Friday, February 22, 2008

Video 9'55" Cảnh sát làm luật 2 tiếng với Lý Tống tại nơi tuyệt thực Toà Thị Chính San Jose tối 21/2/2008


Thứ Sáu, ngày 22 tháng 02 năm 2008

Video 9'55" Cảnh sát làm luật 2 tiếng với Lý Tống tại nơi tuyệt thực Toà Thị Chính San Jose tối 21/2/2008 • Việt Vùng Vịnh

Mời bấm xem

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp