó mà NV Madison thắng cử trong cuộc bầu cử đặc biệt sau đó để thay thế ông. Sự ưu đãi đặc biệt của NV Madison đối với ông Tăng Lập đã làm cho chúng tôi và rất nhiều người khác đang muốn bãi nhệm bà ấy có ấn tượng là số quà cáp phải hơn con số 500 rất nhiều! Vấn đề là NV Madison đã khôn ngoan hơn ông Gregory nên khó truy được dấu vết hơn. Nhưng không phải vì vậy mà cộng đồng không tìm mọi nỗ lực để tìm cho ra vết tích.

Một khi bà NV Madison đã tạo cho cư dân có ấn tượng bà làm việc vì lợi ích riêng thì họ không thể nào tiếp tục đặt tin tưởng vào bà trong vai trò nghị viên đại diện cho họ nữa.

Thành phố dưới sự lãnh đạo của thị trưởng Chuck Reed đang dùng công quỹ do tiền thuế của cư dân để vùi dập nỗ lực tìm kiếm những khúc mắc mờ ám quanh vụ Little Saigon. Họ đang hết sức ngăn cản và ỷ vào sức mạnh tiền bạc của thành phố để cố đè bẹp các nỗ lực về mặt pháp lý của cộng đồng. Khi thị trưởng Chuck Reed ra tranh cử ông đã dùng các khẩu hiệu Honesty (Trong sạch), Integrity (Vẹn toàn), Open government (Cởi mở) nhưng ngay những ngày tháng đầu khi nhậm chức ông đã vi phạm các lời hứa tranh cử. Chắc rằng nhiều quí vị đã theo dõi sát những sự việc đã xảy ra trong cuộc tranh cử của bà Hon Liên vào chức vụ nghị viên thành phố do thị trưởng Reed đạo diễn để mưu toan đưa vào hội đồng thành phố một nghị gật làm vây cánh dù cho bà ấy không biết tí gì về các vấn đề của thành phố. Vụ này đã làm xôn xao dư luận và báo SJ Mercury News cũng có đề cập tới sự việc thị trưởng Reed đã trả lương cho ông Vic Ajlouny từ ngân quỹ thành phố. Trước đó ông Ajlouny từng là cố vấn tranh cử của ông Reed và sau đó thị trưởng Reed lưu ông Ajlouny lại làm cố vấn cho ông tại thành phố, một việc hiếm có vì thường sau khi ứng viên thắng cử thì hầu như cố vấn tranh cử không còn liên hệ gì nữa. Điều đã làm dân chúng thắc mắc hơn nữa là ông Ajlouny còn là cố vấn tranh cử toàn thời gian cho bà Hon Liên. Dạo đó báo Mercury News đã đưa ra thắc mắc là không có một ranh giới rõ rệt giữa vai trò cố vấn của ông Ajlouny cho thị trưởng Reed và cho bà Liên.

Công trình xây cất “Cổng chào Little Saigon San Francisco” vừa được hoàn tất vào chiều thứ Ba 01 tháng 07 năm 2008 vừa qua. Mặc dù thành phố San Francisco là nơi đặt trụ sở của Lãnh sự quán cộng sản Việt Nam, thành phố San Francisco đã chính thức có tên khu Little Saigon trên bản đồ thành phố. Đây là niềm hãnh diện của Cộng đồng người Việt tại San Francisco và khắp nơi ở hải ngoại. Qua sự việc này tôi không khỏi bồi hồi tự hỏi một thành phố không có vị dân cử nào trong hội đồng thành phố (vừa là quận hạt San Francisco) thì vấn đề đặt tên và thực hiện cổng chào hết sức trôi chảy với sự giúp đỡ tích cực của một giám sát viên không phải gốc Việt, còn tại San Jose có một nghị viên gốc Việt sờ sờ ra đó thì chính bà này lại ra mặt hết sức chống đối danh xưng Little Saigon. Thật là chuyện oái ăm, cười ra nước mắt. Chắc chắn sự chống đối hết sức tích cực của NV Madison phải có nguyên nhân sâu xa và công lý phải làm sáng tỏ nguyên nhân mờ ám đó.

Cộng đồng chúng ta không thể để thành phố dùng tiền thuế của cư dân đóng góp để bóp chẹt chúng ta ngưng tranh tụng trên mặt pháp lý với họ mà phải tiếp tục vụ kiện tụng cho công lý được sáng tỏ.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080710_02.htm

Wednesday, July 9, 2008

Recall Madison Nguyễn, Recall Little Saigon?


Thứ Ba, ngày 8 tháng 7 năm 2008
Recall Madison Nguyễn, Recall Little Saigon?
--------------------------------------------
• Hoàng Nguyên

Recall Madison Nguyễn, Recall Little Saigon?

• Hoàng Nguyên

Đọc bức thư mấy lời cha dụ,
Dòng lệ con hoen ố mảnh nhung y
Nhớ ngày nào mang chí lớn ra đi
Trong dĩ vãng ghi nhiều điều kiêu hãnh

Ngực cha đầy mề đay kim khánh
Bên sườn con lóng lánh kiếm tầm thù
Cha say mê thiếu nữ yêu kiều
Con tận tụy với tình yêu tổ quốc

Cha đem hết tài năng trí óc
Mưu vinh thân để làm mục đích cuối cùng
Còn con, đem xương trắng máu hồng
Để tô điểm non sông làm chí nguyện


Kính thưa bà con,

Trên là những câu thơ, trích trong bài thơ (cũng là bức thư) mà anh hùng Hoàng Hoa Thám trả lời cho cha nuôi của ông ta là Đa Phúc, khi Đa Phúc dụ Hoàng Hoa Thám về hàng với Pháp. Những vần thơ vang vang trong đầu đệ sau khi đọc bài phân tích của anh Michael về việc Recall Madison.

Anh Michael là một nhân vật khá đặc biệt, quen biết lớn và nhiều. Michael là một cao thủ trên diễn đàn, nhiều lần đệ đã đề cập việc này. Như bác Huỳnh Đức Kỳ viết, người ở Úc không rành về tình hình ở San Jose, nên thật khó phán đoán những điều ah Michael viết về vụ recall Madison là đúng hay sai.

Theo anh Michael thì phe anti recall có nhiều chiêu thức, và cuộc recall dường như không có triển vọng. Trên diễn đàn này có rất đông vi hữu sống ở San Jose, cũng có cả người trong Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison, nên nếu có cãi chính hay phản luận, chắc đệ nên nhường cho quý vị ấy. Điều đệ lập luận hôm nay không phải là chiêu thức chính trị, mà là cái nghĩa khí, cái chính khí làm người.

Cuộc kháng chiến của Hoàng Hoa Thám rốt cuộc không thành, nhưng tên ông đi vào lịch sử. Thất bại hay thành công quan trọng, nhưng không quan trọng đủ để đánh mất cái chí khí làm người đội trời đạp đất.

Trong mắt nhiều người Madison là một tay giảo biện, phản lại lời nói của mình, lừa gạt đồng hương, chuyện này đã rõ. Y thị không đủ tư cách đại diện cho bất cứ ai. Madison đã đi ngược lại nguyện vọng của đồng hương tị nạn. Việc đồng hương đứng lên đòi bãi nhiệm, trước là thực thi quyền làm chủ trong một xã hội dân chủ, sau là chứng tỏ khí khái làm người thẳng lưng giữa đất trời. Đến hôm nay, thành hay bại ta chưa biết.

Điều ta đã thấy rõ là các quan chức cao cấp VT đã ủng hộ y thị. Ai là Hoàng Hoa Thám, ai là Đa Phúc, chắc bà con cũng đã thấy rõ. Chắc chắn có người xem vinh hoa, xem sự thành công trên chính trường là mục đích tối hậu của cuộc đời, xem lòng chính trực, đường chính nghĩa là thứ yếu.

Trong phong ba vùng vẫy bóng nghê kình
Ham mồi béo nạp mình cho ngư phủ
Nơi rừng xanh tung hoành con mãnh hổ
Ham mồi ngon ủ rủ chốn chuổng con

Bả vinh hoa làm át cả tâm hồn
Mà con vẫn lòng son dạ sắt


(Hoàng Hoa Thám)

Bài viết của anh Michael phần nào đó có thể nghe suông về mặt chiêu thức chính trị, nhưng không đá động đến việc ai đúng, ai sai, ai chính nghĩa, ai gian trá. Cuộc đời chúng ta có rất nhiều lúc đứng trước ngã ba đường, một bên là ngã trái (đường tà), một bên là lối phải (nẻo chính). Con đường chính nghĩa đôi khi trăm lần gai góc hơn con đường tà. Được người đời khinh hay trọng nằm ở sự chọn lựa của ta trước ngã ba đường này. Đó là luận về đạo đức làm người.

Trên quan điểm chính trị, các quan chức đảng VT và những người ủng hộ thây ma chính trị Madison đã vắt khô giọt nước lòng tin cuối cùng của người dân Việt địa phương, cũng như những người ở xa mà biết được sự vụ. Dù có thắng, cái thắng ấy cũng khác chi VC thắng miền Nam. Trên đường dài, chưa chắc đó là điều hay. Đến cả triều đại đế quốc Mông Cổ kéo dài hàng trăm năm, chủ nghĩa CS tồn tại 70 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt trong chiều dài lịch sử. Madison chỉ còn có vài tháng nữa, ấy vậy mà nhào vô cố dựng cái thây ma này đứng lên, thì khôn ngoan ở đâu, ích lợi gì?

À, nói như vậy mới thấy, chắc chắn là có ích, hay đúng hơn là chắc chắn là có thể đề phòng thiệt hại, nên người ta, Chuck Reed, các nghị viên Mỹ, và quan chức VT mới cố công dồn nội công vào phục lực cho cương thi, bởi vì nói về mưu mẹo, sự khôn lanh chính trị, họ không kém phía recall Madison. Việc nhào vô dựng lại xác chết chính trị Madison của họ khiến người ta có cảm giác rằng mụ Madison đã nắm được rất nhiều cái tẩy của quý vị này. Có thể có người đã ăn hối lộ, có thể có người đã đi đêm thương lượng với VC, có người đã âm mưu bán cộng đồng San Jose cho tư bản đỏ. Nhìn gương mặt, ngôn ngữ cơ thể, và xét thái độ của Madison bấy lâu, người ta cũng thấy y thị không phải là thánh hiền. Phản thị, thị có thể ôm nhau chết chùm. Đó rất có thể là lý do tại sao người ta, Chuck, các Nghị, và các quan VT đã và vẫn cố gắng xịt dầu thơm vào cái thây chính trị đã thối rửa từ mấy tháng nay.

Cha với con là hai trận tuyến
Cha một đường con tiến một đường
Kể từ nay hai chữ cương thường
Con giữ vẹn để dâng thờ cho đất nước

Cuộc đoàn viên cha đừng mơ ước
Buổi hội đàm là đại bác với thần công
Bức thư này là bức cuối cùng
Mà con, chỉ là con trong dĩ vãng

Thôi, hạ bút ly tình gán đoạn
Để cho đời kết án đứa gian phi
Thanh kiếm thần tuốt sẵn chờ khi
Chặt đứt mối xích xiềng nô lệ.


Đó là 12 câu kết của bức thư anh hùng Hoàng Hoa Thám gởi cho cha nuôi phản quốc Đa Phúc, cũng để kết luận cho bài viết này.

Thân kính

Hoàng Nguyên
hoang4eb@gmail.com .

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080708_02.htm