Wednesday, December 12, 2007

Tấm ảnh lịch sử: 2000 cư dân Việt Nam tại San Jose và đại diện các hội đoàn, đoàn thể quốc gia đòi Chuck Reed xin lỗi cộng đồng và Madison từ chức09.12.2007 - Tấm ảnh lịch sử: 2000 cư dân Việt Nam tại San Jose và đại diện các hội đoàn, đoàn thể quốc gia đòi Chuck Reed xin lỗi cộng đồng và Madison từ chức. • VietVungVinh