Thursday, March 13, 2008

San Jose! Nối Chắc Vòng Tay! Xiết Chặt Vòng Vây!


San Jose!
Nối Chắc Vòng Tay!
Xiết Chặt Vòng Vây!


Cuộc chiến đến hồi quyết liệt đây,
Ta càng nắm chắc những vòng tay,
Nối tình thân ái cùng bạn hữu,
Dồn đối phương vào giưã vòng vây!

Những kẻ gian manh đợi thời cơ,
Sẵn sàng đón gió với trở cờ,
Tưởng lập công to dâng về “Đảng”,
Xin chút canh thiu, chút cháo thưà!

Ngờ đâu người Việt quá kiên trì,
Lại biết rõ ràng hướng phải đi,
Lực lượng biểu dương ngày càng mạnh,
Theo Cờ tiến bước thật uy nghi!

Ta lại vạch trần những mưu gian,
Điểm mặt, chỉ tên kẻ làm càn,
Đưa ra ánh sáng trò mờ ám,
Điều tra cặn kẽ đưá khai man.

Bao người đã quyết chí nhịn ăn,
Để cho thế giới hiểu nguồn căn,
Rằng ta tranh đấu vì lý tưởng,
Sẵn lòng chấp nhận mọi khó khăn!

Thật, người ngoài cuộc chẳng hiểu sao,
Cái tên quan trọng tới mức nào,
Mà ta tranh đấu kiên trì mãi,
Vu oan, bôi nhọ chẳng núng nao?

Little Saigon, nghiã kết liên,
Người Việt xa quê khắp mọi miền,
Quyết lòng tranh đấu cho Chính Nghiã,
Tự Do, Dân Chủ với Nhân Quyền!

Chẳng đạt mục tiêu, chẳng ngừng đâu,
Sẵn sàng bẻ gãy những mưu sâu.
Little Saigon, thân thương lắm,
Nối những con tim, những nhịp cầu!

Boston, ngày 12 tháng 3 năm 2008
Bác sĩ Vũ Linh Huy
Caritas Carney Hospital
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ