Thursday, February 21, 2008

VIDEO: Tuyệt Thực của Lý Tống và Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali yễm trợ Little Saigon

http://www.saigonfilms.com/

VIDEO

Wednesday, 20 February 2008 09:49 AM -0700


02222008 Tuyệt Thực của Lý Tống và Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali yễm trợ Little Saigon

02212008 Tuyệt Thực của Lý Tống và Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali yễm trợ Little Saigon

02202008 Tuyệt Thực của Lý Tống và Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali yễm trợ Little Saigon


02192008 Tuyệt Thực của Lý Tống và Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali yễm trợ Little Saigon

02182008 Tuyệt Thực của Lý Tống và Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali yễm trợ Little Saigon

02172008 Tuyệt Thực của Lý Tống và Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali yễm trợ Little Saigon

02162008 Tuyệt Thực của Lý Tống và Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali yễm trợ Little Saigon


Cuộc diễn hành của những người ửng hộ tên Little Saigon tại TP San Jose trong ngày Hội Tết Mậu Tý 2008 tại TP San Jose.

http://www.saigonfilms.com/