Sunday, March 9, 2008

Tâm tình gửi Anh Lý Tống


Tâm tình gửi Anh Lý Tống

Đồng hương đã thấu rõ lòng anh,
Tính mạng coi thường, quyết hy sinh,
Nhưng khi cần sống thì phải sống,
Cuộc chiến gay go, bỏ sao đành?

Sống đây là để cứu non sông,
Con đường trước mắt lắm gai chông,
Cần mỗi bàn tay, từng tim, óc,
Anh lại bỏ đi, phải uổng không?

Anh chết dù có gây tiếng vang,
Rồi cũng chìm đi thật phũ phàng.
Còn sống là anh còn giúp ích,
Xin nghĩ lại ngay, chớ vội vàng.

Boston, ngày 9 tháng 3 năm 2008
Bác sĩ Vũ Linh Huy

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080309_04.htm