Tuesday, December 4, 2007

Biểu Dương Tinh Thần Đoàn Kết tại Bắc Cali


Biểu Dương Tinh Thần Đoàn Kết tại Bắc Cali

Tin Khẩn: Về cuộc biểu tình vào Thứ Ba 4 tháng 12/2007 tại tiền đình Toà Thị Chính San Jose.

Chúng tôi vừa nhận đưọc tin có cuộc biểu tình vào thứ Ba ngày 4/12/2007 từ 12:00PM - 2:00PM tại tiền đình Toà Thị Chính San Jose Số 200 E Santa Clara Street với mục đích để ghi nhớ và để tang cho ngày Thứ Ba 20/11 là ngày Dân chủ đã bị Hội đồng thành phố San Joe bóp chết qua việc bác bỏ danh xưng Little Saigon là nguyện vọng của cộng đồng. Kính mời đồng hương đến tham dự thật đông đảo.


http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp