Wednesday, February 20, 2008

Ngày Chủ Nhật 2 tháng 3 đồng bào Cali hãy đến tham dự đông đảo tranh đấu cho Dân Chủ thành phố San Jose và tên Little Saigon

Ghi nhớ quan trọng : Vietland kêu gọi ngày Chủ Nhật 2 tháng 3 đồng bào Cali hãy đến tham dự đông đảo tranh đấu cho Dân Chủ thành phố San Jose và tên Little Saigon . Hãy cùng nhau tham gia thật đông để bảo vệ danh dự cộng đồng Việt Nam .

Bất kể nắng hay mưa , xin đồng bào hãy chung lòng .

Địa điểm : San Jose City Hall ( Tiền đình Tòa Thị Chính San Jose) , Góc đường 4th Street & Santa Clara Street .

Địa chỉ : San José City Hall 200 East Santa Clara St .

Giờ tập trung : Lúc 12 giờ Trưa tới 2 giờ chiều .


Trân Trọng

Thay mặt BBT Vietland

Nguyễn Thùy Trang

http://s152542055.onlinehome.us/xoops4/modules/news/