Monday, February 25, 2008

CUO^.C D-A^'U TRANH QUYE^'T LIE^.T CHO LITTLE SAIGON-SJ

Ý KIẾN VỀ CUỘC TRANH ĐẤU CỦA ĐỒNG HƯƠNG VIỆT TỴ NẠN ĐÒI HỎI DÂN CHỦ TẠI THÀNH PHỐ SAN JOSE, BẮC CALIFORNIA

Nguyễn Quốc Đống k13

Việc tranh đấu của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại thành phố San Jose đã diễn ra nhiều tháng nay. Đồng hương Việt cương quyết chống lại quyết định của Hội Đồng Thành Phố San Jose ban hành ngày 20 tháng 11, 2007 đặt tên cho khu thương mại của người Việt trên đường Story là Saigon Business District mặc dù đa số đồng hương Việt đề nghị tên Little Saigon.

. Một số người cho rằng đây là một chuyện nhỏ, không việc gì phải làm thành to chuyện. Có người lại cho rằng việc tranh đấu này thể hiện sự tranh chấp của các phe nhóm trong cộng đồng. Tôi không nghĩ đây là một chuyện nhỏ.

Cả ngàn người hy sinh thời gian quý báu, bỏ công sức và cả tiền bạc để tham gia vào các hình thức tranh đấu đa dạng như: tham gia các cuộc họp trong cộng đồng, các cuộc họp do Hội Đồng Thành Phố tổ chức, các cuộc biểu tình hàng tuần vào ngày thứ ba, gửi thỉnh nguyện thư đến các giới chức liên hệ, liên lạc với các giới truyền thông, tuyệt thực. Đồng hương sử dụng các hình thức tranh đấu theo đúng lề lối sinh hoạt dân chủ của người Mỹ.

Họ tự nguyện tham gia với tất cả tấm lòng của mình vì họ thấy rõ động cơ và mục đích của việc họ làm. Nếu cho rằng họ tham gia vào cuộc tranh đấu vận động để khu thương mại trên đường Story được mang tên Little Saigon chỉ là để phục vụ cho quyền lợi của 1 phe nhóm nào đó trong cộng đồng là chúng ta đánh giá họ quá thấp.

Chính thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn đã có nhận định sai lầm như vậy nên hiện giờ họ đang lâm vào thế kẹt, đang phải đối đầu với cuộc tranh đấu trường kỳ của cộng đồng người Việt Tỵ Nạn CS tại San Jose và đang từng bước phải nhượng bộ trong cuộc tranh đấu này.

Chúng ta cho rằng việc đặt tên cho 1 khu thương mại có gì là quan trọng? Tuy nhiên nếu nhìn vào tiến trình đặt tên ta thấy rõ nghị viên Madison Nguyễn tuy trúng cử là nhờ phiếu bầu của đa số cử tri người Việt nhưng lại không quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của họ. Việc cô làm đã tạo ra một tiền lệ phản dân chủ và nguy hiểm.

Nếu chúng ta không thành công trong việc đảo ngược lại quyết định ngày 20 tháng 11, 2007 của Hội Đồng Thành Phố San Jose, mai đây nghị viên Madison Nguyễn, thị trưởng Chuck Reed và nhiều nghị viên khác nữa sẽ mạnh dạn đi vào vết xe cũ tức là nhận định sai các vấn đề của cộng đồng và coi thường các ý kiến của đa số cử tri. Một tiền lệ như vậy có thể nào chấp nhận được tại 1 thành phố lớn của 1 tiểu bang lớn như San Jose, California hay không?

Việc tranh đấu kiên cường của các cử tri đòi dân chủ tại San Jose đã đánh động đến lương tâm của nhiều người. Giới báo chí địa phương Mỹ -Việt đều quan tâm và cho đăng nhiều bài tường thuật cũng như thực hiện nhiều bản thăm dò để tìm hiểu sự thật. Mới đây nhất chúng ta đã được đọc bài viết của Phó Thị Trường San Jose về vấn đề này.

Ông là 1 trong 8 nghị viên bỏ phiếu cho tên Saigon Business District nhưng sau khi tìm hiểu cặn kẽ vấn đề, ông đã hiểu vì sao Cộng Đồng chúng ta đoàn kết và quyết tâm đến thế trong công cuộc tranh đấu đầy khó khăn nói trên. Ông đã can đảm tuyên bố lúc đó nhiều người chúng ta nghĩ rằng cái tên được chọn đó thích hợp cho khu thương xá và cũng đáp ứng được những vấn đề mà cộng đồng quan tâm và bày tỏ.

Nhưng hỡi ôi, chúng ta đã sai lầm! Bây giờ là lúc chúng ta phải sửa lại quyết đoán sai lầm của chúng ta .

Không phải đợi đến lúc một người như Phó Thị Trưởng David Cortese thay đổi nhận định chúng ta mới thấy việc tranh đấu của cử tri San Jose là đúng đâu. Tất cả những người có lương tri đều nhận định được rằng việc làm của các cử tri San Jose là đúng đắn và cần được tất cả chúng ta hỗ trợ bằng mọi hình thức có thể được trong khả năng của mình.

Chúng ta hãnh diện có những người như Anh Nguyễn Ngọc Tiên, trong cương vị Chủ Tịch Cộng Đồng Bắc California đã vất vả đứng trước đầu sóng ngọn gió, sát cánh cùng đồng hương thực hiện tất cả những gì cần phải làm để bảo vệ dân quyền cho khối cử tri Mỹ gốc Việt tại San Jose. Đây cũng là việc tranh đấu để bảo vệ nếp sống dân chủ tại San Jose và cũng để bảo vệ căn cước tỵ nạn của tất cả chúng ta trên mảnh đất tạm dung này.

Tôi thiết nghĩ chúng ta cần ủng hộ anh Tiên hết mình trong những công việc làm khó khăn nhưng rất chính đáng này. Những việc nho nhỏ này nếu làm tốt, tôi nghĩ sẽ đem lại nhiều kết quả hữu ích cho những việc làm to lớn của chúng ta sau này.

Nguyễn Quốc Đống, K.13
Ngày 24 tháng 2, 2008