Friday, March 14, 2008

VIDEO - PHAN 1: TOA THI CHINH SAN JOSE CHAP THUAN TEN LITTLE SAIGON TAI SAN JOSE (Website http://www.vietvungvinh.com)


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

Thứ Năm, ngày 13 tháng 3 năm 2008

Phần 1 Video 25'49": Hôm nay, thứ năm 13/3/2008 tại Nhà Vòm Tòa Thị Chính San Jose, TT Chuck Reed đành phải chấp thuận danh xưng Little Saigon

» Mời bấm xem