Saturday, March 8, 2008

Thị Trưởng Chuck Reed đến thăm và trao 1 lá thư tận tay Lý Tống hôm nay lúc 3:20pm ngày 6 tháng 3, 2008Thứ Năm, ngày 6 tháng 03 năm 2008
Thị Trưởng Chuck Reed đến thăm và trao 1 lá thư tận tay Lý Tống hôm nay lúc 3:20pm ngày 6 tháng 3, 2008
---------------------------------------------------------------
• người dịch: Lý Tống - photo: Trương Xuân Mẫn


Ngày 6 tháng 3 năm 2008

Anh Lý Tống thân,

Vài tháng trước đây, tôi vui mừng cùng các cư dân khắp San Jose và thế giới chúc mừng sự phóng thích khỏi nhà tù Thái Lan của anh. Tôi rất hãnh diện đã giúp phần trong việc phóng thích anh và nhìn anh trở về với đời sống tự dọ

Cuộc đấu tranh của anh cho Tự Do và Dân chủ ở Việt Nam đã gây cảm hứng cho mọi người khắp thế giới. Vẫn còn nhiều trận phải đánh và tôi không muốn cộng đồng chúng ta mất một Chiến Sĩ Tự Do như anh như chúng tôi đã cố làm cho phần đất này tốt đẹp hơn cho mọi cư dân.

Vì lý do này, ngày hôm nay tôi yêu cầu anh ngừng tuyệt thực. Tôi hứa với anh rằng tôi sẽ làm việc cùng hai phía để giải quyết vấn đề.

Anh và các ủng hộ viên tên Little Saigon có thể hãnh diện về sự thật rằng Hội Đồng Thành Phố đã đảo ngược quyết định nguyên thủy. Anh cũng có thể hãnh diện trong sự công nhận và đóng góp của Hội đồng đã dành cho tại cuộc họp (hôm) thứ Ba khi thông qua nghị quyết nói rằng:

Hội đồng đã ý thức rõ ràng và công nhận sự ủng hộ rộng rãi cho cái tên Little Saigon trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt rộng lớn và bày tỏ sự tri ân đến hàng ngàn người đã nói ra và bày tỏ ý kiến của họ về đề tài này.

Sự cam kết của tôi đối với cộng đồng Việt Nam vẫn nguyên vẹn và mạnh mẽ và tôi hy vọng tiếp tục hợp tác với cộng đồng trong những năm sắp đến.

Thân mến,
Chuck Reed
Thị trưởng


CITY OF
SAN JOSE
CAPITAL OF SILICON VALLEY

Chuck Reed
MAYOR

March 6, 2008 Dear Ly Tong,

Just a few months ago, I rejoiced together with residents throughout San Jose and the world in celebrating your release from prison in Thailand. I was proud to help work for your release and to see you return to a free life.

Your fight for freedom and democracy in Vietnam inspired people around the world. There are still many battles to be fought, and I don't want our community losing a freedom fighter like you as we work to make this a better place for all residents.

For this reason, I ask today that you end your hunger strike. I pledge to you that I will work together with both sides to resolve this issue.

You and the supporters of Little Saigon can take pride in the fact that the City Council has reversed its original action. You can also take pride in the acknowledgment and tribute the Council paid at the meeting Tuesday when it passed a resolution saying:

The Council expressly resolves that it recognizes the widespread support for the name "Little Saigon" in the broader Vietnamese American community, and expresses its appreciation to the thousands of people who have spoken out and expressed their views on this subject

My commitment to the Vietnamese American community remains strong, and I look forward to continuing to work with the community for years to come.

Sincerely,

Chuck Reed Mayor

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080306_05.htm