Sunday, February 24, 2008

VIDEO: NHA BAO HUYNH LUONG THIEN PHONG VAN TS DO HUNG, LS NGUYEN TAM, ONG NGUYEN VU TRU (Website http://www.vietvungvinh.com)


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 02 năm 2008

TT Chuck Reed & NV Madison Nguyễn: Hai lần áp đặt, hai lần hủy bỏ

• Việt Vùng Vịnh

Cho dù đài Quê Hương đã nhiều lần đọc tên 350 người ủng hộ cái tên Saigon Business District đã được đặt, nhưng TT Chuck Reed và NV Madison Nguyễn đã phải hủy bỏ cái tên này. Nay lại hủy bỏ luôn việc "Đề xuất cho toàn cử tri TP San Jose quyết định chọn tên Little Saigon hay không?". Tuy nhiên, công tác biểu dương ý chí Cộng Đồng Người Việt lúc 12:00 trưa ngày 2 tháng 3, 2008 vẫn được tiến hành như dự định.

Mời quý bạn đọc xem Video 10 phút nhà báo Huỳnh Lương Thiện phỏng vấn Tiến sĩ Đỗ Hùng, Luật sư Nguyễn Tâm và ông Nguyễn Vũ Trụ.

Mời bấm xem