Wednesday, December 5, 2007

VIDEO: CUOC BIEU TINH THU BA DEN DAU TIEN TAI TOA THI CHINH SAN JOSE NGAY 4 THANG 12 NAM 2007 (Website http://www.vietvungvinh.com)


Tru+o+`ng ho+.p ga(.p tro+? nga.i ve^` da.ng chu+~, ta.i Toolbar xin quy' ddo^.c gia? cho.n:

- Select VIEW
- Select ENCODING
- Select UNICODE (UTF-8)


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp


Thứ Ba, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Video 3 phút : Cuộc biểu tình Thứ Ba Đen đầu tiên tại Toà Thị Chính San Jose ngày 4/12/07 để phản đối Hội đồng thành phố bác bỏ tên
Little Saigon.
Mời quý vị bấm vào đây và xin chờ cho giây látKính thưa quý đồng hương,

Hôm nay là cuộc biểu tình tự phát của cư dân tại thành phố San Jose để phản đối ngày Dân Chủ bị chà đạp tại San Jose vào ngày thứ Ba 20 tháng 11 năm 2007 vừa qua.

Sẽ có 3 cuộc biểu tình vào mỗi ngày thứ Ba hàng tuần kể từ hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2007 từ 12:00PM đến 2:00PM cho đến thứ Ba ngày 18 tháng 12 năm 2007.

Mỗi ngày thứ Ba được gọi là Black Tuesday Self-Initiated Rally.

Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự đông đảo.