Thursday, March 13, 2008

Mừng Thủ Đô Tỵ Nạn Bắc California!

Mừng Thủ Đô Tỵ Nạn Bắc California!

Little Saigon, San Jose,
Thủ Đô Tỵ Nạn Bắc Cali.
Tình nghiã đồng hương luôn thắm thiết,
Tinh thần yêu nước mãi tràn trề.
Cộng sản gian manh không chỗ đứng,
Tay sai Việt cộng hết đường về.
Little Saigon thân thương quá,
Ấm lòng người Việt sống xa quê.

Boston, ngày 13 tháng 3 năm 2008
Bác sĩ Vũ Linh Huy
Caritas Carney Hospital
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ