Thursday, March 20, 2008

Chuyện chệch hướng tưởng đã được quên đi, lui về quá khứ, ai ngờ lại trỗi dậy một cách trơ trẽn bằng ngôn từ và hành động quanh sự kiện Little Saigon.

Chuyện chệch hướng tưởng đã được quên đi, lui về quá khứ, ai ngờ lại trỗi dậy một cách trơ trẽn bằng ngôn từ và hành động quanh sự kiện Little Saigon. Bèn có thơ rằng nhân một chiều mưa dầm dề.

Ngẫu hứng


Trời mưa làm ướt lá bầu
Ai tin chệch hướng để sầu cho ai
Trời mưa làm ướt lá khoai
Ai tin chệch hướng, để ai đau lòng
Kìa kìa lươn lẹo thấy không?
Rành rành trước mắt, vẫn hòng chối quanh
Trước sau xảo trá, gian manh
Nhổ ra, liếm lại, chẳng tanh miệng mồm
Đấu tranh quạc miệng om sòm
Sau lưng: tay níu tay phường cộng nô
Buồn thay ai vẫn ngù ngờ
Bưng tai, bịt mắt, theo phò tay sai
Trời mưa làm ướt lá khoai
Ai tin chệch hướng để ai buồn rầu
Trời mưa làm ướt lá bầu
Ai tin chệch hướng để sầu cho ai
Mưa rơi giọt ngắn giọt dài
Mưa rơi, mưa gợi một vài vần thơ
Bấy nay chệch hướng trở cờ
Đấu tranh khỉ gió, thời cơ một loài
Hỡi ai, ai tỉnh đi thôi
Nước non thống khổ, đợi người nhiệt tâm
Chứ đừng tin thứ hiểm thâm
Uổng công tranh đấu âm thầm bấy nay
Tình ai ai gửi tình này
Ấy ai ai hiểu thấu đầy tình ai!

Tầm Sét

Tức cảnh

Gâu gâu, oẳng oẳng gâu gâu

Chó nào sủa bậy ở đâu một đàn

Này này lũ chó cắn càng

Uổng công nuôi dưỡng để làm chi đây?

Dân ta ưa món thịt cầy

Ta nên quyết định xong ngay bây giờ

Củ giiềng, hủ mẻ, lá mơ

Tiết canh, rựa mận… chần chờ nữa sao

Ấy đừng, chớ có ồn ào

Chó này ghẻ lở ăn vào làm chi

Sở chó đã sẵn lo gì

Quẳng vào nơi đó, mau đi được rồi

Để cho nhà sạch tanh hôi

Để cho làng nước nghỉ ngơi êm đềm.

Mộc Tồn