Saturday, February 16, 2008

Video 8'25" Người hùng Lý Tống bắt đầu tuyệt thực lúc 12 giờ trưa 15/2/2008 tại Tòa Thị Chính San Jose


Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2008
Video 8'25" Người hùng Lý Tống bắt đầu tuyệt thực lúc 12 giờ trưa 15/2/2008 tại Tòa Thị Chính San Jose

Mời bấm xem

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp