Saturday, February 16, 2008

Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali: Thông Báo Về Việc Làm Cao Cả Của Anh Lý Tống

Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2008
Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali:
Thông Báo Về Việc Làm Cao Cả Của Anh Lý Tống

Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
220 Leo Ave., suite B, San Jose, CA 95112.
Số ĐT: (408) 298-6174,
số Fax: (408) 298-6184.
Tax ID: 77-0494911
------ o0o -----

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC LÀM CAO CẢ CỦA ANH LÝ TỐNG


Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California xin trân trọng thông báo:

Bắt đầu từ ngày thứ sáu 15/2/2008, anh Lý Tống đã quyết định tuyệt thực để phản kháng việc làm sai trái của ông Thị Trưởng và bà Madison Nguyễn trong việc lợi dụng chức quyền để xử dụng tiền thuế của người dân vào việc đưa Little Saigon ra cho cả thành phố bầu chọn.

Căm phẫn trước các quyết định phi dân chủ của Hội đồng thành phố San Jose, gần nhất là đề nghị của Ông Thị trưởng và Nv Madison đưa tên Little Saigon ra trưng cầu dân ý của cử tri toàn thành phố, đây là một việc làm có tính cách tạo chia rẽ giữa cộng đồng người Việt với các sắc dân khác và ngay chính trong cộng đồng Việt Nam. Việc làm sai trái này đã dẫn đến quyết định tuyệt thực của anh Lý Tống. Chính Anh đã quyết định làm một việc hy sinh cao cả cho cộng đồng Việt Nam.

Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali rất kính trọng quyết định này của anh tuy nhiên Ban Đại Diện Cộng Đồng xin minh xác là chúng tôi không chủ trương và khuyến khích việc tuyệt thực này. Chúng tôi đã đến để thăm hỏi và cầu chúc cho việc tuyệt thực của anh sẽ sớm chấm dứt vì việc làm của anh sẽ đánh động được lương tâm của ông Thị Trưởng và bà Madison Nguyễn để họ tự chấm dứt những việc hành hạ cộng đồng Việt Nam chúng ta.

Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
Ngày 15/2/2008
TM. Ban Đại Diện Cộng Đồng

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080215_06.htm