Wednesday, March 19, 2008

Video 10'34": Buổi điều trần ngày 4/3, Hoàng Thế Dân và Lê Văn Hướng đại diện của nhóm "Tiếng Nói của Chúng Tôi" chống tên Little Saigon đã nói gì


Thứ Tư, ngày 19 tháng 3 năm 2008

Video 10'34": Buổi điều trần ngày 4/3, Hoàng Thế Dân và Lê Văn Hướng đại diện của nhóm "Tiếng Nói của Chúng Tôi" chống tên Little Saigon đã nói gì trước và kịch bản sau đó được tung ra là danh sách gian lận 92 cơ sở thương mại làm ảnh hưởng bất hợp pháp đến kết quả buổi họp của Hội Đồng Thành Phố.

» Mời bấm xem

http://vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080318_08.htm