Monday, March 31, 2008

Đề Nghị Hướng Đi Tương Lai Của Chúng Ta [San Jose]

Đề Nghị Hướng Đi Tương Lai Của Chúng Ta [San Jose].
Nguyễn văn Hoàng
March 30, 2008

Kính thưa quý vị,

Sau khi có bản ký kết giữa Chuck Reed, một vài nghị viên và đại diện của cộng đồng người Việt tại San Jose, nhiều ý kiến được nêu ra (như hai ý kiến dưới đây), tích cực có, tiêu cực có, lạc quan có (bài của Nguyễn văn Sóc), bi quan có.

Tất cả đều có lý, bởi vì kết quả của vụ Little Saigon vừa tích cực, vừa có điểm tiêu cực. Mục đích của bài viết hôm nay của chúng tôi không nhằm phân tích các điểm tích cực và tiêu cực của kết quả tạm thời của Little Saigon, mà nhằm đề nghị hướng đi tương lai của chúng ta.

Thưa quý vị,

Có lẽ những ai ủng hộ Little Saigon đều nhìn thấy thị trưởng Chuck Reed, nghị viên Madison Nguyễn, cùng một số nghị viên khác như Liccardo đã đối xử bất công với cộng đồng của chúng ta. Đó là những người nắm vai trò sinh sát cái tên Little Saigon, vừa làm trọng tài thổi còi cho trận Little Saigon, vừa là đối thủ của chúng ta. Kế đến là nhóm người tự nhận là Our Voice, vừa là cố vấn cho Chuck Reed, vừa là sự cản trở của tiến trình vận động cho tên Little Saigon trước đây (ai đứng vai chính trong nhóm Our Voice này thì quý vị cũng đã rõ).

Như vậy, chúng ta đã xác định được đối thủ chính.

Những bài viết, đặc biệt là những bài phân tích tiêu cực, có giá trị rút tỉa kinh nghiệm, nhưng không hề tấn công, hay phản công được những đối thủ chính. Cho đến hôm nay, chúng tôi chưa đọc được một bài viết nào tấn công Chuck Reed cùng những người đã đối xử bất công với Little Saigon từ San Jose (trừ một vài bài tấn công Madison từ Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ) bằng Anh ngữ.

Chúng ta có lên án Chuck Reed thêm môt ngàn lần nữa, mà không lọt đến tai người Mỹ, thì Chuck Reed cũng chẳng hề hấn gì thêm. Chúng ta có lên án đảng VT thêm 1000 lần nữa, mà không cho chính giới Mỹ biết chúng ta không đồng ý với đảng VT, thì VT vẫn không thiệt hại gì thêm.

Chuck Reed vốn có thế lực nhờ cử tri người bản xứ, còn VT có thế lực nhờ có quan hệ với chính khách Hoa Kỳ (nên VT mới được điều trần trước quốc hội Mỹ). Số người Việt ưa, ghét Chuck Reed và đảng VT nay đã tiến đến mức cân bằng, bão hòa, có lên án thêm, khen thêm cũng không ảnh hưởng gì. Mục tiêu chính mà chúng ta cần phải chú ý đến là dư luận người Mỹ, và chính giới.

Không tấn công được vào chỗ nhược của đối thủ, cứ mãi để Chuck Reed và những nghị viên bất công đóng vai trọng tài, thì không đời nào ta toàn thắng.

Không khiến cho chính giới Mỹ hiểu rằng VT không được đồng hương ở San Jose ủng hộ, thì VT mãi có thế lực với những họ.

Cho nên, dẫu biết rằng không phải ai trong chúng ta cũng giỏi Anh ngữ, nhưng chỉ cần một bản viết chung, nhiều người ký tên vào, gởi đến các chính trị gia liên hệ, thì tiếng nói của chúng ta cũng được quan tâm. Còn đối với quý vị có khả năng Anh ngữ, hay có thể nhờ người dịch dùm, thì có thể gởi thẳng ý nguyện của chúng ta đến chính khách Mỹ.

Giai đoạn vận động biểu tình đã qua. Các vị lãnh đạo cộng đồng đã bị bản ký kết với Chuck Reed ràng buộc, không thể đòi hỏi gì thêm cho Little Saigon (ngoài chuyện đi thưa gởi cá nhân, nhưng nó cũng không làm cho các vị ấy có thể đổi ý sau khi đã ký tên bút sa gà chết).

Do đó, chúng tôi đề nghị:

- Tìm một nhân vật, hay một nhóm khả tín, trách nhiệm việc tấn công vào những đối thủ chính của Little Saigon.

- Đối tượng mà chúng ta cần nhắm vào là quần chúng Mỹ, là chính giới Mỹ. Phải làm cho họ thấy Chuck Reed bất công (có thể là có tham nhũng) và đảng VT không được quần chúng Việt Nam ủng hộ. Cần soạn thảo một danh sách các chính trị gia và cơ quan truyền thông của Mỹ để mọi người có thể biết mà gởi ý kiến đến.

- Vận động đồng hương ký tên vào các bản ý kiến chung và phóng đi.

- Măt khác, thương lượng với các đối thủ này, vì mục đích của ta trong lúc này là lấy được tên Little Saigon một cách chính thức, vĩnh viễn, chứ không phải để hại Chuck Reed hay hại đảng VT.

Các vị lãnh đạo cộng đồng Bắc California (như Phong Trào) vẫn có thể tiếp tục phương thức đấu tranh đang đi (phương thức đấu tranh mới sẽ không mâu thuẫn, mà có tính cách bổ sung cho Phong Trào).

Kính thưa quý vị,

Nếu là cư dân của San Jose, chúng tôi đã thực hiện những đề nghị trên từ lâu, nhưng rất tiếc, chúng tôi không phải là người mang thẻ xanh của Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng đã cố gắng tấn công Chuck Reed, người trọng tài gian xảo, trong khả năng hạn hẹp, nhưng một con én không làm được mùa Xuân. Rất mong đồng hương ở San Jose cứu xét đề nghị này.

Trân trọng

Hoàng Nguyên
(Nguyễn văn Hoàng, Brisbane)

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%e2%80%a2O%1e


March 30, 2008