Friday, February 15, 2008

Update: Người hùng Lý Tống hiện đang tuyệt thực trường kỳ tại Tòa Thị Chính San Jose


Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2008

Update: Người hùng Lý Tống hiện đang tuyệt thực trường kỳ tại Tòa Thị Chính San Jose.

Người hùng Lý Tống hiện đang tuyệt thực trường kỳ bắt đầu từ 12 giờ trưa hôm nay (thứ sáu 15/2/2008) tại Tòa Thị Chính San Jose, để phản đối Thị trưởng Chuck Reed và Nghị viên Madison gây lãng phí tiền thu thuế của người dân và ý đồ triệt tiêu tên Little Saigon khi họ đưa vấn đề có nên chọn tên Little Saigon cho Khu thương mại người Việt để toàn thể dân chúng tại thành phố San Jose bầu chọn vào tháng 11, 2007.

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp