Thursday, March 6, 2008

Ngày Dài Nhất


Tranh của họa sĩ BaBui

http://www.vietnamexodus.org/vne/index.php