Wednesday, March 12, 2008

Chính Nghĩa

Chính Nghĩa

“Lấy Chính Nghĩa” huy động toàn dân”

“Lấy Chính Nghĩa” khuất phục kẻ thù”

“Lấy Chính Nghĩa vận động chính giới”

Ba nguyên lý đồng bào tranh đấu

San Jose giành thắng lợi sau cùng

Toàn dân ta quyết một lòng

Đứng về dân tộc phá vòng âm mưuTư Bản Đỏ tung ra hải ngoại

Để rửa tiền chúng cướp đồng bào

Thời cơ, đón gió hùa vào

Mua chuộc dân cử dùng trò mị dânXứ tự do giở trò dối trá

Danh sách ma áp đảo đồng bào

Chín mươi hai Tiệm thét gào

Tố bọn ma giáo luật nào dung thaTa phải thắng, trận này ta thắng

Vạch mặt tên chính trị thời cơ

Đi đêm với bọn trở cờ

Lấy quyền dân cử làm mờ Tự DoBọn bất chánh lòi ra mặt chuột

Ta chờ xem công lý sáng soi

Đồng bào ta hãy tẩy chay

Bọn người núp dưới chiêu bài bưng bôLấy sức mạnh toàn dân tranh đấu

Lá phiếu là vũ khí vạn năng

Cộng Đồng Tị Nạn quyết tâm

Đấu tranh toàn diện, giành cho Little Saigon .


Trần Bửu Hạnh

Ngày 12 tháng 3 năm 2008