Tuesday, March 11, 2008

Ðây, Lý Tống trước căn lều tuyệt thực. Ảnh của Ngô Kim Nghĩa chụp ngày 9/3/2008


Hình ảnh Lý Tống ngày hôm nay 09 tháng 3, 2008. Anh mất 35 pounds.
Người ngồi phía trái là một người bạn trẻ trong nhóm ủng hộ Little Saigon.
Ảnh Ngô Kim Nghĩa chụp sáng hôm nay trước lều của Lý Tống.

+++++++++++++++++++++++++

http://saigonfilms.com/images/lytong_scale030908.jpg


Hình ảnh Lý Tống ngày hôm nay 09 tháng 3, 2008. Anh mất 35 pounds.
Người ngồi phía trái là một người bạn trẻ trong nhóm ủng hộ Little Saigon.
Ảnh Ngô Kim Nghĩa chụp sáng hôm nay trước lều của Lý Tống:

http://saigonfilms.com/images/lytong_scale030908.jpg