Friday, December 14, 2007

VIDEO: QUA ONG KINH SBTN NGAY 13 THANG 12 NAM 2007 - CUOC DAU TRANH CUA CONG DONG NGUOI VIET TAI SAN JOSE


Tru+o+`ng ho+.p ga(.p tro+? nga.i ve^` da.ng chu+~, ta.i Toolbar xin quy' ddo^.c gia? cho.n:

- Select VIEW
- Select ENCODING
- Select UNICODE (UTF-8)

http://www.sbtn.net/


Một Ngày Qua Ống Kính SB-TN: Cuộc Đấu Tranh Của Cộng Đồng Người Việt Tại San Jose

12/13/2007

Tin San Jose - Qua những cuộc đấu tranh của cộng đồng người Việt tại San Jose, hôm nay Thanh Toàn nhìn lại những cuộc tranh đấu cũng sôi động không kém, như cuộc tranh đấu chống việc mở sòng bài ở Nam California, để cho thấy sức mạnh của cộng đồng Việt đang trưởng thành theo những sinh hoạt chính trị ở địa phương

Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn của Thanh Toàn sau đây (video 3 phút).

Xin mạn phép đài truyền hình SB-TN để được gởi đến quý bạn đọc khắp nơi phóng sự đặc biệt.

Xin quý bạn đọc bấm vào LINK dưới đây:

http://www.sbtn.net/?catid=297&newsid=24155&pid=157