Wednesday, March 12, 2008

Thư Ủng Hộ Cuộc Tranh Đấu Của CĐVN Bắc Cali Và Tuyên Dương Tinh Thần Đấu Tranh Của Chiến Sĩ Lý Tống

Thứ Ba, ngày 11 tháng 3 năm 2008
Thư Ủng Hộ Cuộc Tranh Đấu Của CĐVN Bắc Cali Và Tuyên Dương Tinh Thần Đấu Tranh Của Chiến Sĩ Lý Tống
-----------------------------------

THƯ ỦNG HỘ CUỘC TRANH ĐẤU CỦA
CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA
VÀ TUYÊN DƯƠNG TINH THẦN ĐẤU TRANH
CỦA CHIẾN SĨ LÝ TỐNGKính gửi:

Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Bắc California
Chiến sĩ Lý Tống


Chúng tôi Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam tại Tiểu Bang Florida kính gửi đến ông Chủ tịch và chiến sĩ Lý Tống

1. Cộng Đồng VN Florida hoàn toàn ủng hộ cuộc tranh đấu của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

2. Cộng Đồng VN Florida tuyên dương tinh thần tranh đấu cao độ của chiến sĩ Lý Tống và kêu gọi chiến sĩ Lý Tống bảo trọng sức khoẻ để tiếp tục con đường tranh đấu Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho đồng bào quốc nội.


Florida ngày 9 tháng 3 năm 2008

Chủ tịch CĐVN Tiểu bang Florida Bà Đồng Thanh
Chủ tịch CĐVN Pensacola Ông Phan Trí Justin
Chủ tịch CĐVN Tampa Bay Ông Vũ Đình Vượng
Chủ tịch CĐVN Trung Tâm Florida Ông Lưu Tươi
Chủ tịch CĐVN Nam Florida Ông Lê Thanh Liêm

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080311_02.htm