Thursday, March 13, 2008

VIDEO: MOT TIN HIEU MOI - NGHI VIEN P. CONSTANT & NGHI VIEN S. LICCARDO DEN THAM CHIEN SI LY TONG BUOI CHIEU 12/3/08 (Website http://www.vietvungvinh)


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp

Thứ Tư, ngày 12 tháng 3 năm 2008

Video 10'34": Một tín hiệu mới: NV Pete Constant và lần đầu tiên NV Sam Liccardo thăm Lý Tống buổi chiều 12/3/2008

» Mời bấm xem