Thursday, February 7, 2008

Video 6'30" Biểu tình thầm lặng Thứ Ba Đen lần 10 trước tiền đình Tòa Thị Chính thành phố San Jose ngày 5/2/2008


Thứ Tư, ngày 06 tháng 02 năm 2008
Video 6'30" Biểu tình thầm lặng Thứ Ba Đen lần 10 trước tiền đình Tòa Thị Chính thành phố San Jose ngày 5/2/2008 • VietVungVinh

Mời bấm xem

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

http://www.youtube.com/swf/l.swf?video_id=QcpyH3rfvkY&rel=1&eurl=http%3A//www.vietvungvinh.com/Portal.asp&iurl=http%3A//i.ytimg.com/vi/QcpyH3rfvkY/default.jpg&t=OEgsToPDskLLfKfb5z56nc1Nu2IZsVBx