Tuesday, February 5, 2008

SJVoters4Democracy: Lời Kêu Gọi của ỦY BAN TÀI CHÁNH


PHONG TRÀO CỬ TRI SAN JOSE ĐÒI DÂN CHỦ
P.O. Box: 0, San Jose, CA 95151-0015
Điện thoại: (408) 786-5875 & (408) 608-5632
www.SJVoters4Democracy.com

Lời Kêu Gọi của ỦY BAN TÀI CHÁNH

Kính gởi quý đồng hương tại Hoa Kỳ và khắp nơi tại hải ngoại:

Kính thưa quý vị,

Sau hơn 32 năm xâm chiếm miền Nam Việt Nam, Cộng sản Việt Nam vẫn không giương nổi lá cờ máu của chúng tại hải ngoại. Trong khi đó người Việt tị nạn khắp năm châu đã tranh đấu để lá cờ Vàng thân yêu của chúng ta được chấp nhận như là lá cờ truyền thống tiêu biểu cho sự tự do và là biểu tượng chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản.

Tiếp theo nỗ lực luôn gìn giữ lá cờ Vàng ba sọc đỏ, cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản cũng muốn dần dà các khu vực có đông người Việt sinh sống sẽ có một danh xưng để chứng tỏ chúng ta là một khối người phải rời bỏ quê hương để tỵ nạn chính trị

Nhân cơ hội Hội đồng Thành phố San Jose muốn đặt tên cho một khu vực thương mại để vinh danh sự đóng góp to lớn của người Việt vào sự phồn thịnh cho thành phố. Nhận thấy rằng tên Little Saigon là một danh xưng hoàn toàn thích hợp và để đồng nhất với tất cả các cộng đồng tị nạn khắp nơi, cộng đồng tại đây đã vận động và ký thỉnh nguyện thư xin thành phố đặt tên khu vực này là Little Saigon.

Mặc cho các thăm dò chính thức của thành phố và các cơ quan truyền thông báo chí Mỹ-Việt cho thấy tên Little Saigon luôn đứng hàng đầu và hơn 90% người tham dự ủng hộ tên này, Nghị viên Madison Nguyễn, một nghị viên người Việt được bầu lên do lá phiếu người Việt nỗ lực vận động và ủng hộ, đã nhất quyết đi ngược lại nguyện vọng nói trên của cộng đồng bằng cách lợi dụng vị thế của mình để vận động với các nghị viên khác trong hội đồng thành phố bác bỏ danh xưng “Little Saigon” và chọn danh xưng “Saigon Business District” do bà đề nghị dù là danh xưng này đứng chót trong các cuộc trưng cầu ý kiến.

Không thể châp nhận tình trạng phản dân chủ, tiếng nói người dân bị coi thường, Cộng đồng người Việt tại Bắc California quyết định tiếp tục tranh đấu đòi công lý.

Ngày 9/12/2007 một Đại Hội khoáng đại với hơn 2.000 đồng hương đã quyết định tiếp tục cuộc tranh đấu với các mục tiêu:

- Đòi phục hồi danh dự cho cộng đồng người Việt .

- Phục hồi dân chủ cho San Jose, cũng như sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý đối với thành phố San Jose nếu cần.

- Đòi Nghị viên Madison từ chức, nếu không sẽ tiến hành thủ tục bãi nhiệm.

Kính thưa quý vị

Nhận thấy đây còn là một cuộc tranh đấu vì lý tưởng chung và chính nghĩa của cuộc tranh đấu rất sáng tỏ. Quyết tâm của đồng bào tại Bắc California cũng đã được thử thách trong suốt hơn 7 tháng qua không hề suy giảm, đặc biệt là hàng chục cuộc biểu tình liên tục vào mỗi ngày Thứ Ba tại Tòa Thị chính San Jose từ tháng 12 năm ngoái đến nay, yếu tố quan trọng còn lại để có thể đẩy cuộc tranh đấu này đến thắng lợi là phương tiện.

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ rất cần sự ủng hộ nhân, tài và vật lực, đặc biệt là sự yểm trợ tài chánh từ quý vị quan tâm và có lòng ở khắp nơi để hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa này.

Để tạo sự dễ dàng cho quý vị ân nhân ở phương xa, chúng tôi đã thiết lập trương mục với PayPal cũng như nhờ các Website khắp nơi phổ biến rộng rãi lời kêu gọi yểm trợ này.

Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ xin đại diện cộng đồng người Việt tại San Jose chân thành cám ơn sự đóp góp quý báu của quý vị.

Để theo dõi công cuộc tranh đấu tại San Jose cho Little Saigon, xin quý vị vào website www.sjvoters4democracy.com

Phong Trào Kính Chúc Quý Đồng Hương Việt Nam Hải Ngoại
Một Năm Mậu Tý An Khang, Thịnh Vượng và đạt nhiều Thắng Lợi.

TM. Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ
Trưởng Ban Vận Động Tài Chánh

Lê Hữu Phú, Ph.D.

http://www.sjvoters4democracy.com/thongbao.htm