Wednesday, March 12, 2008

D-e^`n Hu`ng Tha(m Chie^'n Si~ Ly' To^'ng

Date: Tue, 11 Mar 2008 17:08:37 -0700 (PDT)

Sáng nay, quý Kỳ Lão Hội Đền Hùng đã đến thăm Chiến Sĩ Lý Tống trước tiền đình tòa Thị Chính Thành Phố San Jose. Kể từ ngày đầu tiên Chiến Sĩ Lý Tống bắt đầu tuyệt thực đòi công bằng cho hai chữ Little Saigon, một số hội viên thân tín của Hội Đền Hùng đã thường xuyên có mặt tại nơi tuyệt thực để ủy lạo tinh thần Lý Tống. Hôm nay phái đoàn đã được cụ Chánh Hội Trưởng Đỗ Văn Nguyện hướng dẫn đến thăm Chiến Sĩ Lý Tống và tặng hoa cho anh. Phái đoàn cũng rất mừng khi tiếp xúc với Chiến Sĩ Lý Tống vì thể chất và tinh thần của Chiến Sĩ Lý Tống vẫn còn rất cao và mạnh mẽ. Tuy nhiên, Quý Kỳ Lão cũng e rằng cuộc tuyệt thực kéo dài sẽ phương hại đến tính mạng Chiến Sĩ Lý Tống, do vậy quý Kỳ Lão cầu xin anh sớm ngưng và tìm phương pháp khác tiếp tục đấu tranh. Không nay thì mai, không sớm thì muộn, San Jose rồi cũng sẽ có một khu phố tên là Little Saigon. Nếu chẳng may chúng ta mất đi một Chiến Sĩ Lý Tống này thì sẽ không bao giờ có một Chiến Sĩ Lý Tống thứ hai.

Kèm đây là lá thư của Hội đã trao cho Chiến Sĩ Lý Tống.

Tổ Tiên Chính Giáo - Đại Đạo Sinh Tồn

Quốc Tổ Vọng Từ

780 South First Street San Jose CA 95113 Tel: 408-280-7480

Email: denhung@denhung.org

Website: www.denhung,org


Vua Hùng Ban Phúc

Vật Gốc Bởi Trời - Người Sinh Bởi Tổ

San Jose, ngày 9 tháng 3, 2008

Kính gửi: Anh Hùng Lý Tống

Thay mặt cho quý Kỳ Lão Hùng Vương và Ban Chấp Hành Hội Đền Hùng-Quốc Tổ Vọng Từ, chúng tôi chân thành tán thán công đức anh dũng và sự hy sinh cao cả của ông cho việc tranh đấu tự do - dân chủ - nhân quyền cho quê hương đất nước Việt Nam; nhất là hiện nay cho phong trào đòi tên “Little Saigon” cho khu phố Việt Nam trong thành phố San Jose. Nguyện vọng của Cộng Đồng và của ông đã được Thành phố San Jose lắng nghe và thấu hiểu qua sự kiện Thành Phố đã rút lại quyết định đêm 11/20/07 và dè dặt trong việc đặt tên là nhờ sự tranh đấu của Cộng Đồng và của ông.

Người xưa có dậy “thân trọng thiên kim”, còn người thì chúng ta còn tranh đấu. Ngày nào nhân quyền và tự do cho Việt Nam chưa có, thì ngày đó cá nhân ông và tinh thần tranh đấu của ông vẫy còn đóng một vai trò quan trọng. Con đường đấu tranh này của cộng đồng chúng ta còn rất dài. Do vậy, Quý Kỳ Lão chúng tôi và các hội viên Hội Đền Hùng, trân trọng mong Ông sớm ngưng tuyệt thực trước tiền đình tòa Thị Chính Thành Phố San Jose để mau chóng phục hồi sức khỏe và tiếp tục đấu tranh cho Little Saigon và dân chủ bằng phương pháp khác.

Tinh thần anh hùng Lý Tống, sự hy sinh của anh hùng Lý Tống luôn được chúng tôi tán tụng. Chúng tôi thành tâm nguyện cầu cùng Anh Linh Đức Quốc Tổ Hùng Vương và Chư Liệt Thánh Tiên Hiền Việt Nam phù hộ cho anh hùng Lý Tống chân cứng đá mềm. Kỳ nguyện thiên địa chứng minh mặc tướng quốc gia, phúc trăn trường cửu.

Nay thân kính,

Thay mặt toàn thể Hội Viên và Ban Chấp Hành

Kỳ Lão Đỗ Văn Nguyện

Chánh Hội Trưởng