Saturday, March 15, 2008

Tên "Little Saigon" đã được chấp nhận


Hình trên: Những nụ cười rạng rỡ trong buổi họp báo 13/3/2008

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 3 năm 2008
Tên "Little Saigon" đã được chấp nhận
-------------------------------------
• Nguyễn Châu

Ngày 13 tháng 3, 2008, lúc 9:30 sáng, Thị Trưởng San Jose, Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố San Jose đã mời chiến sĩ Lý Tống, - người đang tuyệt thực và tuyệt ẩm để đòi cho được danh xưng "Little Saigon" mà đại đa số người Việt tỵ nạn Cộng sản mong muốn- ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Bắc California và ông Đỗ Hùng, Chủ tịch Phong Trào Cử Tri San Jose đòi Dân Chủ, đến Văn Phòng Hội Đồng Thành Phố San Jose để cùng với ba đại diên Hội Đồng Thành Phố gồm Thị trưởng Chuck Reed, Phó Thị trưởng Dave Cortese và Nghị viên Sam Liccardo, ký vào văn bản chấp nhận danh xưng "Little Saigon" như là một giải pháp để thỏa mãn nguyện vọng của đại đa số người Việt ủng hộ danh xưng này cho một khu thương mãi trên đường Story Road.

Thị trưởng Chuck Reed đang giải thích cho Lý Tống về văn kiện của Hội Đồng Thành Phố chấp thuận tên Little Saigon (photo by VNNB)
Đây là một nỗ lực và thiện chí của Hội Đồng Thành Phố San Jose trong mấy ngày cùng làm việc với các đại diện Cộng Đồng Người Việt, để mong đem lại sự ổn định và yên bình cho thành phố sau gần 5 tháng xáo trộn vì sự tráo trở của "liên minh" Chuck Reed-Madison Nguyễn chống lại nguyện vọng của Cộng Đồng Người Việt Bắc California.

Văn bản Thông báo Nghị trình (memorandum) này gồm các điểm chính như sau:

1. Văn kiện sửa đổi Chính sách Hội Đồng 9-3, cho phép các thành phần tư nhân tài trợ việc xây dựng và thiết kế những Bảng Hiệu của Cộng đồng, để tạo nên một tiến trình hợp lý nhằm cho phép thiết đặt ngay lập tức những Bảng Hiệu Cộng Đồng lâm thời nơi mà trước đây Hội Đồng Thành Phố đã nhận thấy một cách rõ ràng rằng một cái tên đặc biệt gắn bó chặt chẽ đã được sự "ủng hộ rộng khắp" trong một công đồng chính danh. Mọi bảng hiệu lâm thời đều phải tuân theo các đòi hỏi về an toàn và các đòi hỏi điều chỉnh khác được quy định bởi Sở Kế Hoạch, Xây Dựng và Cơ quan Thi Hành pháp luật, trong phạm vi quyền hạn chiếu theo Quy tắc về Bảng Hiệu. Những Bảng Hiệu Cộng Đồng lâm thời như thế này sẽ không được phép tồn tại quá 3 năm, trừ phi cái bảng hiệu nầy đáp ứng với những dự liệu cho những Bảng Hiệu Cộng Đồng ghi trong Chính sách Hội Đồng 9-3.

2. Dưới ánh sáng của những phát giác do Hội Đồng Thành Phố ngày 4 - 3, 2008 thì cái tên "Little Saigon" đã được sư hậu thuẫn rộng khắp trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, Ủy Viên Quản Trị Thành Phố sẽ cho phép các tư nhân tài trợ, xây dựng và thiết đặt hoàn toàn dựa trên các tài trợ tư nhân một (hoặc những) Bảng Hiệu Cộng Đồng lâm thời mang cái tên "Little Saigon" tại hoặc gần ngã tư (giao lộ) của đường Story và McLaughlin phù hợp với Chính sách Hội Đồng 9-3.

(a) Cái bảng hiệu hoặc biểu ngữ ấy sẽ không lưu lại trong vòng hoặc vượt quá thời hạn ba năm của quyền hạn công cộng, và phải tuân thủ tất cả những điều kiện an toàn hợp lý và các quy định khác của Sở Kế Hoạch, Xây Dựng và Cơ quan Thi Hành Pháp Luật, trong phạm vi quyền hạn chiếu theo Quy tắc về Bảng Hiệu.

(b) Mặc dù đơn xin do các tư nhân nộp, Văn phòng Kế Hoạch sẽ thực hiện tiến trình tìm kiếm nhằm xây dựng một Bảng hiệu Cộng Đồng Vĩnh viễn, phù hợp với các quy định hiện hành trong Chính Sách Hội Đồng 9-3.

3. Trong khi chờ đợi, Văn Phòng Thành Phố sẽ:

(a) Hướng dẫn yêu cầu xa hơn chiếu theo Chính Sách Hội Đồng 9-3 và Quy tắc về Bảng Hiệu cho một thiết đặt vĩnh viễn của một Bảng Hiệu Cộng Đồng loại này tại hoặc gần địa điểm ấy, và

(b) Tiếp tục công tác trong việc tạo nên và thực hiện một tiến trình để tạo điều kiện cho các cộng đồng nhận diện và chỉ định một khu vực riêng, phù hợp với đường hướng của Hội Đồng Thành Phố ngày 4 tháng 3, 2008.

THÔNG TIN CẦN THIẾT

Sau đây là một thỏa thuận được ký bởi các đại diện Cộng Đồng đại diện nhiều nhóm khác nhau về vấn đề này và bao gồm những khuyến cáo nói trên. Chúng tôi yêu cầu Ủy Ban Định Chế và Cơ quan Quản Trị Công Khai họp bàn về vấn đề này vào ngày 19-3, 2008 và chuyển nó vào nghị trình để được sự chấp thuận của toàn thể Hội Đồng vào ngày 25-3-2008.

Kèm theo, Thông Báo Nghị Trình trên đây là một bản Thỏa Thuận do sáu người ký, gồm ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Bắc California, ông Đỗ Hùng, Chủ tịch Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ, ông Dan Hoang, FVA/NORCAL, phía chính quyền: Thị Trưởng Chuck Reed, Phó Thị Trưởng David Cortese và Nghị viên Sam Liccardo.

Nội dung bản Thỏa Thuận gồm 5 điều.

BẢN THỎA THUẬN

"Thị Trưởng Chuck Reed, Phó Thị Trưởng David Cortese, và Nghị viên Sam Liccardo thừa nhận rằng:

1. Trước khi cho phép những Bảng Hiệu Cộng Đồng được thiết đặt trên các đường phố công cộng hoặc trên lề đường, luật của thành phố đòi hỏi sự quan tâm của số lượng công chúng lớn lao về sự đồng nhất của bất cứ cái tên nào nằm trên bảng hiệu.

2. Trong trường hợp này, đã có một khối lượng vượt trội rõ ràng số công chúng chính thức và không chính thức tha thiết cái tên "Little Saigon" dẫn đến việc hàng ngàn thành viên của cộng đồng đã đến trước Tòa Thị Chính để nói lên sự ủng hộ của họ đối với cái tên "Little Saigon".

3. Chính vì số lượng lớn vượt bực này, vào ngày 4-3-2008, Hội Đồng Thành Phố đã thừa nhận "sự hậu thuẫn rộng khắp" trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt đối với danh xưng "Little Saigon" trong việc đặt chỉ định một khu vực trên đường Story.

4. Từ lúc đó, các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã tiếp cận với các thành viên của Hội Đồng Thành Phố, để bày tỏ ý muốn gây quỹ để xây dựng và thiết đặt một bảng hiệu hoặc một cổng chào mang cái tên "Little Saigon".

5. Sự thiết đặt một bảng hiệu cộng đồng hoặc xây một cổng chào trên một con đường phố hoặc bên lề đường tạo điều kiện cho cộng đồng thực hiện cái khát vọng rộng khắp của họ đối với cái căn cước của "Little Saigon", tuy nhiên, ngay trong lúc này, nó không chính thức tạo nên một khu vực mới hoặc áp đặt bất cứ một chỉ định hoặc cái tên nào lên một tài sản hoặc một chủ nhân kinh doanh nào không muốn cái tên này.

Thế là sau bao nhiêu ngày thứ Ba đen dầm mưa dãi nắng đến biểu tình liên tục trước Tòa Thị chính vào buổi trưa, rồi kể từ ngày 15 tháng 2, 2008, khi chiến sĩ Lý Tống tự nguyện tuyệt thực để hộ trợ Phong Trào đòi Dân Chủ, bà con trong cộng đồng tỵ nạn lại phải chịu lạnh giá từng đêm bên lều tuyệt thực để hỗ trợ tinh thần cho anh hùng Lý Tống, Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn đã giành lại được cái tên "Little Saigon" thân thương và phục hồi danh dự cộng đồng.

Nghị viên Madison Nguyễn và phe nhóm của bà ta đã cố sức chống đối cái tên Little Saigon, đã vận dụng cả gian lận, giả mạo chữ ký nhằm giết chết cái tên Little Saigon bằng mọi giá, nhưng họ đã thất bại thảm hại trước ánh sáng của công lý và tinh thần dân chủ Hoa Kỳ. Thị Trưởng Chuck Reed và nhiều nghị viên Hội Đồng Thành Phố đã kịp thời lắng nghe và chấp nhận tiếng nói của đa số người Việt, và đã để cho công lý và dân chủ đích thực được hồi sinh tại San Jose.

Thực ra, thì trước sự đe dọa về tính mạng của anh hùng Lý Tống, Chuck Reed và "liên minh" Chúc-Ma không không thể chạy lòng vòng, lừa lọc và giở trò hoãn binh nữa, nên đành phải nhượng bộ.

Trong gần sáu tháng qua, sự nghi ngờ của cộng đồng người Việt đang tranh đấu với Hội Đồng Thành Phố San Jose đã quá sâu đến nỗi không thể nào có thể tin vào lời của Thị Trưởng Chuck Reed hoặc các nghị viên khác. Do đó, từ ngày 12-3, 2008, nhiều nghị viên Hội Đồng đã đến thăm chiến sĩ Lý Tống, hứa hẹn sẽ đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng để yêu cầu Lý Tống ngưng tuyệt thực, nhưng chiến sĩ Lý Tống không thể tin vào lời nói suông. Lý Tống đòi phải có văn bản, mới chấp nhận.

Sau một ngày đêm làm việc căng thẳng, sáng ngày 13-3-2008, Hột Đồng Thành Phố đã làm xong văn bản và lúc 9:45 phút sáng, Chiến sĩ Lý Tống đã chính thức ngưng tuyệt thực, tuyệt ẩm. Đồng hương, đặc biệt là những người đã thường trực quanh lều Lý Tống ngày đêm đã cùng nhau qua Tiệm Phở LAN, đối diện với căn lều tuyệt thực, để được đãi ăn phở... như là một đợt vui mừng thành công và nhất là vui mừng trước việc chiến sĩ Lý Tống được bằng an.

Càng lúc càng đông những đồng hương đến thăm chiến sĩ Lý Tống. Báo chí, truyền thông cũng bao quanh anh hùng Lý Tống.

Chiến sĩ Lý Tống đã nói với phóng viên đài Truyền hình Số 2, rằng "Không có người thắng, không có người thua, trong vụ này. Chỉ có Công Lý và Dân Chủ đích thực thắng!".

Trong cuộc họp báo ngắn lúc 4:30 chiều 13-3-2008, Thị Trưởng Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố San Jose đã chính thức công bố việc chấp nhận cái tên "Little Saigon". Tiếng reo hò vang dội. Đồng hương người Việt tiếp tục tụ tập ca hát cho đến tối.

Trong lúc đó, sau khi vào thăm đồng bào khi buổi họp báo vừa chấm dứt và trở ra khoảng lúc 6 giờ chiều, chiến sĩ Lý Tống đã kiệt sức và đã được xe cứu thương đến chở vào bệnh viện để cấp cứu. Khi chiếc xe cứu thương vừa lăn bánh nhiều đồng hương đã nói với theo "Xin cẩn trọng... Cám ơn Anh!".

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2008/20080314_03.htm