Saturday, March 8, 2008

Viếng thăm Lý Tống đang tuyệt thực vào buổi chiều ngày 5/3, buổi tối cùng ngày Lý Tống tuyên bố tuyệt ẩm


Thứ Sáu, ngày 7 tháng 03 năm 2008
Viếng thăm Lý Tống đang tuyệt thực vào buổi chiều ngày 5/3, buổi tối cùng ngày Lý Tống tuyên bố tuyệt ẩm
----------------------------------------------------------------

Chiều ngày 5 tháng 3 năm 2007, nhiều người trong Cộng Đồng Người Việt tại Bắc California đã đến thăm Lý Tống và khuyên anh nên ngưng tuyệt thực. Lý Tống hiện đang tuyệt thực gần 20 ngày tại Tòa Thị Chính, Thành phố San Jose , California . Phái đoàn gồm Giáo sư Nguyễn Văn Canh, Cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Anh Đỗ Hùng, Anh Huỳnh Lương Thiện, Anh Nguyễn Minh Huy, Chị Lê Thị Cẩm Vân, Đỗ Thành Công và vợ Đỗ Bùi Jane và nhiều người khác.

Buổi tối cùng ngày Lý Tống tuyên bố tuyệt ẩm (không ăn từ 15/2 và kể từ 7 giờ PM ngày 5/3 không uống. Tóm lại là không ăn và không uống).

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080307_01.htm