Tuesday, February 26, 2008

SJVFD Thu+ Go+?i Ba'o Chi' 2-26-2008 (tie^'ng Vie^.t)


Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
P.O. Box O, San Jose, CA 95151 - 0015
www.sjvoters4democracy.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

San Jose Ngày 26 tháng 2 năm 2008

Kính gởi: Quý đồng hương và các cơ quan truyền thông báo chí:

Văn thư đề nghị ngày 12 tháng 2 năm 2008 của Thị Trưởng Chuck Reed và Nghị Viên Madison Nguyễn (bây giờ đã bị hủy bỏ) là một đề nghị thiếu sáng suốt, có nguy cơ phung phí tiền thuế của người dân San Jose và có thể dẫn đến sự kỳ thị của dân bản xứ đối với cộng đồng người Việt. Đề nghị này đã kích động nhiều sự tranh cãi và chỉ trích phản đối Thị Trưởng Reed và cô Madison từ chính giới dòng chính, cộng đồng người Việt lẫn các cộng đồng bạn trong thành phố San Jose. Đưa đến kết quả là nhiều đồng hương trong cộng đồng, ngay cả chiến sĩ Lý Tống đã tự phát tuyệt thực vì vấn đề này.

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ không cổ động bất cứ hành động nào có thể nguy hại đến sinh mạng của đồng hương. Mặc dầu Phong Trào rất thông cảm sự uất ức của những đồng hương tuyệt thực vì cái đề nghị tác hại trên, Phong Trào cũng đã thông báo đến đồng hương quan điểm chính thức của chúng tôi về vấn đề tuyệt thực. Phong Trào hy vọng anh Lý Tống sẽ ngưng tuyệt thực để bảo toàn sinh mạng căn cứ trên Văn thư đề nghị mới được đưa ra ngày 22 tháng 2 năm 2008 của Thị Trưởng Reed và Nghị Viên Nguyễn. Đề nghị mới này đã rút lại đề nghị sai lầm ở trên về việc chi tiền thuế của dân vào một cuộc bỏ phiếu của toàn thành phố cho một vấn đề chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt mà thôi.

Thêm nữa, đã có 2 đề nghị khác được đưa ra, một bởi Phó Thị Trưởng Dave Cortese, và một bởi 2 Nghị Viên Kansen Chu và Nghị Viên Pete Constant trong nỗ lực giải quyết vấn đề này một cách tích cực để không tốn tiền thuế và tránh sự ác cảm của các cộng đồng khác đối với cộng đồng người Việt chúng ta. Vào ngày 15 tháng 8, 2007, chính bà Nghị Viên Madison Nguyễn đã chỉ định cho Cơ Quan Tái Phát Triển của thành phố làm một cuộc thăm dò chính thức đến với những cư dân và cơ sở thương mại trong vòng 1,000 feet của khu vực được chọn đặt tên, hứa hẹn rằng kết quả của bản thăm dò sẽ là yếu tố quyết định cho việc đặt tên trong buổi họp Hội Đồng Thành Phố. Vì thế, Phong Trào kêu gọi Nghị Viện Madison Nguyễn không nên phản bội lời hứa của mình, vì nếu mục đích là để vinh danh cộng đồng người Việt đã và đang đóng góp mạnh mẽ cho nền kinh tế của thành phố San Jose, điển hình qua Khu vực thương mại đó, thì tiếng nói của những thành phần liên hệ (đã được thể hiện trong bản thăm dò của thành phố San Jose) cần được công nhận và vinh danh.

Mặc dầu Phong Trào rất tin tưởng vào sự vi phạm Brown Act của Nghị Viên Madison Nguyễn phải cần một cuộc điều tra kỹ lưỡng từ một cơ quan trung gian độc lập, vì cộng đồng cần biết sự thật, Phong Trào hoan nghênh đề nghị hủy bỏ Quyết Nghị 74127 và yêu cầu những nổ lực và thiện chí của Hội Đồng Thành Phố để giải quyết vấn đề này trong Buổi Điều Trần Công Chúng vào ngày 4 tháng 3 tới đây. Phong Trào kêu gọi Hội Đồng Thành Phố trong Buổi Điều Trần này, nên nhanh chóng chấp nhận tên Little Saigon, cái danh hiệu đã liên tục được biểu thị là sự chọn lựa của người dân. Cái gọi là “15 đoàn thể với hàng trăm thành viên” mà Nghị Viên Madison Nguyễn đã từng xử dụng như là một lý do để đưa đến quyết định chọn cái tên hòa giải Saigon Business District, đã được chứng minh và đưa ra ánh sáng là những nhân vật đó (có đến 6 người đã rút ra trước đêm 20 tháng 11) đã ký vào bản ủng hộ New Saigon với tính cách cá nhân chứ không phải đại diện cho cả một đoàn thể. Và bây giờ, tìm hiểu thêm và tin tức cũng được hé lộ ra là có nhiều cá nhân nằm trong cái gọi là “Bản Lên Tiếng của 350 người Mỹ gốc Việt” đã không hề biết là có tên mình trong danh sách của Bản Lên Tiếng này, hoặc có một cá nhân dùng nhiều tên khác nhau, và thậm chí một số không phải là cư dân tại San Jose. Nếu gần 4,000 tên họ với địa chỉ ủng hộ Little Saigon trong Chiến Dịch Lá Phiếu Cộng Đồng mới đây không đại diện đa số của cư dân người Mỹ gốc Việt tại San Jose trong vấn đề đặt tên này, thì thử hỏi tỷ lệ dưới 10% trong Bản Lên Tiếng đó có đại diện cho đa số của cộng đồng người Việt được không?

TM Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ

Đỗ Hùng

Phát Ngôn Nhân