Thursday, March 13, 2008

Little Saigon! Little Saigon! Little Saigon! (tho+ Vu~ Linh Huy)


Little Saigon! Little Saigon! Little Saigon!

Mở thư mỗi sáng: việc trước tiên,
San Jose đó, dạ nối liền,
Sáng nay bùng nổ tin vui quá,
Little Saigon được gọi tên!

Thắng lợi cuả tất cả chúng ta,
Cuả mỗi em thơ, mỗi mẹ già,
Cuả người lãnh đạo kiên trì mãi,
Cuả ai tuyệt thực đến xương da.

Thắng lợi vì ta biết kết đoàn,
Cảm thông, chia sớt những gian nan,
Bất đồng lẻ tẻ quên đi hết,
Little Saigon nối tim gan!

Xin gửi lòng về San Jose,
Cho ai tuyệt thực ở viả hè,
Cho người thắp nến trong đêm lạnh,
Cất cao tiếng hát dội sơn khê.

Xin tạ ơn ai đã kiên trì,
Đêm ngày theo dõi, ảnh hình ghi,
Cho ai mấy tháng dài tranh đấu,
Hy sinh tất cả chẳng tiếc gì!

Little Saigon vững từ nay,
“Trận Xuân Lộc Mới” thắng rồi đây,
“Thủ Đô” giờ vững như bàn thạch,
Bõ công sương gió với đắng cay!

Boston, ngày 13 tháng 3 năm 2008
Bác Sĩ Vũ Linh Huy
Caritas Carney Hospital
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ
drvuboston2@yahoo.com