Wednesday, December 5, 2007

SBTN phỏng vấn Ô. Chủ Tịch Ban Đại Diện CĐVN Bắc Cali về Little Saigon - San Jose

VIDEO: SBTN phong van o^. Nguyen Ngoc Tien, Chu Tich Ban Dai Dien CDVN Bac Cali ve Little Saigon - SJ

From: cuong le Sent: Tuesday, December 04, 2007 8:29 AM
Subject: VIDEO: SBTN phong van o^. Chu Tich Ban Dai Dien CDVN Bac Cali ve Little Saigon-SJ

Xin bam vao link sau:

http://video.google.com/videoplay?docid=-6205979944270359727

Phóng viên Thanh Toàn của SBTN Nam California phỏng vấn (ngày1 tháng 12-2007) Ô. Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California về các vấn đề liên quan đến việc tên gọi Little Saigon, mặc dù được tuyệt đại đa số hơn 90% cư dân Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt tại San Jose chọn lựa tên này qua các cuộc trưng cầu dân ý (surveys), phát biểu trực tiếp tại cuộc họp thành phố - nhưng vào "đêm dài nhất" 20-11-2007 Hội Đồng tp. San Jose đã lạnh lùng vô cảm "đồng thanh biểu quyết" (8 thuận, 3 chống) cái tên đội sổ, nằm chót bảng surveys để đặt tên cho khu thương mãi VN – vì cái tên đó, theo lời giới thiệu của cô Nghị Viên ăn gian nói dối Madison Nguyễn là giải pháp "dung hòa" (compromise) ???! ….. Ngôn ngữ gì mà ngang ngược như … ! Đem cái 5% thiểu số mà áp đặt lên 90% đa số nguyện vọng người dân và gọi đó "compromise" ??!?

Cuộc chiến Dân Chủ cho Sài Gòn NHỎ Thân Yêu tại Thung Lũng Hoa Vàng chỉ mới bắt đầu !!! ..và cũng Thân mời Đồng Bào tại Bắc California tham dự đông đảo Phiên Họp Khoáng Đại Cộng Đồng vào ngày Chủ Nhật tới đây, ngày 9 tháng 12-2007 tại G.I. Forum, San Jose để xin ý kiến Cử Tri về phản ứng của chúng ta, phải làm gì, sau đêm ô nhục "Black Tuesday" phản dân chủ 20-11-2007 San Jose City Council.

http://video.google.com/videoplay?docid=-6205979944270359727